Onze Missie

Onze missie is de toekomst van iedere vrouw aan te moedigen en samen te werken voor een grotere wederkerigheid tussen de genders.

Onze Visie

We geloven dat wij, als vrouwen, een grote rol te spelen hebben in de toekomst van onze wereld. Maar om die rol te vervullen, dienen we onszelf beter te kennen. We moeten een innerlijke kracht vinden, een innerlijke verbinding met de diepste delen van onszelf en ons vandaar verbinden met het beste van elkaar. Het is nodig dat we onszelf diepgaand leren begrijpen, om de eeuwen van onwetendheid, onderdrukking en onszelf onbelangrijk vinden, te herschrijven. We moeten de moed, de instelling en het geloof zoeken dat alles mogelijk is. We moeten geloven in dat diepste deel van onszelf. En we moeten geloven dat er een vrouwelijke spirituele kracht is waarmee we geboren worden en waarmee we verbonden zijn op grond van onze gender. Het heeft een intelligentie. Het kan via onze gedachten en onze handelingen spreken, door onze kunst, onze gedichten, onze dans en door de uniekheid van elk afzonderlijk mens te koesteren. Het helpt de mensheid.

Zelfs te midden van alle verschrikkingen van vandaag, de bommen en verwoesting, is er nog steeds de hoop op een betere toekomst. Niemand kan beter een voorvechter zijn van menselijkheid, dan diegenen onder ons die verhoudingsgewijs vrijheid genieten, en veiligheid, en die min of meer zelf kunnen bepalen wie ze willen zijn en met wie ze tijd willen doorbrengen. Wíj hebben die tijd, wij leven niet in een maatschappij waarin bij het overlijden van onze man ons leven voorbij is (ook al zijn we pas 15 jaar oud), waarin we geen toegang hebben tot onderwijs omdat we vrouw zijn, waarin we behandeld worden als naamloos bezit. Wij kunnen nog steeds handelen. Wij hebben de verantwoordelijkheid tot daden te komen.

Onze visie is een baken van hoop te zijn, een veilig toevluchtsoord te bieden, een plaats waar vrouwen naar toe kunnen gaan om intern en spiritueel gesterkt te worden, waar achtergrond, ras of huidskleur geen rol spelen. Het is een plek waar vrouwen veilig hun innerlijke reis kunnen onderzoeken, de grootsheid van vriendschap kunnen vinden, kunnen ontdekken wat vrouwen hier te doen hebben en waar ze manieren kunnen vinden om nuttig te zijn voor anderen.

Het is een plaats waar jonge vrouwen waardigheid, zelfrespect en de vreugde van het vrouw-zijn, kunnen vinden. Een plek waar vrouwen die verder op het levenspad gevorderd zijn hun wijsheid kunnen delen. Het is een plaats waar we meer kunnen gaan begrijpen over relaties, het andere geslacht, liefde, succes, creativiteit. Daar kunnen we leren hoe echte wederkerige steun en begrip tussen mannen en vrouwen bereikt kan worden, zodat we samen kunnen werken aan onze toekomst. Daar worden vrouwen aangemoedigd te ontdekken dat de laatste fase van het leven, na de menopauze, de belangrijkste van al kan zijn, de bloeiperiode van alles wat in hun leven geplant is. Het is een plek waar wat gezaaid is tot bloei kan komen, waar we leren wat deze zaden voedsel geeft en wat ze verstikt.

Onze visie is centra over de hele wereld te hebben – ze zijn er al in Europa – waar we verder kunnen werken aan de reis die sommige van ons al jaren geleden ingeslagen zijn. Daar kunnen we de opgedane kennis en wijsheden delen, en ervaringen uitwisselen met gelijkgestemde vrouwen die met ons mee reizen. Daar kunnen we tot nieuwe manieren komen om heling in deze wereld te brengen, en liefde en respect tussen mannen en vrouwen. En daar kunnen we nieuwe manieren vinden om een thuis te bieden aan de levende essenties waar de wereld zo’n behoefte aan heeft, de essenties van zorg, liefde, begrip, geduld en nederigheid. Hoedsters van die kwaliteiten zijn, gaat niet zo maar, daar moeten we voor werken, en een prijs voor betalen. We moeten bereid zijn ons ego en onze onzekerheden aan de kant te schuiven. Dit is de taak en de vreugde die voor ons in het verschiet liggen.

We zullen er nog de financiën voor moeten vinden en gebouwen, maar we geloven dat die er zullen komen, omdat we weten dat er een hele stoet vrouwen is die hetzelfde voelt als wij.