چشم اندازی که ما در نظر داریم چراغی از امید و جایگاهی محراب گون را عرضه میکند. مکانی که زنان صرف نظر از پیشینه، عقیده و رنگ پوستشان در آن درون خود را غنی میسازند. مکانی که زنان در امنیت کامل به کاوش سفر درونی خود می پردازند، به عظمت مصاحبت و همراهی پی می برند، کاشف هدف زندگی می شوند، و برای سودمند بودن برای دیگران، راههای مختلفی می یابند.
زنان جوان در این مکان شان و وقار، عزت نفس و شعف زن بودن را فرا می گیرند. جایی که زنان در مسیر زندگیشان خرد خود را در اختیار هم می گذارند. ما در این مکان روابط ، خلاقیت ، عشق، موفقیت، جنسیت مذکر را با فهم بیشتری بررسی می کنیم و همینطور چگونه درک متقابل میان زن و مرد را ایجاد کنیم ، بطوری که با یکدیگر در جهت آینده بهترمان تلاش کنیم .

ما چه می کنیم

فمیننزا پنج برنامه ی جهانی را سرمایه گذاری کرده و مستقیما مدیریت می کند که عبارتند از: رهبری دگرگون کننده، فهم و مدیریت ترس، بخشش و آشتی، درمان آسیب روحی روانی و احترام جنسیتی.
بیشتر بدانید

پیدا کردن ما

مقالات ویژه

“To build peace on desktops”
Interview by Vera de Wit and Eileen McGowan with Emil Haloun, Veronica Tabrani Abu Rahmon and Izar Taha

 

Left To Tell
Discovering God Amidst The Rwandan Holocaust

 

 

Becoming a Positive Contagion Into the Community

مناسبت ها

تجربه ی جلسات آموزشی درمان آسیب روحی روانی

فمیننزا از لحاظ مالی از طریق Erasmus+ حمایت شده تا بتواند کارگاه درمان آسیب روحی روانی را در ویلز برگزار کند که از اکتبر تا دسامبر 2018 برقرار است. همراهان جوان از شش ملیت اروپایی که عبارتند از ایرلند، ویلز، ایتالیا، انگلیس و هلند از این تجربه ی بین المللی نفع می برند ودر جهت بخشش، فهم و مدیریت ترس پیش می روند.
با تشکر از Erasmus+ و شرکای ما که عبارتند از: Youth، Per Esempio، Nidos، Karma Nirvana، بخش مشارکت دوبلین جنوبی و سرویس خشونت خانگی ویلز غربی.

9 روز تمرین بخشودگی

این 9 روز تمرینات فشرده برای متخصصان بخشش پذیری در هفت ستون بخشندگی ارائه می دهند. این آموزش برای خانمها و خانم ها باز است. اگر شما علاقه مند به دریافت دعوت نامه برای آموزش بعدی و یا هر گونه سوال، لطفا با دانشکده بخشایش بخشید: forgiveness@feminenza.org

اهداء کردن

حمایت از Feminenza با کمک مالی

کمک مالی کنید