top of page

Partnere og donorer

Engageret i sagen

USAID-Logo.jpg

DU SAGDE

Feminenza blev inviteret til at facilitere en to ugers workshop om kapacitetsopbygning af traumerådgivning for 60 modtagere af det USAID-finansierede Kenya Tuna Uwezo-program fra de uformelle bosættelser i Nairobi.

Partnere
Suncokret logo.png
logo_trans.png
Screen Shot 2022-05-29 at 12.14.02 PM.png
Hibiscus_Logo_Full_Colour.png
KN_Logo-575x96.png
received_300506310574728 (1).jpeg.webp
281870444_5334941243224637_3922337613809000733_n.jpg
logo9.png
Mediesundhed_v3.png
cropped-cropped-HC-Logo-v2.0-Shades-Transp..png
56857550_394119668093168_653315915005296.jpg.webp
logo-final-3.png
Screen Shot 2022-05-30 at 7.18.37 PM.png
logo3.png
Dak-Logo-500x500.jpg
Screen Shot 2022-05-30 at 7.25.34 PM.png
Unknown.png
ELEM-logo-white-transpo-stroke2.png
maxresdefault.jpg
582b79_f92e5b9cbddf4ae5adf3f90c0efd855b~mv2.png.webp
per_esempio_onlus.png
logo_new.png
logo.png
logo-header-1.png
Unknown-2.png
Unknown-3.jpg
Unknown-4.png
logo-2.png
wwdas-logo.png
include-youth-logo-colour.png
Unknown-5.jpg

Suncokret 

Kroatien

Hjælper socialt udstødte flygtninge og hjemvendte børn og unge fra forskellige etniske grupper og dårligt stillede børn og unge med færre muligheder beliggende i et isoleret landsamfund plaget af overgangsproblemer efter krigen. 

Neposeda

Tjekkiet

Betjener 1500 børn og unge i risikozonen og tilbyder klubber, transport, terrænoplevelser tilpasset hver enkelt. Psykologer har vagt til at hjælpe.

Folkekirkens Nødhjælp

Danmark

Hjælper verdens fattigste med at leve et værdigt liv. Hjælp gives uanset race, tro, politisk eller religiøst tilhørsforhold. De teams, der arbejder med Feminenza, støtter flygtninge og fordrevne, med børn og unge er det primære fokus.

Landforeningen Spor/Spor

Danmark

Danmarks eneste landsorganisation for voksne med langvarige symptomer på seksuelt misbrug i barndom og ungdom.

Mediesundhed for børn og unge

Danmark

Styrke en sund kultur blandt børn og unge på de digitale medier og platforme. Vi samarbejder med både nationale og internationale organisationer, eksperter og NGO'er, der arbejder på området for at reducere risici for børn.

Hibiscus initiativer

England

Støtte til sorte, minoriserede og indvandrerkvinder og familier i krydsfeltet mellem immigrations- og strafferetssystemet.

Karma Nirvana

England

Støtter piger, kvinder og mænd i at undslippe tvangsægteskaber og risikoen for æresdrab.

 

Ezidis stemme

Frankrig

Frivilligt at hjælpe Yezidi-fordrevne, mens de bor i de internt fordrevne lejre i Irak.

 

Frihedsporten Grækenland

Grækenland

Ugunstigt stillede marginaliserede unge i risiko for social udstødelse. Unge traumatiseret af den strafferetlige proces; arbejder i I ungdomsfængsler, hjælper med depression, angst, svær angst og panikanfald.

 

Habibi Center, Athen

Grækenland

Støtte til dårligt stillede og ubundne unge og børn, uledsagede mindreårige, der bor på 1.000 krisecentre; leverer online og ansigt til ansigt. At give adgang til ikke-formel og uformel uddannelse for dem, der er udelukket fra eller ude af stand til at deltage i formel uddannelse i Grækenland.

Elsk og tjen uden grænser

Grækenland

Giver sociale aktiviteter, følelsesmæssig støtte, råd og opmuntring til børn, unge migranter, i nød, traumatiserede, alvorligt dårligt stillede, Nogle bliver handlet, udsat for seksuel og kønsbaseret vold; andre lever i gaderne og overlever knap nok.

 

Emma Organisation

Irak

Assisterer fordrevne yezidier og flygtninge, traumatiserede, giver uddannelse til børn, støtte til familier i lejre.

 

Jesuiternes flygtningetjeneste

Irak

Ledende arbejde i Iraks flygtningelejre, efter ISIS' ødelæggelse. Giver uddannelse til børn, lægehjælp til familier, opbygger færdigheder [og social beskyttelse for de udsatte.

