Feminenza is direct verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van vijf wereldwijde programma’s:

Transformatief Leiderschap

Vrouwen die een leiderschapstaak op zich nemen, moeten zodanige innerlijke kwaliteiten van zelf-leiderschap ontwikkelen dat ze over de noodzakelijke kracht, intactheid en integriteit beschikken om corruptie het hoofd te bieden en ondermijning te weerstaan. Ze zijn bereid hun zusters te ondersteunen en díe kwaliteiten van vrouwelijk leiderschap te tonen die essentieel zijn om een betere en meer gelijkwaardige samenleving te bouwen.

Begrijpen en Hanteren van Angst

Soms veroorzaakt het leven angst bij mensen, dat is een natuurlijke reactie. Sommige van die angsten zijn nodig om te overleven, met andere moeten we leren omgaan. Angst houdt ons tegen, ongeacht of we ons van die invloed bewust zijn of niet. In de groei naar volwassenheid, waarin we onszelf vormen en leren kennen, en waarin we zelfvertrouwen ontwikkelen, is er altijd de uitdaging onze angst te begrijpen en te hanteren. Feminenza biedt een tweedaagse ervaring die diepgaand en veilig is en tot verandering leidt.

Vergeving en Verzoening

Op veel plaatsen in de wereld lijdt men intens onder langdurige conflicten en burgeroorlogen. De eerste slachtoffers zijn vaak vrouwen en zij lijden het meest. Toch zijn het vaak de vrouwen in hun eigen omgeving die een sleutelrol vervullen in het oplossen van conflicten en die altijd het initiatief nemen om de harmonie in de eigen gemeenschap te herstellen. Er zijn specifieke wegen om tot vergeving en verzoening te komen. Mensen moeten die leren kennen om de neiging tot wraak en geweld te overstijgen; dat is waar het programma van Feminenza op ingaat.

Trauma Heling

Internationale gegevens tonen aan dat geestelijke gezondheidsproblemen steeds beginnen in de periode van adolescentie en bij jongvolwassenen; zelfmoord onder jongeren in Europa is hoog; pesten, mishandeling, conflicten, langdurige angst en trauma nemen toe; en jongeren zijn in het bijzonder gevoelig voor druk van leeftijdgenoten en delinquent gedrag.

Jongeren met een achterstand en met een vluchtelingenachtergrond lopen meer risico: neerslachtigheid, angst, post-traumatische stress en psychose komen drie keer vaker voor dan bij de bevolking van het gastland. Daar komt dan ook nog het risico bij om verstrikt te raken in straatcriminaliteit, gewelddadigheid, slachtoffer te worden van conflicten, zelfmoord, mensenhandel, moderne slavernij, vrouwenbesnijdenis, een gedwongen huwelijk, intolerantie en radicalisering. In Afrikaanse dorpen die in de greep zijn geraakt van Aids, ontstonden al gauw stress en angst. Dit beïnvloedde vervolgens de liefdadigheids- en vrijwilligerssector. In een recent project dat we voor de EU uitvoerden, meldden 65% van de deelnemende werkers van ngo’s zich aan met een voorgeschiedenis van primaire of secundaire trauma. Ook COVID heeft niet geholpen: sinds 2020 hebben in het Verenigd Koninkrijk tussen 1/8 tot 1/6 van de werkers in de gezondheidszorg stress, angst, neerslachtigheid en PTSS aangegeven.

We bieden een beschermde en zorgvuldig ontworpen, veilige ruimte waarbinnen deelnemers hun reflectieve vaardigheden kunnen ontwikkelen en waarin ze aan hun innerlijke verandering kunnen beginnen. Dat deze aanpak werkt is al gebleken bij kansarme IDP-gastgemeenschappen die ernstige conflicten achter de rug hebben, en ook bij kansarme jongeren, ontheemden, gezinnen met complexe risicofactoren; allen met een geschiedenis van stress, angst, trauma, conflicten, gender gerelateerd geweld en onderdrukking, en tevens met jeugdwerkers die in deze omstandigheden werken. De workshops helpen angsten een halt toe te roepen. Ze stimuleren om van binnenuit veilige beslissingen te kunnen nemen en bieden een duurzaam platform voor zelfvergeving en bevrijding van het verleden. Ze verbeteren de aangeboren innerlijke intactheid, leren groepsdruk te weerstaan, en verhogen aanzienlijk de veerkracht van de gemeenschap.

Gender Respect

Een nieuwe visie op wat het betekent man of vrouw te zijn, leidend tot een nieuwe visie op het partnerschap tussen de genders; een visie die de kracht en de rijkdom van elke gender hooghoudt.