top of page

Feminenza International
Bestyrelse

Edith Borst.jpg
Monique Weber.jpg
Mary Noble.jpg
Mary Noble

Medstifter og administrerende direktør for Feminenza International

Monique Weber

Tillidsmand for Feminenza International

Edith Borst

Sekretær for Feminenza International

Tyson Merriam.jpg
Tyson Merriam

Kasserer i Feminenza International

Penny Aposkiti.jpg
Penny Aposkiti

Chief Information Officer for Feminenza International

bottom of page