מה אנחנו עושים

סליחה ופיוס

סליחה ופיוס
פרויקטים

UN+Women+Logo.png

יוזמת 'People2People'

יוזמת 1325 של UNSCR 1325 'People2People' בעמק השסע, קניה בשנים 2010-2011 בעקבות האלימות שלאחר הבחירות ב-2007/2008 הכשירה 20 נשים מנהיגות להיות יועצות סליחה ופיוס. היא אפשרה לנשים עממיות בקהילות שנמצאות בסיכון הגבוה ביותר (i) להגיע מעבר לקווי מפלגות ושבטים כדי להבטיח שלום וביטחון; (ii) למלא תפקיד מכריע בהפחתת סכסוכים; (iii) להצמיח את ההתפתחות הפנימית כדי לעזור ליחידים ולקבוצות להחיות זה את זה מחדש, לטפח אמפתיה והבנה הדדית, לבנות אמון וליצור מערכות יחסים בריאות, כבסיס לפיוס ארוך טווח. 20 נשים כפריות, כל אחת ניהלה פרויקט התערבות קהילתי משלה לשלום בנאקורו, קריצ'ו, בורבו, סוטיק, קיסי, היער השרוף, הר אלגון, פוקוט וטורקנה, ונעזרו בהדרכה והדרכה בנושא ניהול פחדים, סליחה, תכנון פרויקטים ו אחריות ואסטרטגיית תקשורת. ההשפעה על הקהילה הייתה ניכרת, עם 5000 מוטבים מאושרים ותוצאות הניתנות לאימות באופן עצמאי. הנשים המנהיגות שהוכשרו עדיין תורמות באופן משמעותי ללכידות ולביטחון של הקהילות שלהן. חלק מהחניכים עוזרים לנו בתוכניות ההכשרה שלנו, אחרים הפכו לחברי מועצת המנהלים של Feminenza Kenya.