Dag 1

Begrijpen en Hanteren van Angst – Deel 1

Op maandag 15 oktober, de eerste dag van Feminenza’s Workshop Trauma Heling, kwamen 14 jeugdwerkers  afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en Italië, bij elkaar. De dag was vol nieuwe onderwerpen, verhalen, demonstraties, werk in kleine groepen en een presentatie over angst; en zo begon het eerste deel van de workshop Begrijpen en Hanteren van Angst.

Deelnemers doorliepen allereerst hetVeld van Angsten.Dat proces biedt een heel persoonlijke ervaring waarin iedereen op een veilige en neutrale manier eigen angsten kan benoemen en overdenken.“Angst is een natuurlijke emotie, iemand kan erdoor gestopt worden omdat hij niet weet hoe er mee om te gaan”, aldus Des O’Sullivan, een van de trainers. “Begrijpen is de eerste stap.”

Deelnemers ontdekten dat iedereen angst kent en dat angsten in verschillende levensstadia kunnen veranderen. Iemand kan vaardig worden in het tot stilstand brengen van angst en bewust beslissen hoe ermee om te gaan. Een van de deelneemsters Anita Como uit Per Esempio beschreef de dag als ‘vol hoop’ en ze zei genoten te hebben van de verhalen die een dieper begrip boden over hoe angsten te herkennen en te beheersen.

Met dank aan Erasmus Plus voor de financiering van het programma en met dank aan onze partners: Include Youth, Per EsempioNidos Karma Nirvana , South Dublin County Partnership en West Wales Domestic Abuse Service.

________________________

Dag 2

Begrijpen en Hanteren van Angst – Deel 2

Na een speelse opwarming met gebruik van ballonnen, werd een oefening geïntroduceerd die deelnemers hielp hun sterke punten en kwaliteiten te identificeren, een aanpak die helpt bij het hanteren van angsten. De oefening begon met het bedenken van een eigen prestatie of succes, en vervolgens ging men na “welke kwaliteiten had ik nodig om dit tot een goed einde te brengen?”

Volgens BHA  trainer Sandra Maguire  gaat het in essentie om kracht te ontlenen aan eigen kwaliteiten en sterke punten op het moment dat je angst voelt opkomen. “Zelfs een klein succes is een succes.”

Het is een effectieve en praktische aanpak waarbij deelnemers beginnen een oplossing te vinden voor een paar zelf geselecteerde angsten. Eigen kwaliteiten en sterke punten versterken de moed die nodig is om beter voorbereid te zijn als een angst zich aandient.

Met dank aan onze partners: Include Youth, Per EsempioNidos Karma Nirvana , South Dublin County Partnership en West Wales Domestic Abuse Service..

 

________________________

Dag 3

Vergeving

Dag 3 van de Trauma Heling Workshop richtte zich op Vergeving. Opleiders Mary Noble en Monique Weber introduceerden ‘De Zeven Zuilen van Vergeving’ met behulp van verhalen, demonstraties en reflectieve oefeningen.“Vergeving is een complex proces en heeft meerdere invalshoeken. In ieder mens is het vermogen om te vergeven aanwezig”, aldus Mary Noble. “Maar gedurende het leven ervaren we allemaal moeilijkheden en pijn. Het is belangrijk om de vaardigheid van vergeven te leren en te oefenen, zodat je over de ‘tools’ beschikt wanneer je het nodig hebt. Vergeving is een reis, een proces, geen eenmalige gebeurtenis.“

In het eerste deel van de dag werd het belang onderzocht van begrip zoeken. Je inspannen om een ​​ander te begrijpen, in plaats van naar oordelen of ‘labelen’ te neigen, vormt de basis om een ​​begin te maken met het vergevingsproces.

Gedurende de dag werden videoclips, films en waargebeurde verhalen gebruikt ter illustratie van de uitdagingen die zich voordoen als je verantwoordelijk hiervoor wil worden, onder andere voor keuzes die je maakt en door te leren jezelf te bevrijden van het verleden. Deze stappen zijn belangrijk in de reis naar vergeving.

Eén van de films was de documentaire ‘The Imam and the Pastor’, het verhaal van twee religieuze leiders van de moslim- en christelijke gemeenschappen in het noorden van Nigeria die eens bittere vijanden waren, maar die nu samenwerken om vergeving en respect voor elkaars religie te leren.