 

Regnbue

Irak

Engagerer unge fordrevne flygtningebørn, giver undervisning sociale oplevelser med dyr og natur, sang og teater.

 

Solopgang

Irak

Øg børns modstandskraft, skab et børnevenligt rum (CFS); hjælpe unge med at fremme deres ideer, kreativitet, give læringsmuligheder uden for skolen; engagere kvinder i samfundsudvikling, opbygge færdigheder og selvtillid; fremme social sammenhængskraft.

 

DAK

Irak

Tjener unge piger og børn med særlige behov, plus overlevende fra kønsbaseret vold, kvinder med handicap; flygtninge, fordrevne kvinder og børn.

 

Hanasay Ny

Irak

Flygtningesamfund, fordrevne børn har høj prioritet, udvikler pædagogisk og følelsesmæssig, mental støtte.

South Dublin County Partnerskab

Irland

Udviklings-NGO, dedikeret til at opbygge ungdomsdeltagelse, adressering af dårligt stillede grupper, arbejde med afbrudte børn og unge.

ELEM

Israel

Bekæmpelse af misbrug, sårbare unge, stofmisbrug, husly, mad til børn og unge i udkanten af samfundet.

 

Mar Elias

Israel

Berømt skole i Israel, i en palæstinensisk landsby med omkringliggende israelske kibbutzer, en bevægende, daglig historie om menneskerettighedsudvikling og social samhørighed, der arbejder hen imod en generation, der ikke er splintret, etnisk blodig.

 

Forældrekreds Familieforum

Israel

Arbejder for social sammenhængskraft, ledet af familier, der har mistet deres kære til konflikten.

 

Ruach Nashit

Israel

Overgangsstøtte til voldsramte kvinder.

Eurocampus 

Italien

Unge mennesker, der er i risiko for kriminalisering eller social udstødelse, giver alternative miljøer for læring, hjælper gennem risiko.

 

Per Esempio

Italien

Bemyndigelse af individer, der er i fare for udstødelse, støtte dem i at forbedre deres færdigheder og viden for at reducere niveauet af sociale ulemper.

 

Dansk Flygtningehjælp

Jordan

Teams, der bliver assisteret af Feminenza, arbejder i konfliktsituationer og yder medicinsk og mental sundhedsstøtte til fordrevne, handicappede, dårligt stillede.

 

Ørkenblomstring

Jordan

At betjene unge flygtninge, religiøse og etniske minoriteter i Jordan med traumatiske oplevelser; interkulturel fredsopbygning mellem unge af forskellige religioner, nedbrydning af negative stereotyper af religiøse og kulturelle traditioner og fremme af forsoning.

 

JoWomenomics

Jordan

Gør det muligt for piger og kvinder at tage ansvar for deres liv.

 

IDGP

Kenya

Arbejde med forældre i splittede samfund med en historie med etnisk vold, for at opbygge social samhørighed, sikkerhed for børn.

 

Rural Women's Peace Link

Kenya

Opbygning af fred og social samhørighed, hjælper traumatiserede grupper med at  at yde et produktivt bidrag og opmuntre menneskeheden frem for etnicitet.

 

Tasaru redningscenter

Kenya

Kenyas mest kendte tilflugtssted for børn og unge, der undslipper kvindelig kønslemlæstelse. Giver husly og uddannelse til sene teenageår.

 

UNESCO PEER

Kenya

UNESCOs store program til at beskytte veje til læring og uddannelse for udsatte, sårbare børn i konflikt

 

Avrasya

Holland

Social støtte, sundhedsundervisning, børne- og ungdomsaktiviteter, musikterapi for kvinder og børn, flygtninge og voldsramte kvinder, der lever med følgerne af den bosniske krise.

 

De Regenboog Groep 

Holland

Betjener de mest sårbare, dårligt stillede i alle aspekter af Amsterdams miljø.

 

Nidos

Holland

En værgeinstitution, der har fokus på børns, væsentligt fordrevne og flygtningebørns behov.

 

Inkluder ungdom

Nordirland

Engagere unge i udsatte, sårbare forhold.

 

Asociația Áradat Egyesület

Rumænien

Helpline, der i høj grad betjener børn, unge, traumatiserede, dem med angst, depression og selvmordsrisiko. Støtter skolepsykologer med voldsramte børn i skoler, adresserer et bredt spektrum af traumer, misbrug i hjemmet, sorg, parforholdsproblemer, ensomhed, depression.

 

W. Wales tjeneste for vold i hjemmet

Wales

Tilflugt og støtte til voldsramte kvinder.

bottom of page