Feminenza in Kenya

Tab title

Monique Weber
Bestyrelsesforkvinde

Esther Keino
Bestyrelsesmedlem


Des O’Sullivan
Kasserer

Pacifica Ototo
Bestyrelsesmedlem

Feminenza Kenya, stiftet 24. april 2008, er en del af et internationalt kvinde-NGO-netværk bestående af 400 ledere og undervisere fra 18 forskellige lande. Missionen er ‘at fremme alle kvinders fremtid og arbejde mod en bedre forståelse imellem kønnene’. Vi lægger her vægt på at støtte FN’s Sikkerhedsråds resolutioner 1624 og 1325 og Verdensmål 5 ved at (i) udvikle kvinders engagement i at fremhjælpe en fredskultur, ii) styrke kvinders rolle i ledelse, (iii) bekæmpe vold mod kvinder og piger gennem uddannelse af begge køn i kønsforståelse.

Feminenza Kenyas arbejde begyndte i 2005, i første omgang med UNESCO PEER’s Culture of Peace Network, som vi i 2006 arrangerede et fire dages kursus sammen med med titlen ‘Menneskelighed og køn’ i FN’s bygningskompleks i Nairobi, hvor 300 NGO-repræsentanter fra området ved Afrikas store søer deltog. I 2008 afholdt vi workshops i transformativ ledelde i Mombasa for 60 kvindelige græsrodsledere fra kystområderne.

I 2015 og 2016 gennemførte vi to succesfulde rådgivningsforløb for Global Communities:

1) for 60 lokale ledere fra de ni barakbyer i Nairobi i det USAID-financierede ‘Kenya Tuna Uwezo’-projekts regi, med det formål at imødegå voldelig ekstremisme. Feminenzas indgriben bidrog afgørende til, at deltagerne i rådgivningsforløbet sadlede om til at blive forkæmpere for samhørighed og nu er medvirkende til at nedtrappe konflikter i deres lokalsamfund på daglig basis, navnlig mellem politi og civile, hvor dødsfald ved skydevåben ellers er hyppige.

2) for 30 dybt traumatiserede ofre for kønsbaseret vold fra Majengo-barakbyer i PEPFAR/DREAMS regi. Dette initiativ hjælper piger med at opbygge modstandskraft og selvværd og hjælper med at mindske eksponering for HIV og AIDS. Projektet støtter US Global Strategy to Empower Adolescent Girls. Virkningen af vores indgriben har været afgørende for at lindre pigernes traumer, så de kunne drage mest mulig nytte af PEPFAR/DREAMS-initiativet.

I vores etårige People2People’-initiativ i Rift Valley i Kenya i 2010-2011 i forbindelse med volden i kølvandet på valget oplærte vi 20 kvindelige ledere i at blive tilgivelses- og forsoningsrådgivere. Det gjorde lokalsamfundets mest udsatte græsrodskvinder i stand til (i) at række ud over partipolitiske skel og stammegrænser for at sikre fred og tryghed; (ii) at spille en afgørende rolle i konfliktmægling; (iii) at udvikle sig personligt for at kunne hjælpe enkeltpersoner og grupper med at genfinde medmenneskeligheden og fremme empatien og den fælles forståelse og opbygge tillid og skabe sunde relationer som fundament for en varig forsoning på lang sigt. 20 kvindelige aktivister fra landdistrikterne ledte selv fredsprojekter i deres lokalsamfund i Nakuru, Kericho, Borabu, Sotik, Kisii, Burnt Forest, Mt Elgon, Pokot og Turkana og blev assisteret med træning og vejledning i frygthåndtering, tilgivelse, projektplanlægning, ansvarlighed og medie-strategier. Virkningen var betragtelig med 5000 af hinanden uafhængige beviselige resultater. De kvindelige ledere, vi trænede, bidrager stadig afgørende til lokalsamfundenes samhørighed og tryghed. Nogle af dem hjælper os i dag i vores oplæringsprojekter, andre er bestyrelsesmedlemmer i Feminenza Kenya.

Feminenza Kenya har særlig rådgivningsstatus hos ECOSOC, (FN’s økonomiske og sociale råd), inden for området ‘kvinders rettigheder’.

Det nationale samhørigheds- og integrations-udvalg (NCIC) anerkender Feminenza Kenya som samarbejdspartner i konfliktløsning og fredsskabende arbejde; vores profil ligger på NCIC’s database. FN Kvinder, SIDA (Swedish International Development Authority)og Global Communities opfatter Feminenza Kenya som en pålidelig partner.

