top of page
_L1009822.jpg

קורס פיתוח סליחה

קידום סליחה ופיוס באמצעות חינוך

הסליחה קיימת וחיה באופן טבעי בכל אדם, אך המסע להגיע אליו בעצמו לרוב מלא במכשולים ובמחסומים. סליחה יכולה להיות טרנספורמטיבית, מרוממת. היא מאפשרת לנו לשחרר את כל הרצונות של עבר טוב יותר, לשחרר אותנו לעתיד שלא נקבע על ידי מעשיהם של אחרים, לבסס בתוכנו אנושיות מתמשכת, משמעותית ומעשית.

 

רמות דו-קורס של מעורבות
 

רמה 1 - להפוך לשינוי  

סדנאות מקוונות, לימוד פרטי ומחקר:

 • שבעה עמודי סליחה

 • מגדר וסליחה

 • פרויקט חיים משלו

 • בניית שלמות

 • תהליכים רפלקטיביים

 • עדות למה שעובד

 

רמה 2 - להיות מתרגל מורשה

למד לעשות שינוי בקהילה. העזרה ניתנת ל:
 

 • הבן את צרכי הקהילה שלך

 • תכנן את הפרויקט שלך

 • למדוד השפעה

 • תהנה מריטריט אינטנסיבי לפיתוח מתרגלים ביוון

 • חונך אותך דרך המכשולים


משתתפים
 

ההרשמה לקורס נסגרה כעת.
 

המשתתפים כוללים עובדי ארגונים לא ממשלתיים המסייעים לקהילות שחיות עם ההשפעות של ועם טראומה אישית ובין-דורית, סכסוך מזוין ואלימות על בסיס מגדר בכורדיסטן-עיראק, קניה, ישראל, טורקיה.

כמו גם אנשים מאוסטרליה, קנדה, גרמניה, יוון, הולנד, ניו זילנד, ספרד, בריטניה, ארצות הברית, המבקשים ליישב את ימי האתמול שלהם, לקחת אחריות על חייהם, ובהמשך, להבטיח מקום של חמימות ו קלילות ההוויה.

bottom of page