Vores Mission

I støtte til alle kvinders fremtid og et større fællesskab kønnene imellem.

Vores Vision

Vi har en vision. En tro på, at vi som kvinder har en stor rolle at spille i den fremtid, vores verden går i møde. Men for at kunne spille den rolle på lige fod med mændene er vi nødt til at kende os bedre. Vi er nødt til at finde ind til en indre styrke. Vi skal have fat i de dybere dele af os selv og derfra en forbindelse til det bedste af hinanden. Vi har brug for at forstå os selv indgående, hvis vi skal omskrive århundredes uvidenhed og undertrykkelse, hvor vi har opfattet os selv som ubetydelige. Vi må søge efter modet, moralen og troen på, at alt er muligt. Vi må tro på de dybere dele af os selv. Tro på, at der er en feminin åndelig kraft, som vi er forbundet til gennem vores køn. Den er intelligent. Den kan tale gennem vores tanker, handlinger, kunst og poesi, gennem vores dans og vores værdsættelse af hvert eneste menneske som unikt. Den tjener hele menneskeheden.

Nogle kvinder er så heldige at leve i samfund, hvor de i det 21. århundrede har opnået en langt større frihed og tryghed og mulighed for at vælge, hvem de selv vil være, og hvem de vil være sammen med, end kvinder har haft i de forgangne århundreder. Men langt flere kvinder lever stadig en meget afgrænset tilværelse, hvor deres liv er forbi, hvis de bliver enker, om de så blot er 15-år. Hvor de nægtes adgang til uddannelse, blot fordi de er kvinder, og hvor de bliver behandlet som ansigtløse besiddelser, der udsættes for vold og brutalitet.

Mænd har også betalt en høj pris for denne undertrykkelse: De samme kræfter, som har gjort kvinder til andenrangsvæsener og noget, man kan eje, har udsat mænd for slaveri og udnyttelse og for ubærligg grusomhed og brutalitet på krigens slagmarker igennem hele verdenshistorien. Manglen på kvinders medvirken i beslutningsprocesserne har skabt en situation, hvor der ikke er balance og den modvægt, som en anden eksistentiel synsvinkel, et andet perspektiv  og en anden livsanskuelse giver.

Midt i en angstfyldt tid med bomber og ødelæggelse nærer vi et håb om en lysere morgendag og fremtid, hvor vi som en menneskelig race under udvikling vil komme til at forstå og værdsætte vores fælles menneskelighed, mænd som kvinder, og leve i overensstemmelse med den kendsgerning. Hvor vi end bor, og hvem vi end er, så kan vi stadig handle. Vi har en forpligtelse til at handle. Vi kan stadig kæmpe for en større menneskelighed.

Vores vision er at skabe håb, en ledestjerne, et fristed, som kvinder (og mænd) kan drage styrke fra, uanset hvilken baggrund, trosretning eller hudfarve de har. Det er et sted, hvor kvinder trygt kan udforske deres indre udviklingsrejse og finde glæden ved venskab. Et sted, hvor vi kan opdage, hvad vi er her for at gøre, og finde veje til at være til gavn for andre.

Her kan unge kvinder vokse i deres egen værdighed og lære om selvrespekt og glæden ved at være kvinde. Det er et sted, hvor kvinder længere fremme på livets vej kan dele af deres visdom. Hvor vi kan komme til at forstå mere om relationer og parforhold, om det mandlige køns sande værdi og natur, om kærlighed, succes, kreativitet, og om hvordan man opnår en virkelig samhørighed og forståelse mænd og kvinder imellem, så vi sammen kan arbejde for vores fælles fremtid.

Her opmuntres kvinder til at opdage, at det sidste stadie af livet efter overgangsalderen kan være det mest givtige af dem alle, hvor de frø, der er blevet sået igennem hendes liv, kan blomstre, og hvor vi kan lære, hvad der nærer disse frø, og hvad der kvæler dem.

Vores vision er at skabe sådanne steder over hele verden, hvor vi kan videreudvikle den rejse, som nogle af os har været på i mange år. Hvor vi kan dele den viden og visdom, vi har tilegnet os indtil nu, og udveksle erfaringer med andre ligesindede kvinder og mænd, som ønsker at komme med på rejsen sammen med os og finde ud af, hvordan vi på nye måder kan bibringe denne verden heling og bringe kærlighed ind i denne verden og respekt mellem mænd og kvinder, og finde ud af, hvordan vi kan forankre de levende essenser, som verden har så hårdt brug for – essensen af omsorg, respekt, kærlighed, forståelse, tålmodighed og ydmyghed. At være bærere af disse kvaliteter er ikke noget, man bare bliver. Vi må arbejde for det, betale en pris for det og være beredte på at tilsidesætte vores egoer og usikkerhed for det. Det er den opgave og gave, vi står overfor.