top of page

Hvad vi gør

Tilgivelse og forsoning

Tilgivelse og forsoning
Projekter

UN+Women+Logo.png

'People2People'-initiativet

Vores 1-årige UNSCR 1325 'People2People' initiativ i Rift Valley, Kenya i 2010-2011 efter volden efter valget i 2007/2008 trænede 20 kvindelige ledere til at blive tilgivelses- og forsoningsrådgivere. Det gjorde det muligt for græsrodskvinder i de samfund, der var mest udsatte (i) at nå på tværs af parti- og stammelinjer for at sikre fred og sikkerhed; (ii) at spille en afgørende rolle i konfliktbegrænsning; (iii) at udvikle den indre udvikling for at hjælpe individer og grupper med at re-humanisere hinanden, fremme empati og gensidig forståelse, opbygge tillid og skabe sunde relationer, som grundlag for langsigtet forsoning. 20 kvindelige landdistriktsaktivister gennemførte hver deres eget fredsinterventionsprojekt i Nakuru, Kericho, Borabu, Sotik, Kisii, Burnt Forest, Mt Elgon, Pokot og Turkana, og blev hjulpet med træning og mentoring om frygthåndtering, tilgivelse, projektplanlægning og ansvarlighed og mediestrategi. Fællesskabspåvirkningen var betydelig med 5000 bekræftede modtagere og uafhængigt verificerbare resultater. De uddannede kvindelige ledere bidrager stadig væsentligt til sammenhængskraften og sikkerheden i deres lokalsamfund. Nogle af praktikanterne hjælper os i vores træningsprogrammer, andre er blevet bestyrelsesmedlemmer i Feminenza Kenya.

Forgiveness, Reconciliation and Peace | Mary Noble
06:42

Forgiveness, Reconciliation and Peace | Mary Noble

Finding Forgiveness, Reconciliation and Peace: Exploring the Seven Pillars of Forgiveness | Sunday 4 April 2010 Sponsored by Feminenza North America and hosted by B’nai Jeshurun Synagogue (257 W. 88th Street, New York City) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Mary Noble, Co-Founder and CEO of Feminenza International, trained and qualified in social anthropology and archaeology, conflict transformation, and a veteran director of academic studies, Mary has undertaken a long study of the development of women, building understanding between the genders, and the work of forgiveness and reconciliation. Feminenza, an international charitable organisation established in 2000, seeks to promote and sustain the long-term development of women, their understanding of themselves and their roles in leadership and society. Currently residing in England, Mary is an international speaker and seminar leader on behalf of Feminenza. In Jan 2006, she was invited to run a 4-day international conference, hosted by Feminenza and UNESCO PEER at the UN headquarters in Nairobi, titled 'Humanity & Gender'. This event served 250 delegates, men and women, representatives from business, NGOs and UN officers from the Great Lakes Region of Africa, to discuss some of the most fundamental issues where gender equity is concerned. These included themes such as early forced marriage, Female Genital Mutilation (FGM), positive masculinity and combating HIV/AIDS through building awareness and value between the genders, giving respect to the stages of life and forgiveness and reconciliation between the genders. Transformative Leadership for Women: Since 2007 Mary has been developing a 3 year programme of Transformative Leadership for Women, which was piloted in Mombassa in 2008 with 60 women leaders, and will continue in 2010. Forgiveness and Reconciliation: In July 2007, Mary ran a 2 day seminar for over 100 delegates in Nairobi on "Finding Forgiveness, Reconciliation and Peace", hosted by Feminenza and UNILAC, a University for refugee students from Rwanda, Burundi and the DRC. Since then she has held workshops and seminars in New Zealand, Greece, Israel, the UK, Canada and the USA, focussing on "The Seven Pillars of Forgiveness", a Feminenza publication which she helped to author. In 2010 she is planning to run a pilot Programme for training grassroots women as Forgiveness and Reconciliation Counsellors in Kenya, funded by UNFEM, and undertake further work in Israel and the US on the theme of forgiveness and reconciliation, and the development of women as peacemakers.
Hvor der ikke er tilgivelse, kan sår ikke heles

Tilgivelse er en kompleks sag. Ofte spørger folk: Hvorfor skal jeg tilgive? Hvordan kan jeg tilgive? Hvad er relevansen af tilgivelse i en situation med vedvarende konflikt? Hvad er forholdet mellem tilgivelse og retfærdighed? Hvis jeg tilgiver, tolererer jeg vel forkerte handlinger og lader dem fortsætte?

