Mary Noble,  cand.mag i arkæologi og social antropologi (Lon); cand.mag i freds-og forsoningsstudier (Coventry)
En af stifterne af og administrerende direktør for Feminenza International

Med en masteruddannelse inden for social antropologi og arkæologi og konfliktløsnings- og fredsstudier og sin mangeårige erfaring som uddannelsesleder har Mary i årtier arbejdet for at fremme kvinders udvikling og spiritualitet og for at opbygge et progressivt partnerskab kønnene imellem. Hun har her pioneret arbejde med tilgivelse, forsoning og fredsbevarelse med fokus på den langsigtede udvikling af kvinder som fredsstiftere.

Mary har viet sin tid til at holde foredrag, seminarer og workshops for både kvinder og mænd verden over på vegne af Feminenza. Hun er i skrivende stund i gang med at udvikle et program om transformativ ledelse og afholder løbende internationale træningskurser for kommende praktikere i både forståelse og håndtering af frygt og tilgivelse. Hun har en dyb tro på, at frigørelsen af den feminine sjæl på dette kritiske tidspunkt i menneskehedens historie er afgørende for alt livs fremtid på Jorden. Hendes utrættelige engagement i udviklingen af en ny samarbejdsrelation mellem mænd og kvinder, som kan understøtte næste fase af vores evolution, kommer blandt andet til udtryk i hendes XX/XY-seminarer og foredrag.

I januar 2006, blev hun inviteret til at afholde en 4-dages international konference, under værtskab af Feminenza og UNESCO PEER i FN’S hovedkvarter i Nairobi, med titlen Medmenneskelighed & Køn.  Ved konferencen deltog 250 delegerede, mænd og kvinder, repræsentanter fra erhvervslivet, NGO’er og FN-officerer fra distrikterne omkring Afrikas store Søer for at drøfte nogle af de mest fundamentale spørgsmål i ligestillingsdebatten. Disse omfattede temaer som tidligt tvangsægteskab, kvindelig omskæring/kønslemlæstelse (FGM), positiv maskulinitet, bekæmpelse af HIV/AIDS og kønsbaseret vold. Man talte om behovet for en større bevidstgørelse og værdi mellem kønnene og større respekt for de forskellige livsfaser og om nødvendigheden af tilgivelse og forsoning mellem kønnene.

Transformativ ledelse for kvinder: Siden 2007 har Mary arbejdet på at udvikle et program om transformativ ledelse for kvinder, som blev afprøvet i Mombasa i 2008 med 60 kvindelige ledere og efterfølgende blev grundlaget for et FN-Kvinder-finansieret program med fokus på at uddanne kvinder til at lede konfliktafbødende aktiviteter i Rift Valley.

Tilgivelse og forsoning: I juli 2007 ledte Mary et 2-dages seminar for over 100 delegerede i Nairobi om At finde tilgivelse, forsoning og fred, under værtskab af Feminenza og UNILAC, et universitet for flygtningestuderende fra Rwanda, Burundi og den Demokratiske Republik Congo.  Siden da har hun afholdt workshops og seminarer over hele verden, herunder i New Zealand, Grækenland, Israel, Tyrkiet, UK (United Kingdom) og USA. I 2010-2011 afsluttede hun et pilotprogram med fokus på uddannelse af græsrodskvinder til vejledere i tilgivelse og forsoning i Kenya, igen finansieret af FN-Kvinder. Hendes fokus er i dagpå uddannelse af nye praktikere over hele verden.

Traumeheling: I 2015 holdt Mary en 5 dages traumehelingsworkshop i partnerskab med Globale Samfund (Global Communities) for 60 lokale ledere fra  de uformelle bosættelser i Nairobi. I 2016 blev en lignende workshop afholdt for 30 teenagepiger og unge kvinder, der havde været udsat for grov kønsbaseret vold. I juni 2017 holdt Mary en traumehelingsworkshop for 25 af de lokale Ældste fra Nakuru-distriktet.

Bestyrelsesmedlemmer

Edith Borst
Sekretær

Tyson Merriam
Kasserer

Penny Aposkiti
Bestyrelsesmedlem

Monique Weber
Bestyrelsesmedlem