פמיננזה קניה

חבר נאמנים


מוניק וובר
יושבת ראש


אסתר קאינו
חבר נאמנות


דזמונד או'סאליבן
גיזבר


פסיפיקה אותותו
חבר נאמנות

פמיננזה קניה, הוקמה באופן רשמי ב-24 באפריל, 2008, כחלק מרשת של ארגוני נשים לא ממשלתיים שבהם 400 מנהיגות ונשות חינוך מ- 18 מדינות.

היעוד: 'לעודד את עתידה של כל אשה, ולעבוד לקראת הדדיות טובה יותר בין המינים'. סדרי העדיפויות שלנו הן לתמוך בהחלטות מועצת הבטחון של האו"ם 1624 ו-1325 וכן במטרת האו"ם להתפתחות של המילניום  MDG3, באמצעות ( (iפיתוח התרומה של נשים לטיפוח תרבות של שלום, (ii) חיזוק תפקידן של נשים כמנהיגות, (iii) לחימה באלימות כלפי נשים ונערות באמצעות חינוך בנושאי מגדר  לשני המינים.

 

עבודתה של פמיננזה קניה החלה בשנת 2005, ראשית עם רשת העמיתים של אונסק"ו תרבות של שלום, עמם ארגנו בשנת 2006 אירוע של ארבעה ימים שכותרתו 'אנושיות ומגדר' במתחם האו"ם בניירובי, שבו נטלו חלק 300 נציגים של ארגונים לא ממשלתיים מאזור האגמים.

בשנת 2008, הובלנו במומבסה סדנאות של מנהיגות מעצבת עבור 60 נשים מ-18 ארגונים קהילתיים באזור החוף.

בשנים 2015 ו- 2016 יעצנו לקהילות גלובליות:

  • עבור 60 מנהיגות קהילתיות מ-9 התיישבויות לא רשמיות בניירובי, בהקשר לתכנית Kenya Tuna Uwezo של מיזם הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי USAID, שמטרתה להילחם באלימות קיצונית. המעורבות של פמיננזה תרמה באופן מהותי להתפתחותן של המשתתפות בהכשרה ליעוץ ולצמיחתן כמובילות קהילתיות מלוכדות, שמקדמות צמצום סכסוכים בקהילותיהן על בסיס יומיומי, במיוחד בין המשטרה לבין אזרחים, שבהם מוות כתוצאה מירי הוא שכיח.
  • עבור 30 ילדות/נשים צעירות עם טראומה בגין אלימות מגדרית מההתיישבות הלא רשמית מג'נגו, בהקשר ליוזמת PEPFAR/DREAMS (Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe). יוזמה זו מסייעת לילדות לבנות חוסן, הערכה עצמית ועוזרת להילחם בחשיפה ל- HIV ולאיידס. תוכנית זו תומכת באסטרטגיה הגלובלית של האו"ם העצים בנות נוער. ההשפעה של מעורבותנו היתה חיונית עבור הנערות בהחלמתן מטראומות עבר וביכולתן להפיק את המרב מההזדמנות שיוזמת PEPFAR/DREAMS מאפשרת.

 

