Bouwen aan vastberadenheid, moed en zelfvertrouwen

“Soms veroorzaakt het leven angst bij mensen, dat is een natuurlijke reactie. Sommige van die angsten zijn nodig om te overleven, met andere moeten we leren omgaan. Sommige kunnen we loslaten wanneer we de moed en vastberadenheid vinden om dat te doen.”

Angst is een natuurlijke menselijke reactie in het leven. Het kan ons doen bevriezen enkel en alleen omdat we niet weten hoe ermee om te gaan. Terwijl sommige angsten nodig zijn om te overleven, zijn er ook veel waar we mee moeten leren leven of waar we ons moedig tegen moeten verzetten.

Onze angsten zijn complex net als wijzelf en de omstandigheid waarin ze ontstaan. Schijnbaar eenvoudige gebeurtenissen kunnen diepgewortelde en lang vergeten angsten activeren. Deze altijd nabije schaduw in ons bestaan kan soms depressie of angst, bezorgdheid of stress doen ontstaan.

“Angst is voor individuen en groepen die erdoor beheerst worden, een beslissende en drijvende kracht en kan zowel de oorzaak als het gevolg van een conflict worden. Wereldwijd blijkt dat vrouwen en kinderen het meest lijden onder conflictsituaties.” (Feminenza Report aan UN WOMEN, 2011)

Het goede nieuws is dat we angst kunnen leren hanteren en daarmee weer zelf sturing kunnen geven aan ons leven.

We bieden een 2-daagse workshop aan. Het verschaft je de omstandigheid, kennis en manieren om de pauzeknop in te drukken, zaken bij te stellen en in het reine te komen met de angsten die je terughouden. De geleerde vaardigheden kun je keer op keer inzetten om angst en onrust het hoofd te bieden, dat helpt je intact aan het roer te staan.

Het gebruik van de Depressie Angst Stress Schaal (DASS) en andere evaluatieve instrumenten hebben aangetoond dat de workshop de symptomen die geassocieerd worden met angst heeft verminderd en (zelf)vertrouwen en begrip bij de deelnemers heeft verbeterd.

De Workshop


De workshop Begrijpen en Hanteren van Angst biedt een tweedaagse ervaring. Het verschaft vrouwen en mannen de middelen om:

  • Eigen angsten vast te stellen
  • Angsten tot stilstand te brengen
  • Met bestaande angsten kalm en vastberaden om te gaan
  • Je eigen leven beter richting te geven

Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk hoe angst ontstaat, hoe angst het rationele brein onderdrukt, met als gevolg verlies van controle over gevoelens en vaak over de daaruit voortvloeiende handelingen.

Het is een veilig en reflectief proces en het vindt meestal plaats in een ruime rustige tuin, of op een veld of in een zaal. Er wordt niet van je verwacht dat je ervaringen uit je eigen leven deelt met andere deelnemers. Hoewel het een workshop is waar je samen met anderen doorheen gaat, is het proces volstrekt privé en het is effectief.

Er zijn drie fasen te onderscheiden:

  • Het Veld met Angsten biedt een setting waarin deelnemers de angsten die hen beïnvloeden, kunnen identificeren en overdenken.
  • Het Domein van Moed waarin je aandacht geeft aan de sterke punten, kwaliteiten en prestaties van jouw leven.
  • In de laatste fase overdenken de deelnemers opnieuw het spoor van hun leven en hoe ze hun toekomst willen zien; een moment van voornemens.

De workshop is in veel verschillende situaties uitgevoerd, bij trauma, conflicten, armoede, geweld, onderdrukking en achterstandsituaties. Deelnemers van allerlei leeftijden en landen (Denemarken, Ierland, Israël, Nederland, Noord Amerika, Kenia en het Verenigd Koninkrijk) hebben er baat bij gehad.

Reflecties van deelnemers

Ik vond dit proces zeer verhelderend. Mensen realiseren zich hun angsten hierdoor.

Ik ontdekte dat sommige angsten – waarvan ik dacht dat ik ze niet meer had – er nog steeds waren, alleen op een dieper niveau, iets waar ik nog aan moet werken.

Ik werd me bewust van hoeveel kwaliteiten ik heb en in het overdenken van deze kwaliteiten werden mijn angsten steeds kleiner.

Hiervoor voelde ik me nutteloos, nu voel ik me waardevol… Ik besef nu dat ik de kracht heb om angst het hoofd te bieden.

Het is niet gemakkelijk jezelf te begrijpen maar door er rustig voor te gaan zitten en erover na te denken, vind je je betere zelf.

Trauma Healing Workshops, Kenia
Voorafgaand aan deze training was de angst krachtiger, maar nu heb ik meer kracht.

Het zien van alle kwaliteiten was echt geweldig. Ik kon voelen hoe die het beste van mezelf reflecteerden.

Feminenza Young Women’s Leadership Program, New York, USA
Ik heb geleerd dat ik er moeite mee kan hebben, maar dat ik niet met deze angst hoef door te lopen, ik kan de angst tot stilstand brengen.

Ik voel dat we alles kunnen doen as we het willen, ongeacht wat we hebben doorgemaakt, en dat was veel. Het heeft me gesterkt te leren hoe je met zoiets eenvoudigs en krachtigs iemand kan helpen.

UN Women Report: Feminenza’s Forgiveness and Reconciliation Counsellor Training, Kenia
Iedereen deed mee, iedereen was zeer betrokken en eerlijk. Ik ben nooit eerder in een workshop als deze geweest – het ging diep… er was ruimte om menselijk te zijn.

Ik voel me weer goed over mezelf, dat heb ik lang niet meer gevoeld. Ik ben blij dat bepaalde angsten me niet meer zullen stoppen. Ik ben er trots op dat ik met mijn angsten kan omgaan.

Het was heel bijzonder en ik weet dat ik regelmatig zal terugkeren naar mijn domein van moed… om eraan toe te voegen en er door versterkt te worden.

Dit zal ik me mijn hele leven herinneren.

Traveller UMF Project, Ierland
Ik voel me trots, ik voel me versterkt en ik heb meer zelfvertrouwen.

Het was niet makkelijk om naar mezelf te kijken, maar nu zie ik hoe bijzonder ik ben.

Femmes Puissantes, Leiden (Nederland)
Wat zo bijzonder voor me was in deze oefening: dat moment waarop je je uitspreekt, en hoe de verklaring in woorden werd gevat: … ik ben niet de angst, en angst jij bent niet mij … ik heb mijn besluit genomen, ik ga verder en dat lucht enorm op.
Men’s Leadership Programme, Nakuru, Kenia

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt ontvangen over de workshop Begrijpen en Hanteren van Angst en/of andere Feminenza activiteiten in Nederland, dan kunt u een email sturen naar  fear.management@feminenza.org.