 

'Ikke tilgivende' er blevet forankret i kultur, tradition, ideologi. Det kaldes hævn; et øje for et øje; bare ørkener; mejs for tat; hævn; vendetta.  Som et resultat kan vi ende med at afskære os selv fra vores kære, familie, venner. På en større skala kan vi ende med at retfærdiggøre mord i lille og stor skala, ved at afgøre scorer, der er hundreder af år gamle. Det betragtes som den rigtige, ærefulde handlingsmåde.  Og alligevel reflekterer sorgrådgivere ofte, at når en person nærmer sig sit dødsleje, er deres største terror ofte ikke den fysiske smerte, men den følelsesmæssige smerte af det, de ikke har været i stand til at løse, tilgive, give slip på. Tilsyneladende indhenter det os alle i sidste ende.
 

Vi behøver ikke forblive låst i fortiden. Der er en måde – en måde at genoprette os selv til vores iboende menneskelighed, hvor vi kan finde forståelse, medfølelse, håb for fremtiden og en sand frigørelse fra fortidens bånd, uanset om vi har brug for at tilgive os selv eller tilgive andre.
 

Tilgivelsens 7 søjler

Spørgsmålet, der ofte stilles, er: "Hvordan starter jeg egentlig processen med tilgivelse?  Er der nogle praktiske ting, jeg kan gøre?"_cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_5cf58d Feminenzas 7 søjler af forståelse, frihed, afhjælpning, varme, forbedring, håb og fortsættelse har skabt praktiske veje, virkelige skridt, der kan tages, for at hjælpe mennesker fra alle baggrunde med at gå vejen til at finde en bedre vej. Den anerkender, at tilgivelse er en rejse, og at processen er forskellig for hver person. Det kan være en kort eller en lang. Det kan tage et par dage eller et helt liv. Du behøver ikke at 'tilgive'. Der er ting, du måske aldrig tilgiver. Feminenzas program giver værktøjer, hvis du ønsker at gå den vej.  Hvordan udvikler en person for eksempel evnen til at give slip på smerten forbundet med en hukommelse?  Eller hvordan begynder man at forstå, at en person er mere end deres nuværende handlinger, og hvordan adskiller man derfor personen fra handlingen, for at give jer begge mulighed for at komme videre?  Hvordan er det i virkeligheden muligt at give slip på smerterne ved fortiden og komme videre ind i fremtiden?
 

De 7 søjler giver dybtgående adgang til vores evne til at tilgive og går derfor ud over smertens, hævnens eller voldens vej.


Feminenza Workshops

1. Workshops om tilgivelse

Tilgivelsesworkshops er i øjeblikket tilgængelige efter anmodning i USA, Canada, Danmark, Norge, Holland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Grækenland, Tyrkiet, Israel og Kenya.

 

Eksempler på disse er:

  • En række 1-dags workshops, der blev givet til hjemløse kvinder i Cascade Women's Program i Seattle, Washington, Nordamerika

  • Workshops om de 7 søjler som en del af et 1-årigt kursus om tilgivelsens rolle i det pædagogiske møde, for undervisere på Gordon Teachers Training College i Haifa, Israel

  • Workshops som en integreret del af et to-årigt lederskabsprogram for unge kvinder i Peekskill, New York

  • 1-dags workshops til kvindelige flygtninge i Danmark

2. Workshops som en del af Traumehealing

Denne workshop er blevet tilbudt med succes til grupper og lokalsamfund, som har oplevet alvorlige konflikter og vold og måske har båret disse traumer i sig selv i mange år, nogle gange årtier.

