top of page

Co děláme

Odpuštění a smíření

Odpuštění a smíření
Projekty

UN+Women+Logo.png

Iniciativa „People2People“.

Naše jednoletá iniciativa rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 „People2People“ v Rift Valley v Keni v letech 2010–2011 po povolebním násilí v letech 2007/2008 vyškolila 20 vedoucích žen, aby se staly poradkyněmi pro odpuštění a usmíření. Umožnil ženám z nejnižších vrstev v nejvíce ohrožených komunitách (i) dostat se přes stranické a kmenové linie a zajistit mír a bezpečnost; ii) hrát rozhodující úlohu při zmírňování konfliktů; (iii) k růstu vnitřního rozvoje, který pomáhá jednotlivcům a skupinám se navzájem rehumanizovat, podporovat empatii a vzájemné porozumění, budovat důvěru a vytvářet zdravé vztahy jako základ pro dlouhodobé usmíření. 20 venkovských ženských aktivistek, každá vedla svůj vlastní komunitní mírový intervenční projekt v Nakuru, Kericho, Borabu, Sotik, Kisii, Burnt Forest, Mt Elgon, Pokot a Turkana, a bylo jim poskytnuto školení a mentoring o zvládání strachu, odpouštění, plánování projektů a odpovědnost a mediální strategie. Dopad na komunitu byl značný, s 5 000 potvrzenými příjemci a nezávisle ověřitelnými výsledky. Vyškolené vedoucí ženy stále významně přispívají k soudržnosti a bezpečnosti svých komunit. Někteří ze stážistů nám pomáhají v našich vzdělávacích programech, jiní se stali členy představenstva Feminenza Kenya.

Forgiveness, Reconciliation and Peace | Mary Noble
06:42

Forgiveness, Reconciliation and Peace | Mary Noble

Finding Forgiveness, Reconciliation and Peace: Exploring the Seven Pillars of Forgiveness | Sunday 4 April 2010 Sponsored by Feminenza North America and hosted by B’nai Jeshurun Synagogue (257 W. 88th Street, New York City) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Mary Noble, Co-Founder and CEO of Feminenza International, trained and qualified in social anthropology and archaeology, conflict transformation, and a veteran director of academic studies, Mary has undertaken a long study of the development of women, building understanding between the genders, and the work of forgiveness and reconciliation. Feminenza, an international charitable organisation established in 2000, seeks to promote and sustain the long-term development of women, their understanding of themselves and their roles in leadership and society. Currently residing in England, Mary is an international speaker and seminar leader on behalf of Feminenza. In Jan 2006, she was invited to run a 4-day international conference, hosted by Feminenza and UNESCO PEER at the UN headquarters in Nairobi, titled 'Humanity & Gender'. This event served 250 delegates, men and women, representatives from business, NGOs and UN officers from the Great Lakes Region of Africa, to discuss some of the most fundamental issues where gender equity is concerned. These included themes such as early forced marriage, Female Genital Mutilation (FGM), positive masculinity and combating HIV/AIDS through building awareness and value between the genders, giving respect to the stages of life and forgiveness and reconciliation between the genders. Transformative Leadership for Women: Since 2007 Mary has been developing a 3 year programme of Transformative Leadership for Women, which was piloted in Mombassa in 2008 with 60 women leaders, and will continue in 2010. Forgiveness and Reconciliation: In July 2007, Mary ran a 2 day seminar for over 100 delegates in Nairobi on "Finding Forgiveness, Reconciliation and Peace", hosted by Feminenza and UNILAC, a University for refugee students from Rwanda, Burundi and the DRC. Since then she has held workshops and seminars in New Zealand, Greece, Israel, the UK, Canada and the USA, focussing on "The Seven Pillars of Forgiveness", a Feminenza publication which she helped to author. In 2010 she is planning to run a pilot Programme for training grassroots women as Forgiveness and Reconciliation Counsellors in Kenya, funded by UNFEM, and undertake further work in Israel and the US on the theme of forgiveness and reconciliation, and the development of women as peacemakers.
Kde není odpuštění, rány se nemohou zahojit

Odpuštění je složitá záležitost. Často se lidé ptají: Proč bych měl odpouštět? Jak mohu odpustit? Jaký význam má odpuštění v situaci pokračujícího konfliktu? Jaký je vztah mezi odpuštěním a spravedlností? Pokud odpustím, jistě toleruji nesprávné činy a nechávám je pokračovat?

 

„Neodpouštět“ se stalo součástí kultury, tradice, ideologie. Říká se tomu pomsta; oko za oko; jen pouští; oko za oko; návratnost; vendetta.  V důsledku toho se můžeme odříznout od blízkých, rodiny, přátel. Ve větším měřítku můžeme skončit ospravedlňováním vražd v malém i velkém měřítku a vyřizováním účtů starých stovky let. Je to považováno za správné, čestné jednání.  A přesto poradci pro zármutky často uvažují o tom, že když se člověk blíží ke smrtelné posteli, často není jeho největší hrůzou fyzická bolest, ale emocionální bolest z toho, co nedokázali vyřešit, odpustit, nechat jít. Zdánlivě nás to nakonec všechny dožene.
 

Nemusíme zůstat uzamčeni v minulosti. Existuje způsob – způsob, jak se vrátit k našemu přirozenému lidství, kde můžeme najít porozumění, soucit, naději do budoucnosti a skutečné uvolnění z pout minulosti, ať už potřebujeme odpustit sobě nebo odpustit druhým.
 

