Verbindende Uitgangspunten van Feminenza

  1. Feminenza meent dat het feit dat er twee verschillende genders bestaan betekent, dat zij bedoeld zijn samen te werken voor iets dat beter is. De verbondenheid tussen beiden is bestemd om de mensheid een stap verder te helpen.
  2. Er is behoefte aan herstel en een nieuw evenwicht, niet vanuit een reactie op het verleden maar omwille van de toekomst, waarbij een nieuw en helder begrip over beide genders gewonnen moet worden.
  3. Feminenza meent dat er een dringende oproep wordt gedaan aan de vrouwelijke gender om zich te ontwikkelen, om bij te dragen aan wat nu nodig is en open te staan voor de toekomst, en een actief aandeel te leveren in de volgende fase van ontwikkeling van beide genders.
  4. Feminenza houdt waarden hoog die het unieke en de onschendbaarheid van al het leven, en de diversiteit en eigenheid van culturen respecteren.
  5. Feminenza werkt vanuit de visie dat wij wereldburgers zijn, één mensheid, en is daarom toegewijd die inzichten en waarden te vinden en hoog te houden die één maken en de verschillen tussen mensen overbruggen.

De Doelen van Feminenza

  1. Stimuleren van nieuw begrip tussen de seksen en het streven naar een manier van samenleven, waarbij de uitwisseling tussen beider aard eervol en respectvol is, en die gebaseerd is op een dieper inzicht en begrip, en die het beste van beiden bevordert.
  2. Helpen in deze tijd de waardigheid en het unieke doel van de vrouwelijke sekse in ere te herstellen door bestaande en nieuwe kennis te delen, ten einde een beter begrip over de ware aard en het potentieel van het vrouwelijke gender te bevorderen.
  3. Waar en wanneer mogelijk ondersteuning bieden aan vrouwen en meisjes die op zoek zijn naar betere uitgangspunten en beter gereedschap om het leven mee aan te gaan. Voor zover beschikbaarheid van (Feminenza) vrouwen en fondsen dat toelaat, biedt Feminenza steun, opleiding en zusterschap.
  4. Een internationaal netwerk bevorderen van kracht, menselijkheid, steun en solidariteit tussen vrouwen, en tussen vrouwen en mannen.
  5. Bijdragen aan menselijke ontwikkeling door, via de wereldwijde activiteiten van Feminenza, deze inzichten te bevorderen.