Stichting Feminenza Netherlands

Bestuursleden van Feminenza NederlandContactgegevens

Lieneke van der Linde
Voorzitter

Vera de Wit
Secretaris


Matthijs Vogel
Penningmeester

Stichting Feminenza
Koperwieklaan 63
2251 NS Voorschoten
+31 6 3359 0371

Chamber of Commerce number: 28090267
Fiscal Number: 8102.73.081

Contactgegevens

Stichting Feminenza Nederland is een algemeen nut beogende organisatie. Ze maakt deel uit van een internationaal netwerk, een samenwerkingsverband tussen 19 landen. Sinds de oprichting in 2001 bieden we een scala aan workshops, retraites en counseling. We dragen tevens bij aan Feminenza’s internationale projecten, ook in het buitenland. Stichting Feminenza Nederland heeft in 2011 de ‘Special Consultative Status with the Economic and Social Council’ (ECOSOC) van de Verenigde Naties verworven.

Zie onze brochure

Onze missie

 • Het bevorderen en ondersteunen van langdurige, innerlijke ontwikkeling voor vrouwen, hun begrip over zichzelf en hun rol in leiderschap en in de maatschappij, ongeacht hun achtergrond, overtuiging of huidskleur.
 • Het bevorderen van respect en begrip tussen de beide genders.

Ons werk houdt in:

 • Bevorderen van educatie die het algemeen nut dient, met name door middel van onderzoek en het verstrekken van leermiddelen en begeleiding op het gebied van:
  • transformatief leiderschap
  • voorkomen van gewapende conflicten en onderdrukking op grond van etniciteit en sekse
  • begrijpen en hanteren van angst, en vergeving
  • respect tussen de genders.
 • Wereldwijd bevorderen van rechten van de mens (zoals geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en verklaringen van de Verenigde Naties) door:
  • de nood van slachtoffers van schending van mensenrechten te verlichten
  • respect voor rechten van de mens te bevorderen bij individuen en in organisaties
  • in de samenleving steun voor rechten van de mens te bevorderen.
 • Verlichten van mentaal, fysiek en emotioneel leed door:
  • begeleiding en steun te bieden aan mensen bij ziekte of trauma als gevolg van een conflict of verlies, en begeleiding en steun te bieden aan mensen bij naderend levenseinde.

Stichting Feminenza Nederland

Al het werk en de activiteiten van Stichting Feminenza Nederland worden pro deo uitgevoerd door vrijwilligers. Donaties van een vaste groep van vrijwilligers verschaffen een regelmatige bron van inkomsten, waarmee we onze activiteiten, projecten en programma’s kunnen bekostigen. Stichting Feminenza heeft sinds 2001 een ANBI status. Donaties zijn hierdoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Het bestuur van Stichting Feminenza Nederland wordt gevormd door: Mw. Lieneke van der Linde (Voorzitter), Mw. Vera de Wit (Secretaris) and Dhr. Matthijs Vogel (Penningmeester).

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Ons beleidsplan
In ons beleidsplan kunt u lezen hoe we onze visie en doelen in de komende periode willen realiseren. Het geeft een raamwerk voor toekomstige ontwikkeling en hoe onze bronnen het beste ingezet kunnen worden.

Lees meer: Beleidsplan 2018-2022.

Ons jaarlijkse activiteiten verslag en financiële verantwoording
In dit verslag kunt u lezen over onze activiteiten in Nederland en in het buitenland. We vinden het belangrijk op verantwoorde wijze met de ontvangen donaties om te gaan. U kunt hier meer over lezen in de jaarrekeningen.

Voor het ANBI-publicatieformulier klik 2020

In geval u contact met ons wilt opnemen