top of page

Charitativní předměty

 1. Posouvat vzdělávání ve prospěch veřejnosti, zejména výzkumem a poskytováním vzdělávacích nástrojů a mentoringu, v oblastech 

  • transformativní vedení;

  • předcházení ozbrojeným konfliktům, etnickému a genderovému útlaku;

  • zvládání strachu a odpuštění; and 

  • respekt k pohlaví
    

 2. Prosazovat lidská práva (jak je stanoveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv a následných úmluvách a deklaracích Organizace spojených národů) po celém světě všemi nebo některými z následujících prostředků:

  • Zmírnění potřeby mezi oběťmi porušování lidských práv

  • Prosazování dodržování lidských práv jednotlivci a společnostmi

  • Podpora lidové podpory lidských práv.
    

 3. Poskytováním poradenství a podpory zmírnit duševní, fyzické a emocionální utrpení osob, které trpí nemocí nebo traumatem v důsledku konfliktu, zármutku nebo ztráty, nebo těm, kteří čelí vlastní smrti.

Toto jsou naše zakládající charitativní objekty. 

Konkrétní právní kontext naleznete na stránkách jednotlivých kapitol.

bottom of page