Feminenza’s 5-daagse Trauma Counselling/Heling Workshop voor USAID’s Kenya Tuna Uwezo Programma Eindrapport

Feminenza Kenia werd door Global Communities uitgenodigd om een tweeweekse workshop te organiseren voor 60 mensen uit sloppenwijken in Nairobi. De fondsen voor dit Kenya TunaUwezo programma werden door USAID beschikbaar gesteld met het doel de capaciteit van trauma heling te vergroten. Global Communities sponsorde de training en mobiliseerde lokale partner organisaties om deze 60 deelnemers te vinden in NGO netwerken en maatschappelijke organisaties, in geloofsgroepen, in zelfhulpgroepen, in jeugdorganisaties, in vredescomités van districten, in lokale bewakingsinitiatieven, in bewonersverenigingen, in het Uwezo Fund, bij voorvechters voor jeugdcohesie en individuele gemeenschapsvrijwilligers. Vertegenwoordigers kwamen zowel uit Mohammedaanse als uit Christelijke geloofsgroepen.

Feminenza Kenia werd ook door Global Communities gevraagd voor een zevendaagse trauma heling workshop voor 30 deelnemers aan het DREAMS programma dat plaats vond in Kamukunji Sub-County, Nairobi City County; de fondsen hiervoor kwamen van PREPFAR/USAID. Sponsor voor de workshop was Global Communities die hierin met twee lokale organisaties samenwerkte – namelijk St. John’s Community Centre (SJCC) en the Kenya Girl Guide Association (KGGA). Deze vonden de 30 adolescente meisjes en jonge vrouwen die het meest baat zouden hebben van deelname aan het programma omdat ze zware traumatische ervaringen hadden ondervonden.

Bezoek Global Communities

UN WOMEN

Na het geweld bij de verkiezingen in 2008 in de Rift vallei, werden 20 vrouwelijke leiders een jaar lang getraind om counselors in Vergeving en Verzoening te worden. Dit project, een ‘People2People’ initiatief, werd gesubsidieerd door UN Women/Sida en vloeide voort uit UNSCR 1325. Het stelde vrouwen in staat om verschillen tussen partijen en stammen te overbruggen om zodoende vrede en veiligheid te bewerkstelligen (i); om een beslissende rol te spelen in het temperen van conflicten (ii) en om zich innerlijk te ontwikkelen zodat ze individuen en groepen kunnen helpen elkaar weer als mens te zien, empathie en onderling begrip te bevorderen, en vertrouwen en gezonde relaties te bouwen (iii). Dit alles als een fundament voor langdurige verzoening. Het effect op de gemeenschap was aanzienlijk, 5000 mensen bevestigden hier baat bij te hebben gehad en dit bleek ook uit de onafhankelijke en verifieerbare evaluaties. De alumni dragen nog steeds aanzienlijk bij aan de samenhang en veiligheid van hun gemeenschappen. Lees ons rapport: Feminenza’s Forgiveness and Reconciliation Counsellor Training Pilot (2010-2011) in Kenya, report to UN WOMEN.

UNESCO PEER

In 2006 organiseerde Feminenza samen met Unesco Peer een vierdaagse conferentie op het complex van de Verenigde Naties in Nairobi, onder de titel Humanity and Gender (Menselijkheid en Gender). Nadien heeft Feminenza in Oost Afrika een aantal opleidingstrajecten geïmplementeerd. Menselijkheid en Gender, Vergeving en Verzoeningen Respect tussen de Genderswerden met succes uitgevoerd.

We hebben met verschillende NGO’s in het Groot Meren Gebied samengewerkt en de laatste jaren in de Rift Vallei om vrouwen van allerlei stammen en partijen te ondersteunen bij het herstellen van de vrede, en vergeving en verzoening te brengen.

 

Charter for Compassion

Feminenza heeft het Charter of Compassion (Handvest voor Compassie) ondertekend:

We geloven dat waar compassie heerst ook vrede heerst.

We geloven dat een wereld vol compassie mogelijk is wanneer elke man, elke vrouw en elk kind anderen benadert zoals ze zelf benaderd willen worden – waardig, eerlijk en respectvol.

We geloven dat alle mensen geboren worden met het vermogen om compassie te voelen, en dat het aangeleerd en onderhouden moet worden wil de mensheid overleven en gedijen.

Ga naar Charter for Compassion

Erasmus plus is het ondersteunende programma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. In het kader van het subsidieprogramma voor jongerenuitwisseling waarin jeugdwerkers ondersteund worden bij hun professionalisering, financierde Erasmus+ in 2018 Feminenza’s 5-daagse Workshop Trauma Heling in Wales. Aan deze workshop namen jeugdwerkers deel van partnerorganisaties in Nederland, Italië, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ga voor het volledige Engelstalige rapport naar Erasmus+ Trauma Healing Workshop Experience