top of page

Výroční zprávy

Feminenza International

Výroční zpráva správce za rok 2020

Výroční zpráva správců za rok 2019
Výroční zpráva správců za rok 2018
Výroční zpráva správců za rok 2017
2016 Zkrácené účty
2015 Zkrácené účty
2014 Zkrácené účty
2013 Zkrácené účty

Feminenza Severní Amerika

Účetní závěrka za rok 2021

Rozvaha na konci roku 2021

Cashflow na konci roku 2021

Výsledek hospodaření za rok 2021
 

Účetní závěrka za rok 2020
Rozvaha na konci roku 2020
Cashflow na konci roku 2020
Výsledek hospodaření za rok 2020
 

Účetní závěrka za rok 2019
Rozvaha na konci roku 2019
Peněžní toky na konci roku 2019
Výsledek hospodaření za rok 2019
 

Účetní závěrka 2018
Rozvaha na konci roku 2018
Cashflow na konci roku 2018
Výsledek hospodaření za rok 2018
 

Účetní závěrka 2017
Rozvaha na konci roku 2017

Cashflow na konci roku 2017
Výsledek hospodaření za rok 2017
 

Účetní závěrka 2016
Rozvaha na konci roku 2016
Cashflow na konci roku 2016
Konec roku 2016 P&L podle třídy
Výsledek hospodaření za rok 2016

Účetní závěrka 2015
Rozvaha na konci roku 2015
Cashflow na konci roku 2015
Konec roku 2015 Zisk podle třídy
Výsledek hospodaření za rok 2015

Účetní závěrka 2014
Rozvaha na konci roku 2014
Cashflow na konci roku 2014
Konec roku 2014 P&L podle třídy
Výsledek hospodaření za rok 2014

Účetní závěrka 2013
Rozvaha na konci roku 2013
Cashflow na konci roku 2013
Konec roku 2013 Zisk podle třídy
Výsledek hospodaření za rok 2013

Feminenza Německo

Účty Feminenza 2020

Účty Feminenza 2019

Účty Feminenza 2018

Účty Feminenza 2017
Účty Feminenza 2016
2015 Zkrácené účty
Účty Feminenza 2014

Stichting Feminenza Nederland

Výroční zpráva Feminenzy Nizozemsko za rok 2020

2020 Jaarrekening (včetně samenstellingsverklaring)
Výroční zpráva Feminenzy Nizozemsko za rok 2019
2019 Jaarrekening (včetně samenstelingsverklaring)
Výroční zpráva Feminenzy Nizozemsko za rok 2018
2018 Jaarrekening (včetně samenstellingsverklaring)
Výroční zpráva Feminenzy Nizozemsko za rok 2017

2017 Jaarrekening (včetně samenstellingsverklaring)
Výroční zpráva Feminenzy Nizozemsko za rok 2016

Souhrnná účetní závěrka za rok 2016
Výroční zpráva Feminenzy Nizozemsko za rok 2015

Souhrnná účetní závěrka za rok 2015
Výroční zpráva Feminenzy Nizozemsko za rok 2014
Zpráva o hospodaření za rok 2014
Souhrnná účetní závěrka za rok 2014
Účetní závěrka za rok 2013

Feminenza Keňa

Auditované účty 2020

Auditované účty 2019

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018

Auditované účty 2018
Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

Auditované účty 2017

Auditované účty 2016
Auditované účty 2015
Auditované účty 2014
Auditované účty 2013
Auditované účty 2012
Auditované účty 2011

Feminenza Spojené království

Účty Feminenza 2017
Účty Feminenza 2016
2015 Zkrácené účty
Účty Feminenza 2014

 

Feminenza Izrael

דוח כספי 2020 חתום

fi
fna
germany
fnl
kenya
fuk
israel
bottom of page