Onze Missie

Onze missie is de toekomst van iedere vrouw aan te moedigen en samen te werken voor een grotere wederkerigheid tussen de genders.

Onze Visie

We geloven dat wij als vrouwen, een grote rol te spelen hebben in de toekomst van onze wereld. Maar om die rol als gelijkwaardige partners van mannen, te vervullen is het belangrijk dat we onszelf beter kennen. We moeten innerlijke kracht vinden, een innerlijke verbinding met de diepste delen van onszelf en ons vandaaruit verbinden met het beste van elkaar. Om de eeuwen van onwetendheid, onderdrukking en onszelf onbelangrijk vinden, te herschrijven, is het nodig dat we onszelf door en door leren begrijpen. We moeten op zoek gaan naar de moed, de innerlijke overtuiging en het geloof dat alles mogelijk is. We moeten geloven in dat diepste deel van onszelf en we moeten geloven dat er een vrouwelijke spirituele kracht is waarmee we vanwege onze gender verbonden zijn. Het is een kracht met intelligentie, die via ons een stem kan krijgen, die door onze gedachten en onze handelingen kan spreken, en ook door onze kunst, onze gedichten en onze dans, en door het uniek zijn van elk afzonderlijk mens te koesteren. De mensheid zal hier baat bij hebben.

Sommige vrouwen zijn in de gelukkige omstandigheid om in samenlevingen te leven, waar ze in deze 21ste eeuw (afgezet tegen eerdere eeuwen) meer vrijheid hebben, meer veiligheid, zelf kunnen kiezen wie ze willen zijn en met wie ze tijd willen doorbrengen. Veel meer vrouwen echter leven een sterk ingeperkt leven, waar bijvoorbeeld als hun man overlijdt hun leven ook voorbij is (zelfs als ze nog pas 15 jaar oud zijn), waar ze als vrouw geen toegang hebben tot onderwijs, waar ze behandeld worden als naamloos bezit en blootgesteld zijn aan geweld en wreedheden.

Ook mannen hebben de prijs betaald voor deze onderdrukking. Dezelfde krachten die vrouwen beschouwden als inferieure schepsels en als bezit, hebben mannen onverdraagbaar wreed en bruut behandeld: in de ‘killing fields’ van oorlogen, in slavernij en uitbuiting. Afwezigheid van vrouwen in beslissingsprocessen hebben geleid tot een situatie waarin evenwichtigheid en tegengeluid hebben ontbroken. Andere existentiële ervaringen, andere invalshoeken en waarnemingen zijn hierdoor niet meegenomen.

Te midden van alle verschrikkingen van vandaag, de bommen en verwoesting, dragen we de hoop op een betere toekomst uit, waarin we, mannen en vrouwen tezamen, ons als menselijk ras ontwikkelen, en ons begrip verdiepen over wat ons gezamenlijk mens-zijn inhoudt. Dat is de hoop die we koesteren en de werkelijkheid waar we naar leven. Wie we ook zijn, waar we ook maar leven, we kunnen nog altijd handelen. Wij hebben die verantwoordelijkheid. We kunnen nog steeds vechten voor meer menselijkheid.

Onze visie is een baken van hoop te zijn, een toevluchtsoord, een ontmoetingsplek waar vrouwen (en mannen) innerlijke, spirituele versterking kunnen vinden, ongeacht hun achtergrond, geloof of huidskleur. Het is een plek waar vrouwen veilig hun innerlijke reis kunnen exploreren en de verrijking van vriendschappelijke verhoudingen met anderen kunnen ervaren, waar we kunnen ontdekken wat we hier te doen hebben en we kunnen uitzoeken hoe nuttig te zijn voor anderen.

Het is een plek waar jonge vrouwen waardigheid, zelfrespect en de vreugde van vrouw-zijn kunnen leren, waar vrouwen die al langer onderweg zijn hun verworven inzichten kunnen delen. Het is een plaats waar we meer kunnen gaan begrijpen over relaties, de echte waarde en aard van de mannelijke gender, en over liefde, succes en creativiteit, hoe we een echte wederkerigheid tussen mannen en vrouwen tot stand kunnen brengen, zodat we samen aan onze toekomst kunnen werken. Het is een plaats waar vrouwen worden aangemoedigd te ontdekken dat de laatste fase van het leven, na de menopauze, de belangrijkste kan zijn, de bloeiperiode van alles wat in hun leven geplant is. Het is een plek waar we kunnen helpen wat gezaaid is tot bloei te komen, waar we leren wat die zaden voedsel geeft en wat ze verstikt.

Onze visie is dergelijke omstandigheden overal in de wereld te creëren, om verder te werken aan de reis die sommige van ons al jaren geleden begonnen zijn. Daar kunnen we opgedane kennis en wijsheid delen, ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden die mee op reis willen. Daar kunnen we nieuwe manieren vinden om heling en liefde in deze wereld te brengen, en respect tussen mannen en vrouwen. En daar kunnen we nieuwe manieren vinden om een thuis te bieden aan de levende essenties waar de wereld zo’n behoefte aan heeft, de essenties van zorg, liefde, begrip, geduld en nederigheid. Hoeder over deze kwaliteiten zijn, gaat niet zomaar, daar moeten we voor werken, en de consequenties aanvaarden, zoals ons ego en onze onzekerheden aan de kant schuiven. Die taak en vreugde ervan ligt in ons verschiet.