Feminenza Kenya – Begivenheder og Workshops

Introducerer Transformativt Lederskab
Workshoppen i transformativ ledelse er et intensivt træningsprojekt i ti dele, udviklet af  Mary Noble, direktør for Feminenza International. Hovedfokusset er¨på at hjælpe kvinder med at  udvikle de nødvendige selvledelsesevner for at  blive samfundsledere. Træningen er specifikt udviklet til kvinder og giver deltagerne redskaber til at finde og realisere langsigtede løsningsmodeller. (Se PDF)

FN Kvinder-rapport: Feminenzas Tilgivelse- og Forsoningsrådgivnings-pilotprojekt
I januar 2008 brød en konflikt ud i Kenya. Årsagerne gik langt tilbage og var meget komplekse og brød ud i lys lue, fremprovokeret af de samme faktorer, der havde let til folkedrabet i Rwanda i 1994: (i) politikere, der manipulerede etniske spændinger hen mod etnisk vold (ii) massemedier, der udspyede etnisk intolerance i stor målestok (iii) militser og ungdomsbander, der tilsidesatte samfundets etiske spilleregler og iværksatte blodbade og plyndringer.

Områderne, som pilotprojektet dækkede – navnlig Brook (ved Kericho), Kericho Town, Barut (Nakuru), Rongai, Solai, Borabu og Sotik, Kisii, Turkana, Pokot, Emia og Cheptais (i Mount Elgon), Burnt Forest, Eldoret og Kenyenya (Kisii) blev ramt meget hårdt og tegnede sig forr 87% af dødsfaldene og kvæstelserne i forbindelse med volden efter valget i 2008.

Der blev gjort kolossale tiltag internationalt og lokalt for at lære af det, der var sket, og for at genoprette fredeligere tilstande, hvilket ledte til en omfattende dokumentation af begivenhederne,  en revision af lokalplanerne, forfatnings- og valgmæssige reformer, regulering af politi og retsvæsen og unge menneskers engagement i områdets udvikling og en opfordring til borgerne om at deltage i det demokratisk arbejde. [Læs rapport (PDF)]

Global Communities-rapport: Feminenzas fem dages traumerådgivningsworkshop
I april 2015 blev Feminenza Kenya inviteret af Global Communities til at afholde en to ugers traumerådgivning- og kapacitetsopbygnings-workshop for 60 deltagere fra Nairobis barakbyer i det USAID-finansierede Kenya Tuna Uwezo-projekt. Global Communities sponsorerede træningen og mobiliserede lokale partner-organisationer til at udvælge de 60 deltagere blandt NGO-netværker, lokalsamfund, trossamfund, selvhjælpsgrupper, regionale fredsudvalg, lokale vagtværn, boligforeninger, Uwezo-fonde, unge samhørighedsforkæmpere og frivillige samfundsborgere. Deltagerne var fra både muslimske og kristne trossamfund. [Læs rapport (PDF)]

En workshop i at forstå og håndtere frygt, Nakuru 2009
Denne rapport frembyder tanker, oplevelser og anbefalinger fra deltagere i en Feminenza-workshop i maj 2009 med titlen ‘Lær at forstå, konfrontere og håndtere frygt på en konstruktiv måde’. Workshoppen tjente som en introduktion til elementer i modul 1 af Feminenzas træning til tilgivelses- og forsoningsrådgiver, som blev skabt for at oplære kvinder i deres egne lokalsamfund til

tilgivelses- og forsoningsrådgivere, så de kan bidrage effektivt til varige fredstilstande.[Læs rapport (PDF)]

Uddrag fra Feminenzas konference for medmenneskelighed og kønsoplysning, Nairobi 2006
I January 2006 fandt en konference sted i Kenya i FN’s hovedkvarter i Nairobi, afholdt af Feminenza International i samarbejde med UNESCO PEER med titlen ‘Menneskelighed og køn, visioner i en brydningstid’ (Utu na Undugu). Talere og delegerede mødte op fra hele området ved de store søer i Østafrika og fra rundt omkring i verden, og i løbet af fire intensive dage blev mange vigtige problemer, som påvirker både mænd og kvinder, vendt – både i forhold til nutiden og fremtiden. Denne bog indeholder åbnings- og afslutningstalerne og mange andre indlæg ved konferencen fra inviterede gæster, mange af dem fremtrædende eksperter på deres felt. [Læs uddrag (PDF)]

Feminenzas fem dages Traumerådgivningsworkshop for Global Communities: DREAMS-Initiative, 13-17 juni 2016
I april 2016 blev Feminenza Kenya inviteret af Global Communities til at afholde en syv dages traumehelingsworkshop for 30 deltagere fra Nairobi-amtets Kamukunji-region i det PEPFAR/USAID-finansierede DREAMS-projekt. Global Communities sponsorerede workshoppen i partnerskab med to lokale organisationer – St. John’s Community Centre (SJCC) og Kenya Girl Guide Association (KGGA), hvor man udvalgte de 30 teenagepiger og unge kvinder, som kunne drage mest nytte af projektet i forhold til voldsomheden af de traumatiske oplevelser, de havde været udsat for. Beretningen om denne succesfulde indgriben er nedfældet i en rapport. Læs rapport.

Kontakt os