Deelnemers verzamelden zich in kleine groepen om verhalen over vergeving te bespreken zoals die van Immaculee Ilibagiza in Rwanda die haar toevlucht zocht door zich 91 dagen in een badkamer te verstoppen met zeven andere Tutsi-vrouwen. In haar boek ‘Left to Tell’ (‘Pijn van de vrijheid’, vertaald in het Nederlands) beschrijft ze waarom ze uiteindelijk ervoor koos te vergeven.

Sommigen werden vooral gepakt door het verhaal van Eva Kor, een overlevende van de Holocaust, die een transformatieproces doormaakte waardoor ze de nazi’s in Auschwitz kon vergeven en het bijzondere inzicht dat vergeving gaat over genezing van jezelf, bevrijding van jezelf, over zelfbeschikking en dat het een opdracht aan jezelf is.

De deelnemers bespraken ook de rol van vrijheid en verantwoordelijkheid, aangezet door vragen als: ‘Hoe kun je iemand vergeven die geen berouw toont?’, of ‘Als ik niet heb vergeven, zit ik dan nog steeds vast in het verleden?’ en ‘Welke rol speelt verantwoordelijkheid in vergeving?’ Dit zijn enkele van de vragen die tot nadenken stemmen over de vele facetten van vergeving, ze vormen een essentieel onderdeel van de Trauma Healing Workshop Experience die Feminenza aanbiedt.

________________________

Dagen 4-5

Vergeving

Tijdens dag 4 en 5 van de Trauma Heling Workshop werden enkele cruciale aspecten van het vergevingsproces aangeraakt, waardoor het voor de deelnemers mogelijk werd op een dieper niveau ervaringen in hun eigen leven te (h)erkennen en die op te lossen.Praktische oefeningen, tijd om te reflecteren en werken in kleine groepen waren behulpzaam om de helende invloed van vergeving te begrijpen en het belang van warmte voor zichzelf, om daarmee het proces van zelfvergeving te kunnen starten.

“Wanneer ons onrecht is aangedaan, kunnen we een proces van vergeving aangaan als we de persoon loskoppelen van de daad die hij begaan heeft”, zegt Monique Weber, een van de opleiders van de workshop. “Vergeving speelt een belangrijke rol voor de gemeenschap en de groepen waar we deel van uitmaken. Het kunnen loslaten van achter ons liggende ervaringen of wat niet langer meer past, zal een persoon – en anderen die met je verbonden zijn – in staat stellen verder te gaan.“

Men reflecteerde in groepjes op langdurige conflicten die van generatie op generatie worden doorgegeven, en discussieerde aan de hand van de vraag: “Wat zou deel uitmaken van de remedie en wat zouden de eerste acties zijn?”

“Het betekent ook dat je in bepaalde situaties de remedie in jezelf zoekt”, aldus Mary Noble, CEO en opleider. “Je kunt de problemen uit het verleden niet veranderen, maar je kunt vandaag wel een deel van de oplossing worden.”

Een van de deelnemers gaf aan dat ze kon zien waarom de workshop 5 dagen moest duren, zo konden ze begrip verwerven en de tijd en ruimte hebben om de problemen echt grondig te bekijken. “Het had tijd nodig om echt te kunnen veranderen, en ook om dat door te werken,” zei ze. ” Dus het is een reis geweest, mooi verspreid, zodat je elke dag genoeg informatie had waar je mee verder kon. Er waren opstapjes om naar de plaats van echt begrip, echt mededogen en vergeving te komen.”

“Voor mij betekende het dat ik naar persoonlijke dingen keek, maar ik kon me ook identificeren met veel mensen om me heen en met hun thema’s, en ik bedenk me hoe ze baat zouden kunnen hebben bij dit soort workshops.”

Aan het einde van de workshop begrepen de deelnemers dat zij zelf de verandering moeten belichamen zodat er in de jongeren met wie ze werken, ruimte voor verandering kan ontstaan.“Het zijn niet alleen de deelnemers die op persoonlijk en professioneel vlak baat hebben bij dit project, ook de mensen met wie ze werken hebben hier baat bij”, zei Mary Noble. “We zijn van plan om verdere steun van Erasmus Plus aan te vragen om jeugdwerkers naar een volgend niveau te brengen, en zo verder bij te dragen aan de geestelijke gezondheid van de Europese jeugd en veerkracht van de gemeenschap.”

________________________

Opleidersvan Feminenza International & deelnemers aan de Trauma Heling Workshop

Workshop Trauma Heling Ervaring