 

Det lærer deltagerne at:
 

  • Forstå tilgivelsens veje og deres rolle i PTSD (posttraumatisk stresslidelse) reduktion

  • Lad fortiden bag dig

  • Flyt sig selv og andre væk fra voldens cyklus ved at 'genhumanisere den anden'

  • Fremme empati og gensidig forståelse, opbygge tillid

 

Tilgivelsesprocessen hjælper deltagerne til at tage fat på for eksempel dybe spørgsmål om smerte, sår, skam og skyld, se på dem i et nyt lys, hvilket gør det muligt for deltageren at give slip, at opdatere den historie, de fortæller sig selv, at vælge at leve i nutiden og fremtiden, ikke fortiden.

At kunne tilgive andre

Deltagere, der har oplevet såret, forræderi, måske i et ødelagt forhold eller endda ekstreme traumer fra andres hånd – voldtægt, tortur, forladthed – har ofte udtrykt et stort skift ved afslutningen af workshoppen – fra 'Jeg vil aldrig tilgive' til 'tilgivelse er en handling af empowerment, jeg fortjener det, så jeg kan være fri til at leve mit liv igen.'
 

At kunne tilgive sig selv

Ofte føler deltagerne sig ansvarlige, med rette eller forkerte, for at have forvoldt andre skader, såvel som for selv at være ofre. I den ene ende af skalaen kan de simpelthen have truffet et uheldigt valg på et tidspunkt i deres liv med smertefulde konsekvenser.  I den anden ende af skalaen kan de have befundet sig i rolle, frivilligt eller uvilligt, at være en gerningsmand, der begår voldshandlinger (f.eks. i en krigszone) – så ud over at kunne tilgive andre, er selvtilgivelse og ansvarspåtagelse også et stort problem at tage fat på._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ Det er, hvad eksperter kommer til at identificere som moralsk skade: "at begå, undlade at forhindre, aflægge vidnesbyrd om eller lære om handlinger, der overtræder dybtliggende moralske overbevisninger og forventninger". I modsætning til posttraumatisk stresslidelse, som udspringer af frygt, er moralsk skade en krænkelse af, hvad vi hver især anser for rigtigt eller forkert. Det er som et blåt mærke på sjælen, beslægtet med sorg eller sorg, med varig indvirkning på individerne og deres familier.

3. Uddannelse af tilgivelsespraktikere

At blive en tilgivelsesrådgiver/praktiserende læge involverer en certificeringsproces og er en unik træning af sindet, hjertet og viljen.   Kvinder og mænd trænes og vejledes derefter individuelt til at etablere et projekt i deres lokalsamfund, som kan spænde fra at tage en aktiv rolle i at nedtrappe konflikter og vold, til at arbejde med traumatiserede piger eller kvinder og hjælpe sårbare unge, til at etablere den  rolle som tilgivelse i uddannelsen .  Behovet for tilgivelse er vidtgående for alle menneskers liv, uanset liv og livsvilkår eller baggrund. Det er dybt menneskeligt arbejde.

 

Udtalelser

Hvad de siger

De gitter og teknikker, der blev tilbudt på kurset, var virkelig nyttige, fordi de var praktiske, og jeg kan bruge dem i mit liv. For eksempel 'hvordan du holder det bedste af en anden i dig selv' – denne teknik var en åbenbaring for mig, fordi jeg har hørt sætningen mange gange, men aldrig før havde jeg tænkt på at finde en teknik, og tilgangen under kurset muliggjorde mig at gøre dette sikkert og meget effektivt.

I øjeblikke, hvor en konflikt var ved at ske eller begyndte at ankomme – noget holdt mig tilbage og mindede mig om, hvad jeg nu kalder, Tilgivelsens holdningsmeddelelser. Så der er mere bevidsthed om stedet at se livet fra, ligesom der er flere øjne, der ser på en situation.

Jeg kom til at se, at jeg har mange kvaliteter, og når jeg så på alle disse kvaliteter, virkede min frygt meget lille for mig.

bottom of page