Onze visie is een baken van hoop te bieden, een veilig toevluchtsoord, een ontmoetingsplek waar vrouwen innerlijke versterking kunnen vinden, ongeacht hun achtergrond, geloof of huidskleur. Het is een plek waar vrouwen veilig hun innerlijke reis kunnen exploreren en verrijkende vriendschappelijke ervaringen met anderen kunnen ervaren, waar we kunnen ontdekken wat we hier te doen hebben en waar we kunnen uitzoeken hoe nuttig te zijn voor anderen.

Het is een plaats waar jonge vrouwen waardigheid, zelfrespect en de vreugde van vrouw-zijn kunnen leren. Een plek waar vrouwen die al langer onderweg zijn hun verworven inzichten kunnen delen. Het is een plaats waar we meer kunnen gaan begrijpen over relaties, de mannelijke gender, liefde, succes en creativiteit; waar we kunnen leren hoe echte uitwisseling en begrip tussen mannen en vrouwen bereikt kan worden, zodat we samen kunnen werken aan onze toekomst.

Donaties

Ondersteun het werk van Feminenza met een gift

Geef een gift

Wat doen we?

Feminenza is direct verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van vijf wereldwijde programma’s: Transformatief Leiderschap, Begrijpen en Hanteren van Angst, Vergeving en Verzoening, Trauma Heling en Gender Respect.

Lees meer

Waar zijn we te vinden?

Feminenza is in 15 landen actief, waarvan in 7 landen formele organisaties zijn opgericht om het werk van Feminenza beschikbaar te maken voor belanghebbenden.

Lees meer

Evenementen

Workshop Trauma Heling

Feminenza International heeft in 2018 via Erasmus Plus subsidie verworven om een workshop over Trauma Heling in Wales te verzorgen met follow-up sessies van oktober tot december. Jeugdwerkers uit vijf Europese landen (Ierland, Wales, Italië, Engeland en Nederland) zullen baat hebben bij de ervaring van Feminenza met trainingen als Begrijpen en Hanteren van Angst en Vergeving, die al in veel landen nuttig is gebleken. We zijn Erasmus + dankbaar en ook onze partners: Include Youth , Per Esempio , Nidos , Karma Nirvana , South Dublin County Partnership en West Wales Domestic Abuse Service .