At bygge styrke, mod og selvtillid

Frygt er en naturlig menneskelig reaktion i livet, som er nødvendig for vores overlevelse. Nogle former for frygt må vi lære at leve med, andre kan vi lægge bag os, men først når vi finder modet, beslutsomheden og styrken til at gøre det.

Frygt er en naturlig menneskelig reaktion, når man lever. Men livet kan fryse, alene fordi man ikke forstår at håndtere sin frygt. En vis frygt er nødvendig for vores overlevelse, men der er mange andre former for frygt, som vi enten må lære at leve med eller finde modet til at trodse.Vores frygt er lige så kompleks som os selv og de omstændigheder, hvorunder frygten opstår. Tilsyneladende ubetydelige hændelser kan udløse en dybt forankret eller for længst glemt frygt. Depression, angst, bekymring og stress kan alt sammen stamme fra denne evigt lurende skygge over vores eksistens.

“Frygt er en afgørende drivkraft hos de enkeltpersoner og grupper, den rammer, som både kan forårsage og være en følge af konflikt. Frygtens spor overalt i verden vidner om, at det i konfliktsituationer er kvinderne og børnene, der lider mest. « (Feminenza rapport til UN WOMEN, 2011)

 Den gode nyhed er, at man kan tage ansvar for sit eget liv.

Vi tilbyder en 2-dages workshop, som giver dig rammerne, indsigten og de praktiske redskaber til at stoppe op, nulstille og forlige dig med den frygt, der holder dig tilbage. Redskaberne kan bruges igen og igen til at se din frygt og dine bekymringerne i øjnene, så du kan blive mere robust og tage styringen over dit eget liv.Brugen af Depression Angst Stress Skalaen (DASS) og andre værktøjer til evaluering har vist, at processen reducerer symptomer forbundet med frygt mærkbart hos deltagerne og skaber øget tillid og forståelse.

Workshoppen


Forståelse og håndtering af frygt-workshoppen er en 2-dages oplevelse. Den giver kvinder og mænd redskaberne til at:

  • Identificere deres frygt
  • Sætte frygten i bero
  • Håndtere en vedvarende frygt roligt og resolut
  • Få et bedre greb over deres eget liv

Der gives tydelige demonstrationer, så man bedre forstår, hvordan frygt opstår, og hvorfor frygt undertrykker det rationelle sind. Man lærer, hvordan det fører til tab af kontrol over ens følelser og – meget ofte – over ens efterfølgende handlinger.

Processen er tryg og reflekterende og foregår normalt i en stille have eller sal. Der er intet krav om at dele noget som helst fra sit eget liv med de andre deltagere. Selv om det er en workshop, man deltager i sammen med andre, er processen helt privat, og den er effektiv.

Forløbet har tre særskilte faser:

  • Frygtens Mark, hvor deltagerne identificerer og reflekterer over den frygt, der har et tag i dem.
  • Modets Domæne, hvor vi hver for sig samler vores egne styrker, kvaliteter og bedrifterne i vores liv.
  • Tredje og sidste fase (en rejse udi beslutsomhed), hvor deltagerne igen reflekterer over forløbet af deres liv og ikke mindst over deres fremtid; beslutsomhedens øjeblik.

Workshoppen er blevet afholdt i mange forskellige situationer for at afhjælpe traumer, konflikt, fattigdom, vold, undertrykkelse og uretfærdighed, og har gavnet deltagere i alle aldre af begge køn fra Holland, Irland, Storbritannien, Nordamerika, Kenya, Danmark og Israel.

Feedback fra deltagerne

Processen var virkelig en øjenåbner. Folk bliver klar over, hvad det er, de frygter.

Jeg opdagede, at noget af den frygt, jeg troede, jeg havde overvundet, stadig er der, gemt af vejen. På et dybere plan har jeg stadig brug for at bearbejde den.

Jeg kom til den erkendelse, at jeg har mange kvaliteter, og når jeg ser på alle de kvaliteter, virker min frygt meget mindre.

Jeg følte mig ubrugelig før. Nu føler jeg, at jeg er noget værd… Jeg ser nu, at jeg har styrken i mig selv til at gøre noget ved min frygt.

Det er ikke let at forstå, hvem man selv er, men når man sætter sig stille og roligt ned og analyserer sig selv, finder man et bedre jeg.

Traumeheling-workshops i Kenya
Før træningen var frygten stærkere end mig, nu er jeg stærkere.

At se alle mine kvaliteter var virkelig styrkende. Jeg kunne mærke, at kortene gav mig det bedste af mig selv tilbage.

Feminenzas lederskabsprogram for unge kvinder i New York, USA
Jeg lærte, at hvis jeg har et problem, så behøver jeg ikke sidde fast i frygten, jeg kan godt håndtere den.

Ligegyldigt hvor meget vi har været igennem, og vi har været igennem meget, så føler jeg, at vi kan klare hvad som helst, hvis vi ønsker det. Det giver mig styrke at se, hvordan man kan hjælpe nogen med noget så enkelt og mægtigt.

UN Women Report: Feminenzas uddannelse til tilgivelses- og forsoningsrådgiver, Kenya
Alle deltog og var meget engagerede og ærlige. Jeg har ikke været i en workshop som denne her før – den gik dybt… der var en tilladelse til at være menneskelig.

Jeg har ikke haft det så godt med mig selv i lang tid. Jeg er glad for, at min frygt aldrig vil holde mig tilbage igen. Jeg er så stolt over at kunne sige, at jeg kan håndtere min frygt.

Det har været helt fantastisk, og jeg ved, at jeg vil vende tilbage til mit domæne af mod ofte… for at føje mere til og hente støtte fra det.

Jeg vil huske det her resten af mit liv.

UMF Projekt for De Rejsende, Irland
Jeg føler mig stolt og styrket og har fået mere selvtillid.

Det var svært at se på mig selv, men nu ser jeg, hvor speciel jeg er.

Femmes Puissantes, Leiden (Netherlands)
Det, der var slående for mig i denne øvelse, var det øjeblik, hvor man kommer med sin erklæring. Og ordlyden i den erklæring …  Jeg er ikke frygt og frygt, du er ikke mig … Jeg har bestemt mig, jeg vil videre nu, og det er en enorm lettelse.
Men’s Leadership Programme, Nakuru, Kenya

For flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om denne og andre Feminenza-aktiviteter tæt på dig, kan du kontakte os på fear.management@feminenza.org.