top of page

Zasady i cele

Zasady Unison of Feminenza
 

 1. Feminenza uważa, że istnienie dwóch płci oznacza partnerstwo w coś lepszego. Ich związek ma na celu stworzenie czegoś, co jest krokiem naprzód dla ludzkości.

 2. Istnieje potrzeba naprawy i przywrócenia równowagi, nie jako reakcji na przeszłość, ale ze względu na przyszłość, w której jest jeszcze wiele do zrozumienia na temat obu płci.

 3. Wierzymy, że istnieje wezwanie, aby płeć żeńska uczyła się i rozwijała, aby sprostać potrzebom teraz, otworzyć się na przyszłość i odegrać swoją rolę w kolejnym kroku ewolucji i aktualizacji obu płci.

 4. Stoimy na straży wartości, które szanują wyjątkowość i świętość wszelkiego życia oraz różnorodność i naturę kultur.

 5. Jako obywatele świata, wszyscy należący do jednej rasy ludzkiej, jesteśmy zaangażowani w odnajdywanie i ustanawianie jednoczących poglądów i wartości, które wypełniają różnice między wszystkimi narodami.
   

Cele Feminenzy
 

 1. Promowanie nowego zrozumienia między płciami i ustanowienie stowarzyszenia opartego na szacunku i honorze w wymianie, która zachodzi między naturami płci męskiej i żeńskiej, wywodzącej się z głębszego wglądu i mądrości, promując to, co najlepsze w każdym z nich.

 2. Pomoc w przywróceniu godności i wyjątkowego celu płci żeńskiej w obecnych czasach, poprzez dzielenie się istniejącą i nową wiedzą w celu promowania lepszego zrozumienia prawdziwej natury i potencjału płci żeńskiej.

 3. Aby pomóc kobietom i dziewczętom w poszukiwaniu lepszej platformy i lepszych narzędzi, dzięki którym mogą postępować w życiu tak, jak i kiedy to możliwe, w jakikolwiek sposób lub w dowolnej części świata, na ile pozwala członkostwo i finansowanie, poprzez udzielanie pomocy w zakresie wsparcia, edukacji, i siostrzeństwo.

 4. Promować międzynarodową sieć siły, człowieczeństwa, wsparcia i jedności wśród kobiet oraz między kobietami i mężczyznami w obecnych czasach.

 5. Wspomagać rozwój człowieka poprzez pogłębianie tego zrozumienia poprzez globalną pracę i rozgrywkę Feminenzy.

bottom of page