top of page

Raporty roczne

Międzynarodowa Feminenza

Sprawozdanie roczne powierników 2020

Sprawozdanie roczne powierników 2019
Sprawozdanie roczne powierników za 2018 r.
Sprawozdanie roczne powierników za 2017 r.
Konta skrócone 2016
Konta skrócone 2015
Konta skrócone 2014
Konta skrócone 2013

Feminenza Ameryka Północna

Sprawozdania finansowe 2021

Bilans na koniec roku 2021

Przepływy pieniężne na koniec roku 2021

Rachunek zysków i strat na koniec roku 2021
 

Sprawozdania finansowe 2020
Bilans na koniec roku 2020
Przepływy pieniężne na koniec roku 2020
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2020
 

Sprawozdania finansowe 2019
Bilans na koniec roku 2019
Przepływy pieniężne na koniec roku 2019
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2019
 

Sprawozdania finansowe 2018
Bilans na koniec roku 2018
Przepływy pieniężne na koniec roku 2018
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2018
 

Sprawozdania finansowe 2017
Bilans na koniec roku 2017

Przepływy pieniężne na koniec roku 2017
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2017
 

Sprawozdania finansowe 2016
Bilans na koniec roku 2016
Przepływy pieniężne na koniec roku 2016
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2016 według klasy
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2016

Sprawozdania finansowe 2015
Bilans na koniec roku 2015
Przepływy pieniężne na koniec roku 2015
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2015 według klasy
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2015

Sprawozdania finansowe 2014
Bilans na koniec roku 2014
Przepływy pieniężne na koniec roku 2014
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2014 według klasy
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2014

Sprawozdania finansowe 2013
Bilans na koniec roku 2013
Przepływy pieniężne na koniec roku 2013
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2013 według klasy
Rachunek zysków i strat na koniec roku 2013

Feminenza Niemcy

Konta Feminenza 2020

Konta Feminenza 2019

Konta Feminenza 2018

Konta Feminenza 2017
Konta Feminenza 2016
Konta skrócone 2015
Konta Feminenza 2014

Stichting Feminenza Nederland

Raport roczny Feminenza Holandia 2020

2020 Jaarrekening (w tym samenstellingsverklaring)
Raport roczny Feminenza Holandia 2019
2019 Jaarrekening (w tym samenstelingsverklaring)
Raport roczny Feminenza Holandia 2018
2018 Jaarrekening (w tym samenstellingsverklaring)
Raport roczny Feminenza Holandia 2017

2017 Jaarrekening (w tym samenstellingsverklaring)
Raport roczny Feminenza Holandia 2016

Skrócone sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Raport roczny Feminenza Holandia 2015

Skrócone sprawozdanie finansowe za 2015 r.
Raport Roczny 2014 Feminenza Holandia
Sprawozdanie Zarządu 2014
Skrócone sprawozdanie finansowe za rok 2014
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Feminenza Kenia

Audytowane rachunki 2020

Audytowane rachunki 2019

Roczne sprawozdanie z działalności 2018

Audytowane rachunki 2018
Roczne sprawozdanie z działalności 2017

Audytowane rachunki 2017

Audytowane rachunki 2016
Audytowane rachunki 2015
Audytowane rachunki 2014
Audytowane rachunki 2013
Audytowane rachunki 2012
Audytowane rachunki 2011

Feminenza Wielka Brytania

Konta Feminenza 2017
Konta Feminenza 2016
Konta skrócone 2015
Konta Feminenza 2014

 

Feminenza Izrael

כספי 2020 חתום

fi
fna
germany
fnl
kenya
fuk
israel
bottom of page