top of page

Principper og mål

Feminenzas fem grundlæggende principper
 

  1. I Feminenza tror vi på, at eksistensen af de to køn naturligt indebærer et partnerskab, der styrker det bedste i begge køn. I forening er de skabt til at tilvejebringe en platform, der fremmer menneskehedens udvikling og fremskridt.

  2. Vi ser at der er et behov for at finde nye veje og en bedre balance i forholdet mellem de to køn, ikke som en reaktion på fortiden, men for bedre at kunne tage vare på fremtiden. En fremtid, hvor vi som kvinder og mænd stadig har meget at lære og forstå om os selv og hinanden.

  3. Vi arbejder for, at kvinder over hele Jorden får mulighed for at udvikle nye færdigheder, der gør dem bedre rustede til at møde fremtiden og være i stand til atspille en aktiv rolle for menneskelig udvikling og opdatering af begge køn.

  4. Vi opretholder værdier, som respekterer det unikke og ukrænkelige ved alle former for liv, samt forskellige kulturers mangfoldighed og egenart.

  5. Som verdensborgere og som del af menneskeheden er vi engagerede i at finde og tilvejebringe de forståelser og værdier, som kan forene mennesker på tværs af folkeslag og forskelligheder.)

Feminenzas mål
 

  1. At fremme ny forståelse mellem kønnene og at etablere en forening baseret på respekt og ære i den udveksling, der finder sted mellem det maskuline og feminine køns natur, der kommer fra dybere indsigt og visdom, der fremmer det bedste i hver.

  2. At hjælpe med at genoprette det feminine køns værdighed og unikke formål i disse nuværende tider ved at dele eksisterende og ny viden for at fremme en bedre forståelse af det feminine køns sande natur og potentiale.

  3. At hjælpe kvinder og piger med at søge efter en bedre platform og bedre værktøjer til at komme videre i livet, som og når det er muligt, på nogen måde eller i en hvilken som helst del af verden, som medlemskab og finansiering tillader det, ved at yde bistand i form af støtte, uddannelse, og søsterskab.

  4. At fremme et internationalt net af styrke, menneskelighed, støtte og enhed blandt kvinder og mellem kvinder og mænd i disse nuværende tider.

  5. At hjælpe menneskelig udvikling ved at fremme disse forståelser gennem Feminenzas globale arbejde og udspil.

bottom of page