7 pilířů odpuštění

Otázka, která je často kladena, zní: „Jak vlastně zahájím proces odpuštění?  Existují nějaké praktické věci, které mohu udělat?“  7 pilířů porozumění, svobody, nápravy, tepla, posílení, naděje a pokračování, Feminenza vytvořila praktické cesty, skutečné kroky, které lze podniknout, aby pomohla lidem ze všech prostředí jít cestou hledání lepší cesty. Uznává, že odpuštění je cesta a že proces je pro každého jiný. Může být krátký nebo dlouhý. Může to trvat několik dní nebo celý život. Nemusíte „odpouštět“. Jsou věci, které možná nikdy neodpustíš. Program Feminenza poskytuje nástroje, pokud byste chtěli jít touto cestou.  Jak si například člověk vyvine schopnost zbavit se bolesti spojené se vzpomínkou?  Nebo jak tomu člověk začíná rozumět více než jejich současné činy a jak tedy oddělit osobu od činu, aby vám oběma umožnil jít dál?  Jak je skutečně možné zbavit se bolesti minulost a posun vpřed do budoucnosti?
 

7 pilířů nabízí hluboký přístup k naší schopnosti odpouštět, a proto překračuje cestu bolesti, pomsty nebo násilí.


Workshopy Feminenza

1. Workshopy o odpuštění

Workshopy o odpuštění jsou v současné době k dispozici na vyžádání v USA, Kanadě, Dánsku, Norsku, Holandsku, Německu, Spojeném království, Irsku, Řecku, Turecku, Izraeli a Keni.

 

Příklady jsou:

  • Série jednodenních workshopů, které byly poskytnuty ženám bez domova v rámci Cascade Women's Program v Seattlu, Washington, Severní Amerika

  • Workshopy o 7 pilířích jako součást jednoletého kurzu Role odpuštění ve vzdělávacím setkání pro pedagogy na Gordon Teachers Training College v Haifě, Izrael

  • Workshopy jako nedílná součást dvouletého programu vedení mladých žen v Peekskill v New Yorku

  • Jednodenní workshopy pro uprchlice v Dánsku

2. Workshopy v rámci Traumatologického léčení

Tento workshop byl úspěšně nabídnut skupinám a komunitám, které prožily vážné konflikty a násilí a tato traumata si v sobě nesou po mnoho let, někdy i desetiletí.

 

Učí účastníky:
 

  • Pochopte cesty odpuštění a jejich roli při snižování PTSD (posttraumatická stresová porucha)

  • Nechte minulost za sebou

  • Přesuňte sebe i ostatní pryč z koloběhu násilí „zlidštěním druhého“

  • Podporujte empatii a vzájemné porozumění, budujte důvěru

 

Proces odpuštění pomáhá účastníkům řešit například hluboké problémy bolesti, ublížení, studu a viny, dívat se na ně v novém světle, umožňuje účastníkovi pustit, aktualizovat příběh, který sami vyprávějí, rozhodnout se žít v přítomnosti a budoucnosti, ne v minulosti.

Umět odpustit druhým

Účastníci, kteří zažili zranění, zradu, možná v rozbitém vztahu, nebo dokonce extrémní trauma z rukou druhých – znásilnění, mučení, opuštění – často na konci workshopu vyjádřili obrovský posun – od „Nikdy neodpustím“ k 'odpuštění je akt posílení, zasloužím si to, abych mohl znovu žít svůj život.'
 

Umět odpustit sám sobě

Účastníci se často cítí zodpovědní, ať už právem nebo neprávem, za to, že způsobili zranění druhým, a také že jsou sami obětí. Na jednom konci škály možná v určité fázi svého života prostě udělali nešťastnou volbu s bolestivými následky.  Na druhém konci škály se možná ocitli v roli, ať už chtě nechtě, být pachatelem páchání násilných činů (např. ve válečné zóně) – takže vedle schopnosti odpouštět druhým je hlavním problémem, který je třeba řešit, také odpuštění sobě a převzetí odpovědnosti._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ To je to, co odborníci začínají identifikovat jako morální újmu: „páchání, selhávání v prevenci, vydávání svědectví nebo učení se o činech, které překračují hluboce zakořeněné morální přesvědčení a očekávání“. Na rozdíl od posttraumatické stresové poruchy, která pramení ze strachu, je morální zranění porušením toho, co každý z nás považuje za správné nebo špatné. Je to jako modřina na duši, podobná smutku nebo smutku, s trvalým dopadem na jednotlivce a jejich rodiny.

3. Školení praktikujícího odpuštění

Stát se poradcem/praktikantem pro odpuštění zahrnuje certifikační proces a je to jedinečný trénink mysli, srdce a vůle.   Ženy a muži jsou vyškoleni a následně individuálně mentorováni, aby v rámci své komunity založili projekt, který může sahat od převzetí aktivní role při potlačování konfliktů a násilí až po práci s traumatizovanými dívkami nebo ženami a pomoc zranitelné mládeže, k vytvoření  role odpuštění ve vzdělávání nebo pozadí. Je to hluboce lidská práce.

 

Posudky

Co říkají

Mřížky a techniky nabízené v kurzu byly opravdu užitečné, protože byly praktické a mohu je použít ve svém životě. Například „jak v sobě udržet to nejlepší z druhého“ – tato technika pro mě byla zjevením, protože jsem tuto frázi slyšel mnohokrát, ale nikdy předtím mě nenapadlo najít techniku a přístup použitý během kurzu umožnil abych to udělal bezpečně a velmi efektivně.

Ve chvílích, kdy se schylovalo ke konfliktu nebo k němu začal přicházet – mě něco zdrželo a připomnělo mi to, čemu teď říkám zprávy o postoji odpuštění. Existuje tedy větší povědomí o místě, ze kterého lze život sledovat, jako je více očí, které se dívají na situaci.

Uvědomil jsem si, že mám mnoho vlastností, a když jsem se na všechny tyto vlastnosti podíval, mé obavy se mi zdály velmi malé.

bottom of page