top of page

פמיננצה גרמניה

חברי דירקטוריון

הייקה סטאם
יו"ר משותף   של פמיננצה גרמניה

Fem_homeage1.jpg

ברונהילד דיקרייטר

כסא   של פמיננצה גרמניה

BrunhildDickreiter-300x370.jpg
BirgitWalkemeier-300x370.jpg
בירגיט ווקמאייר
גזבר

Feminenza Deutschland e.V. is registered in 53719 Siegburg/ Germany with the reference number VR 3307 

איפה שאין סליחה, פצעים לא יכולים להחלים"

שבעה עמודי סליחה

Feminenza Deutschland ה. V. נרשם כארגון ללא מטרות רווח בשנת 2014. עד כה התקיימו פעילויות בברלין, קלן, נירנברג והווסטרוולד, ויש חילופי דברים בינלאומיים עם ארגוני פמינזה וארגונים לא ממשלתיים אחרים. אלה כוללים מפגשים קבועים ופגישות זום בהן מפותחים פרויקטים חדשים.  

כל העבודות והפעילויות של Feminenza Deutschland eV מבוצעות על בסיס התנדבותי ופרו-בונו. דמי חבר ותרומות מספקים מקור הכנסה קבוע שבאמצעותו נוכל לממן את הפעילויות, הפרויקטים והתכניות שלנו.

 

סדנאות הפמיננצה מבוססות בין היתר על האמונה שחלקים שונים פעילים בשלבים שונים בחייה של כל אישה. הבנה מודעת של חלקים אלו בעצמנו יכולה לעזור לנו לקבל החלטות בדרך חדשה ולהביא ליותר איזון ותחושת רווחה מוגברת.

הנושאים הבאים, בין היתר, הוצעו כסדנאות, סמינרים וסמינרים מקוונים:

  • סליחה כבסיס להדדיות חדשה

  • להיות שלמה עם עצמי - להרפות ולפנות מקום למשהו חדש

  • הבנה וניהול פחדים

  • המנגנון של "לקחת הכל באופן אישי" - איך אפשר לעשות את זה אחרת?

  • שותפות בין אישה לגבר - מה צריך כדי להצליח?

  • לחיות בהגדרה עצמית ולנקוט עמדה

  • להיות בבית בעצמי - למצוא דרכים לעצמי, שוב ושוב

  • ארבעת החיים הפנימיים של נשים

  • איכות במקום כמות - ממלאת את חיי בערכים ובאיכויות

  • תמונות נשים – מה קובע את תדמיתן של נשים ואיך זה משפיע עליי?

 

Germany_field.jpg
bottom of page