Feminenza blev stiftet i 2000 og er en international non-profit organisation, der rækker ud til kvinder på tværs af socioøkonomiske skel for at medvirke til, at alle kvinder får de muligheder de har krav på, for at udvikle sig og leve et produktivt liv. Omkring 500 kvinder og mænd deltager i initiativet , og vores nuværende projekter fokuserer på lande som Kenya, Rwanda, Burundi og Congo samt Mellemøsten, Europa og Nordamerika.

Feminenzas ekspertise tilbydes for det meste pro bono til udviklingslande. Listen over de lande, der nyder godt af Feminenzas arbejde, vokser hvert år, ligesom flere og flere kvinder tilbyder deres assistance til gavn og glæde for andre kvinder rundt om i verden.

I de sidste fire år har en voksende efterspørgsel efter Feminenzas ekspertise affødt en markant ændring af driftsrammen, således at alle Feminenzas chapters nu sættes op som en velgørende organisation. Tilvejebringelse af undervisningsmateriale, uddannelsesstandarder, virksomhedstilsyn og revision varetages af Feminenza International (der som overordnet organ sætter standarden). For at sikre, at standarden løbende opgraderes, opererer hvert chapter med en licens fra Feminenza International. Igennem denne licensaftale fastsættes en række konkrete mål for en løbende opgradering af den standard og kapacitet, som tilbydes til kvinder i det pågældende chapters område. Dersom et specifikt chapter har brug for økonomisk bistand for at kunne imødekomme et lokalt behov, medfinansieres de pågældende aktiviteter af resten af Feminenza verden over.


Feminenza International is a Charitable Incorporated Organisation, and is registered with the Charity Commission in the UK, No.1170535.

Correspondence address: PO Box 638, Orpington, Kent BR5 1XU, United Kingdom
Office address: C/- 6 Shaw Street, Worcester, WORCS WR1 3QQ, UK, United Kingdom