top of page

Velgørende genstande

 1. At fremme uddannelse til gavn for offentligheden, især ved forskning og ved at tilbyde pædagogiske værktøjer og mentorordninger inden for områderne 

  • transformativ ledelse;

  • forebyggelse af væbnet konflikt, etnisk undertrykkelse og kønsundertrykkelse;

  • frygthåndtering og tilgivelse; and 

  • kønsrespekt
    

 2. At fremme menneskerettighederne (som fastsat i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og efterfølgende FN-konventioner og erklæringer) i hele verden på alle eller en af følgende måder:

  • Afhjælpning af nød blandt ofrene for menneskerettighedskrænkelser

  • Fremme respekt for menneskerettigheder hos enkeltpersoner og virksomheder

  • Fremme folkelig støtte til menneskerettigheder.
    

 3. At lindre mental, fysisk og følelsesmæssig nød hos personer, der lider af sygdom eller traumer som følge af konflikt, sorg eller tab, eller for dem, der står over for deres egen død, ved at yde rådgivning og støtte.

Disse er vores grundlæggende velgørende objekter. 

For specifik juridisk kontekst henvises til de enkelte kapitelsider.

bottom of page