שנת היוזמה שלנו‘People2People’  בהמשך להחלטת מועצת הבטחון 1325 ב-Rift Valley, קניה, בעקבות האלימות לאחר הבחירות, אימנה 20 מנהיגות כמנחות ויועצות סליחה ופיוס. היא אפשרה לנשים פשוטות בקהילות בסיכון גבוה ( (iלהושיט יד מעבר לקווי מפלגה ומעבר לקווים שבטיים על מנת להבטיח שלום ובטחון, (ii) למלא תפקיד מכריע במיתון הסכסוך, (iii) להצמיח התפתחות פנימית לסייע ליחידים ולקבוצות להאניש מחדש אלו את אלו, לטפח אמפתיה והבנה הדדית, לבנות אמון וליצור יחסים בריאים, כבסיס להתפייסות ארוכת טווח. כל אחת מ-20 הפעילות הכפריות ניהלה את פרויקט ההתערבות שלה להשכנת שלום בקריקו, בוראבו, סוטיק, קיסיי, בורנט פורסט, הר אלגון, פוקוט וטורקאנה, ונעזרה באימון ובליווי בנוגע לניהול פחדיה, לסליחתה, תכנון הפרויקט, אחריותיות ואסטרטגיה תקשורתית. ההשפעה על הקהילה היתה ניכרת, עם 5000 נהנים מוכחים ועם תוצאות ברות אימות עצמאי. המנהיגות המוכשרות עדיין תורמות באופן משמעותי ללכידות ולבטחון של קהילותיהן. חלק מהן מסייעות נו בתכניות הכשרה. אחרות הפכו לחברות בוועד המנהל של פמיננזה בקניה.

 

לפמיננזה קניה יש מעמד של יועץ מיוחד במועצה הכלכלית חברתית של האו"ם – ECOSOC – בתחום של קידום נשים. הוועדה הקנייתית הלאומית ללכידות ולשילוב The National Cohesion and Integration Commission (NCIC) מכירה בפמיננזה קניה כבעלת עניין בעבודה בתחומים של ישוב סכסוכים והשכנת שלום; הפרופיל שלנו נמצא במאגר המידע של  הועדה. ארגון האו"ם בנושאי נשים – UN WOMEN, הסוכנות השבדית לפיתוח שיתוף פעולה בינלאומי – SIDA וקהילות בינלאומיות רואות בפמיננזה קניה שותף נאמן.

 

פמיננזה קניה – אירועים וסדנאות

מנהיגות מעצבת

סדנת המנהיגות המעצבת היא תכנית אימון מוגברת בת עשרה חלקים שנכתבה על ידי מארי נובל, המנכ"לית של פמיננזה הבינלאומית. הדגש העיקרי שלה הוא בפיתוח מיומנויות המנהיגות האישיות שהן הכרחיות לסייע לנשים להפוך למנהיגות בחברה. אימון זה מתמחה בנשים ותוכנן עבורן, והוא נועד לספק את הכלים לגילוי פתרונות ארוכי טווח, להנחותם וליישמם (להלן מסמך).

 

דו"ח ארגון האו"ם בנושאי נשים – תכנית ההרצה של פמיננזה לאימון יועצות בסלחנות ופיוס

בינואר 2008 פרץ סכסוך בקניה. סיבותיו ישנות ומורכבות, והן הובילו לסכסוך על ידי אותם זרזים שבעבר הובילו לרצח העם ברואנדה ב-1994: ( (i פוליטיקאים מתמרנים מתח אתני לכדי אלימות אתנית (ii) תקשורת משדרת חוסר סובלנות אתנית בהיקף גדול (iii) תוך כדי עקיפת האיזונים והבלמים של החברה האזרחית,  מליציות וכנופיות נוער מארגנים ומקדמים שפיכות דמים וביזה.

האזורים שבהם בוצעה תכנית ההרצה הושפעו עמוקות, ובתחומם התרחשו 87% ממקרי המוות והפציעות באירועי האלימות שלאחר הבחירות בשנת 2008, ובמיוחד ברוק (ליד קריצ'ו), העיר קריצ'ו, ברוט (נקאורו), רונגאי, סולאי, בורבו וסוטיק, קיסאיי, טורקאנא, פוקוט, אמיה וציפטאייס (בהר אלגון), בורנט פורסט, אלדורט וקניניה (קיסאי).

