Feminenza is direct verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van vijf wereldwijde programma’s:

Transformatief Leiderschap

Vrouwen die een leiderschapstaak op zich nemen, moeten zodanige innerlijke kwaliteiten van zelf-leiderschap ontwikkelen dat ze over de noodzakelijke kracht, intactheid en integriteit beschikken om corruptie het hoofd te bieden en ondermijning te weerstaan. Ze zijn bereid hun zusters te ondersteunen en díe kwaliteiten van vrouwelijk leiderschap te tonen die essentieel zijn om een betere en meer gelijkwaardige samenleving te bouwen.

Begrijpen en Hanteren van Angst

Soms veroorzaakt het leven angst bij mensen, dat is een natuurlijke reactie. Sommige van die angsten zijn nodig om te overleven, met andere moeten we leren omgaan. Angst houdt ons tegen, ongeacht of we ons van die invloed bewust zijn of niet. In de groei naar volwassenheid, waarin we onszelf vormen en leren kennen, en waarin we zelfvertrouwen ontwikkelen, is er altijd de uitdaging onze angst te begrijpen en te hanteren. Feminenza biedt een tweedaagse ervaring die diepgaand en veilig is en tot verandering leidt.

Vergeving en Verzoening

Op veel plaatsen in de wereld lijdt men intens onder langdurige conflicten en burgeroorlogen. De eerste slachtoffers zijn vaak vrouwen en zij lijden het meest. Toch zijn het vaak de vrouwen in hun eigen omgeving die een sleutelrol vervullen in het oplossen van conflicten en die altijd het initiatief nemen om de harmonie in de eigen gemeenschap te herstellen. Er zijn specifieke wegen om tot vergeving en verzoening te komen. Mensen moeten die leren kennen om de neiging tot wraak en geweld te overstijgen; dat is waar het programma van Feminenza op ingaat.

Trauma Heling

De workshop voor Trauma Heling combineert de belangrijkste elementen uit de programma’s ”Begrijpen en Hanteren van Angst” en “Vergeving”. Het rust mannen en vrouwen toe met innerlijke middelen om te veranderen, waardoor ze hun leven opnieuw vorm kunnen geven en constructievere keuzes voor hun toekomst kunnen maken. Ook versterkt het de capaciteit van trauma counselors en andere opbouwwerkers die mensen helpen hun leven weer op te pakken na een traumatische ervaring.

De workshop is zeer effectief gebleken bij het helpen van mensen die lijden aan trauma en PTSS (Posttraumatisch Stressstoornis), zoals slachtoffers en daders van gewapende conflicten, meisjes en jonge vrouwen die getraumatiseerd zijn door gender gerelateerd geweld, en jongeren in kansarme gemeenschappen die gevoelig zijn voor radicalisering en manipulaties die aanzetten tot geweld.

Gender Respect

Een nieuwe visie op wat het betekent man of vrouw te zijn, leidend tot een nieuwe visie op het partnerschap tussen de genders; een visie die de kracht en de rijkdom van elke gender hooghoudt.