top of page

Obiekty charytatywne

 1. Aby rozwijać edukację dla pożytku publicznego, w szczególności poprzez badania i dostarczanie narzędzi edukacyjnych i mentoring, w dziedzinach 

  • przywództwo transformacyjne;

  • zapobieganie konfliktom zbrojnym, uciskowi na tle etnicznym i płci;

  • zarządzanie strachem i przebaczenie; oraz 

  • szacunek płci
    

 2. Promowanie praw człowieka (określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz późniejszych konwencjach i deklaracjach Organizacji Narodów Zjednoczonych) na całym świecie za pomocą wszystkich lub dowolnych z następujących środków:

  • Łagodzenie potrzeb wśród ofiar łamania praw człowieka

  • Promowanie poszanowania praw człowieka przez osoby fizyczne i korporacje

  • Promowanie powszechnego poparcia dla praw człowieka.
    

 3. Łagodzenie psychicznego, fizycznego i emocjonalnego cierpienia osób cierpiących na chorobę lub traumę w wyniku konfliktu, żałoby lub straty, a także osobom stojącym w obliczu własnej śmierci, poprzez zapewnienie poradnictwa i wsparcia.

To są nasze założycielskie Obiekty Charytatywne. 

Konkretny kontekst prawny można znaleźć na stronach poszczególnych rozdziałów.

bottom of page