top of page

Co děláme

Respekt k pohlaví

2a. NSC_color.png

Respekt k pohlaví
Projekty

UN+Women+Logo.png

Iniciativa „People2People“.

Naše jednoletá iniciativa rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 „People2People“ v Rift Valley v Keni v letech 2010–2011 po povolebním násilí v letech 2007/2008 vyškolila 20 vedoucích žen, aby se staly poradkyněmi pro odpuštění a usmíření. Umožnil ženám z nejnižších vrstev v nejvíce ohrožených komunitách (i) dostat se přes stranické a kmenové linie a zajistit mír a bezpečnost; ii) hrát rozhodující úlohu při zmírňování konfliktů; (iii) k růstu vnitřního rozvoje, který pomáhá jednotlivcům a skupinám se navzájem rehumanizovat, podporovat empatii a vzájemné porozumění, budovat důvěru a vytvářet zdravé vztahy jako základ pro dlouhodobé usmíření. 20 venkovských ženských aktivistek, z nichž každá vedla svůj vlastní komunitní mírový intervenční projekt v Nakuru, Kericho, Borabu, Sotik, Kisii, Burnt Forest, Mt Elgon, Pokot a Turkana, a bylo jim poskytnuto školení a mentoring o zvládání strachu, odpouštění, plánování projektů a odpovědnost a mediální strategie. Dopad na komunitu byl značný, s 5 000 potvrzenými příjemci a nezávisle ověřitelnými výsledky. Vyškolené vedoucí ženy stále významně přispívají k soudržnosti a bezpečnosti svých komunit. Někteří ze stážistů nám pomáhají v našich vzdělávacích programech, jiní se stali členy správní rady Feminenza Kenya.

Ctíme sami sebe prostřednictvím aktualizace chápání genderových rolí a odpovědností

Pátým cílem udržitelného rozvoje pro OSN a její členy je rovnost pohlaví.

Naším primárním cílem je zavést genderovou úctu: ctít sílu, bohatost a ušlechtilost, která je vlastní oběma pohlavím; odpovědná partnerství. Nemá cenu útočit na komunity fakty a čísly o výhodách rovnosti a lepších genderových vztahů. Naší hlavní prací je pomoci mužům a ženám zastavit se, aktualizovat vnímání do bodu, kdy jsou obě pohlaví oceňována; uvědomění si, že porozumění a partnerství je efektivnější než pokračující nevědomost a brutalita z dlouhodobého hlediska. 
 

Jako jeden příklad: V roce 2006 provedly nevládní organizace v Kisii v západní Keni s pomocí Feminenzy v určitých vesnicích program, který měl přimět muže, aby přezkoumali všechny úkoly prováděné v rámci každodenních činností jejich vesnic a identifikovali (pro každý úkol) ať už to byli muži nebo ženy, kteří byli historicky povinni tyto úkoly vykonávat. Na konci procesu si muži uvědomili, že ženy nesou mnohem větší zátěž; odpověděli souhlasem, že budou zvládat více zemědělské zátěže, a poprvé vzali vážně potřebu studny ve vesnici, aby ulehčili ženám. Po těchto sezeních došlo k přímému snížení znásilnění, domácího násilí, zneužívání alkoholu a kriminality mladistvých.

V letech 2009 až 2011, po povolebním násilí v roce 2008 (Keňa), nás UN WOMEN požádala, abychom vybrali, vyškolili a rozvinuli 20 vedoucích žen, které se poté pustily do nastolení míru, podpory restorativní spravedlnosti a usnadnění usmíření v 17 komunitách více postižených povolební násilí. Ženy dosáhly přes stranické a kmenové linie, aby zajistily mír a bezpečnost; hrál rozhodující roli při zmírňování konfliktů; pomáhali jednotlivcům a skupinám vzájemně se rehumanizovat; podporovala empatii a vzájemné porozumění, formovala platformy, které udržovaly zdravé vztahy mezi komunitami; základ pro dlouhodobé usmíření. Dopad na komunitu byl značný, s 5 000 potvrzenými příjemci a nezávisle ověřitelnými výsledky. Absolventi tohoto projektu i dnes pomáhají se soudržností a bezpečností ostatních komunit ve východní Africe.  Přečtěte si naši zprávu: Pilot školení poradců pro odpuštění a usmíření Feminenzy (2010-2011) v Keni, zpráva ŽENY OSN.

UN Feminenza conference Jan 2006 310.jpg
bottom of page