top of page

Principy a cíle

Unison Principles of Feminenza
 

 1. Feminenza věří, že existence dvou pohlaví implikuje partnerství k něčemu lepšímu. Jejich spojení je navrženo tak, aby vytvořilo něco, co je pro lidstvo krokem vpřed.

 2. Je potřeba náprava a znovunastolení rovnováhy, nikoli jako reakce proti minulosti, ale kvůli budoucnosti, ve které je toho o obou pohlavích ještě mnoho k pochopení.

 3. Věříme, že existuje výzva k tomu, aby se ženské pohlaví učilo a rostlo, aby splnilo to, co je nyní potřeba, bylo otevřené budoucnosti a hrálo svou roli v dalším kroku evoluce a aktualizace obou pohlaví.

 4. Zastáváme hodnoty, které respektují jedinečnost a posvátnost veškerého života a rozmanitost a povahu kultur.

 5. Jako světoobčané, všichni součástí jedné lidské rasy, jsme odhodláni nacházet a utvářet sjednocující vnímání a hodnoty, které překlenují rozdíly mezi všemi národy.
   

Cíle Feminenzy
 

 1. Podporovat nové porozumění mezi pohlavími a založit sdružení založené na respektu a cti ve výměně, ke které dochází mezi přirozenostmi mužského a ženského pohlaví, pocházející z hlubšího vhledu a moudrosti, prosazující to nejlepší v každém z nich.

 2. Pomáhat obnovit důstojnost a jedinečný účel ženského pohlaví v současné době sdílením stávajících i nových znalostí s cílem podpořit lepší pochopení skutečné podstaty a potenciálu ženského pohlaví.

 3. Pomáhat ženám a dívkám hledat lepší platformu a lepší nástroje, pomocí kterých by mohly postupovat v životě, jak a kdy je to možné, jakýmkoli způsobem nebo v jakékoli části světa, jak to členství a financování dovolí, poskytováním pomoci v oblasti podpory, vzdělávání, a sesterství.

 4. Propagovat mezinárodní síť síly, lidskosti, podpory a jednoty mezi ženami a mezi ženami a muži v současné době.

 5. Napomáhat lidskému rozvoji tím, že podporujeme toto porozumění prostřednictvím globální práce a hry Feminenza.

bottom of page