 

התגובה הבינלאומית והמקומית העצומה שהוצגה על מנת ללמוד ממה שקרה ועל מנת לשחזר את היציבות, הובילה לתיעוד האירועים, לסקירה של ענייני הקרקע, לרפורמה חוקתית ואלקטורלית, להיערכות מחודשת של כוחות המשטרה והשיפוט, למעורבות של בני נוער בפיתוח ובעידוד מעורבות חברתית ודמוקרטית. (להלן מסמך)

 

דו"ח קהילות גלובליות: סדנת חמשת הימים של פמיננזה לאימון ביעוץ/בריפוי טראומה

באפריל 2015, פמיננזה קניה הוזמנה על ידי קהילות גלובליות להעביר סדנה של שבועיים לבניית יכולת יעוץ בנושא טראומה עבור 60 מוטבות של התכנית Kenya Tuna Uwezo של מיזם הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי USAID, מהתיישבויות לא רשמיות בניירובי. קהילות גלובליות פרשה חסות על ההכשרה וגייסה מגוון שותפים בקרב ארגונים מקומיים על מנת לזהות את 60 המשתתפות החל ברשתות של ארגונים לא ממשלתיים, ארגונים קהילתיים, ארגונים מבוססי אמונה, דרך קבוצות לעזרה עצמית, ארגוני נוער, ועדות שלום מחוזיות, יוזמות שיטור קהילתי, התארגנויות דיירים, קרן Uwezo, מקדמי לכידות נוער, וכלה במתנדבים מהקהילה. המשתתפות היו מוסלמיות ונוצריות. (להלן מסמך)

 

הסדנה להבנה של פחד ולניהולו, ניירובי 2009

הדו"ח מציג את המחשבות, החוויות וההמלצות שנבעו אצל המשתתפות בסדנת פמיננזה במאי 2009, שכותרתה 'כיצד להבין פחד, להתעמת איתו ולטפל בו בדרך בונה'. הסדנה הציגה רכיבים מיחידה 1 של הכשרת פמיננזה ליועצי סלחנות ופיוס, שנוצרה על מנת להכשיר נשים בקהילותיהן כיועצות סלחנות ופיוס כדי שיוכלו לתרום באופן מועיל לשלום בר קיימא. (להלן מסמך)

 

קטע מכנס פמיננזה על אנושיות ומגדר, ניירובי 2006

בינואר 2006, אירחה פמיננזה הבינלאומית בשיתוף UNESCO PEER, כנס בקניה, במטה האו"ם בניירובי, שכותרתו 'אנושיות ומגדר, איסוף חזון בעידן של שינוי' (Utu na Undugu).. הדוברות, הדוברים והנציגים הגיעו מכל איזור האגמים הגדולים במזרח אפריקה ומכל העולם, ובמהלך ארבעה ימים של תהליך נמרץ, הועלו נושאים חיוניים שמשפיעים על נשים ועל גברים כאחד – כעת ובעתיד. ספר זה מתעד את הנאומים המרכזיים ומצגות אחרות שהוצגו בכנס על ידי אורחים מוזמנים, אנשים מכובדים מאוד בתחומם. (להלן תמצית).

 

סדנת חמשת הימים של פמיננזה לאימון ביעוץ/בריפוי טראומה עבור קהילות גלובליות: יוזמת DREAMS, 13 – 17 ביוני 2016.

באפריל 2016, פמיננזה קניה הוזמנה על ידי קהילות גלובליות להעביר סדנה של שבוע  בנושא של ריפוי טראומה עבור 30 מוטבות של תכנית DREAMS הממומנת על ידי מיזם PEPFAR של הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי USAID, ממרחב קאמוקאנג'י שבמחוז העיר ניירובי.  קהילות גלובליות פרשה חסות על ההכשרה ועבדה בשיתוף עם שני ארגונים מקומיים – מרכז קהילתי סנט ג'ון (SJCC)  איגוד מדריכות צעירות בקניה (KGGA)  על מנת לזהות 30 בנות נוער ונשים צעירות (AGYW)  שתוכלנה להפיק תועלת מהתכנית, בשל חומרת הטראומה שחוו. סיפור ההצלחה של התערבות זו מוצג בדו"ח (להלן מסמך)

Contact us