top of page

Feminenza Německo

Členové představenstva

Heike Stammová
Spolupředseda   z německé Feminenzy

Fem_homeage1.jpg

Brunhild Dickreiter

Židle   z německé Feminenzy

BrunhildDickreiter-300x370.jpg
BirgitWalkemeier-300x370.jpg
Birgit Walkemeier
Pokladník

Feminenza Deutschland e.V. is registered in 53719 Siegburg/ Germany with the reference number VR 3307 

Kde není odpuštění, rány se nemohou hojit."

Sedm pilířů odpuštění

Feminenza Deutschland e. V. byla zaregistrována jako nezisková organizace v roce 2014. Doposud aktivity probíhaly v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Norimberku a Westerwaldu a probíhají mezinárodní výměny s dalšími organizacemi Feminenza a nevládními organizacemi. Patří mezi ně pravidelná setkání a setkání Zoom, na kterých se vyvíjejí nové projekty.  

Všechny práce a aktivity Feminenza Deutschland eV jsou vykonávány na dobrovolné bázi a pro bono. Členské příspěvky a dary jsou pravidelným zdrojem příjmů, ze kterých můžeme financovat naše aktivity, projekty a programy.

 

Workshopy Feminenza jsou mimo jiné založeny na přesvědčení, že různé části jsou aktivní v různých fázích života každé ženy. Vědomé pochopení těchto částí nás samých nám může pomoci rozhodovat se novým způsobem a přinést větší rovnováhu a větší pocit pohody.

Následující témata byla mimo jiné nabízena jako workshopy, semináře a webináře:

  • Odpuštění jako základ nové vzájemnosti

  • Být v míru sám se sebou – nechat jít a vytvořit prostor pro něco nového

  • Pochopení a zvládnutí strachu

  • Mechanismus „brat si vše osobně“ – jak to lze udělat jinak?

  • Partnerství mezi ženou a mužem – co je potřeba k úspěchu?

  • Žít sebeurčeně a zaujímat pozici

  • Být doma sám v sobě – znovu a znovu hledat cesty k sobě

  • Čtyři vnitřní životy žen

  • Kvalita místo kvantity – naplnění mého života hodnotami a kvalitami

  • Obrazy žen – co určuje image žen a jak to na mě působí?

 

Germany_field.jpg
bottom of page