top of page
Pacifica_updated4_wide
8__MG_9093.jpg
Robi_colour corrected_final
P1100835_extended
Picture4_edited

Feminenza برنامه‌ها و رویدادهایی را ارائه می‌دهد که در آن زنان و مردان می‌توانند در داخل خود تقویت شوند، فارغ از پیشینه، عقیده یا رنگ. این مکانی است که در آن هر دو جنس می توانند برای کاوش در سفر درونی خود، یافتن عظمت همراهی، کشف آنچه که ما اینجا هستیم و راه هایی برای ایجاد تغییر در زندگی دیگران و در جهان، بی خطر باشند.

Screen Shot 2022-07-31 at 3.14.31 PM.png

درباره Feminenza

اینجا مکانی است که زنان جوان می توانند کرامت، عزت نفس و لذت زن بودن را بیاموزند. جایی که زنان در مسیر زندگی می توانند خرد خود را به اشتراک بگذارند. اینجا مکانی است که می‌توانیم در مورد روابط، جنسیت مرد، عشق، موفقیت، خلاقیت و چگونگی ایجاد یک متقابل و تفاهم واقعی بین زن و مرد بیشتر بدانیم تا بتوانیم برای آینده خود با هم کار کنیم.

Upcoming Events

No upcoming events at the moment

پروژه های جاری

الهام بخش تغییر در سراسر جهان

22_IMG_8165.jpg
_L1009822.jpg

درمان تروما و توسعه تاب آوری جامعه

در حمایت از کارگرانی که با ترومای ثانویه سروکار دارند

توسعه بخشش
دوره

ترویج بخشش و آشتی

Home: What We Do

به روز رسانی پروژه و مقالات

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

جایی که بخشش نباشد، زخم ها خوب نمی شوند.

هفت ستون بخشش

bottom of page