Feminenzas grundliggende principper

  1. I Feminenza tror vi på, at der i eksistensen af de to køn er et iboende kompagniskab til fordel for noget bedre. At de i forening er ment til at skabe noget sammen, der er et fremskridt for hele menneskeheden.
  2. Der er behov for lindring og for at genetablere en sund balance, ikke som en reaktion på fortiden, men for fremtidens skyld, og her er der stadig meget at lære og forstå om begge køn.
  3. Vi finder det altafgørende, at kvinder uddanner og udvikler sig til at kunne imødekomme de behov, der er nu. At de kan forholde sig åbne over for fremtiden og være rede til spille den rolle, de har i evolutionens næste skridt og udviklingen af begge køn.
  4. Vi opretholder værdier, som respekterer det unikke og ukrænkelige ved alle former for liv og ved forskellige kulturers mangfoldighed og egenart.
  5. Som verdensborgere og som en del af menneskeheden er vi engageret i at finde og tilvejebringe de forenende værdier og indsigter, som kan bygge bro mellem alle folkeslag.

Feminenza formål

  1. At fremme en ny forståelse kønnene imellem og etablere en relation mellem dem, funderet på respekt og værdighed i den udveksling, der naturligt finder sted mellem den maskuline og feminine natur, ud fra en dybere indsigt og visdom, der fremmer det bedste af begge køn.
  2. At arbejde for at genoprette kvindekønnets værdighed og unikke formål i den tid, vi lever i nu, ved at dele eksisterende og ny viden for at fremme en bedre forståelse af kvindekønnets sande natur og potentiale.
  3. At hjælpe kvinder og piger, som søger efter et bedre ståsted i livet og redskaber til at komme videre, når som helst og hvor som helst det er os muligt, inden for de økonomiske og ressourcemæssige rammer vi har, ved at yde hjælp i form af støtte, uddannelse og søsterskab.
  4. At arbejde for at fremme et internationalt netværk af forenet styrke og medmenneskelighed mellem kvinder og mænd i vor tid.
  5. At arbejde for at hjælpe den menneskelige udvikling på vej ved at videreformidle denne indstilling og indsigt gennem Feminenzas arbejde og virke overalt på Jorden.