Studier viser i stigende grad, at det er nødvendigt at behandle traumatiserede samfund for at bryde traume- og voldscyklussen. Voldsofre har større risiko for senere at blive voldelige. Samtidig kan behandling af traume-overlevende lette tilgivelse og forsoning inden for samfundet.

Feminenzas fem dages traumehelingsworkshop gør deltagerne i stand til at:

  • Forstå frygtens biologi, hvordan den påvirker vores adfærd og forårsager en voldscyklus.
  • Håndtere deres egen frygt mere effektivt.
  • Opbygge selvværd og modstandskraft.
  • Forstår vejen til tilgivelse og dens rolle i PTSD-(Posttraumatisk belastningssyndrom) lindring.
  • Lægge fortiden bag sig.

Workshoppen har været særdeles effektiv for mange forskellige grupper uanset alder, køn og baggrund, deriblandt:

  • Engagerede lokalsamfundsledere fra udsatte samfund, som også heler op fra egne traumer.
  • Forhenværende bandemedlemmer og unge, der har været ofre for radikalisering.
  • Unge kvinder og piger, der har været ofre for kønsbaseret vold.

Rådgivningsprojektets fem dage

Deltagerne gennemgår sammen en stille, reflektiv, indre transformation, hvor de lærer at:

Forstå og håndtere frygt, se egne styrker og kvaliteter, udvikle forståelse og empati for “de andre”, vælge at tilgive. Ved hjælpe af en bredviftet tilgang med praktiske øvelser, historiefortælling og teater, giver processen lejlighed og støtte til at tale om og hele op fra deres uforløste traumer.

To dages proces med fokus på at forstå og håndtere frygt:

En indadrettet, reflektiv praktisk proces, der i første omgang lærer deltagerne at se deres frygt i øjnene og forstå og håndtere den, og, allervigtigst, at se deres egne styrker og kvaliteter, måske for første gang i deres liv.

Den nye følelse af selvværd og styrke hjælper dem med at opbygge ny beslutsomhed omkring deres videre liv. Det er deres første skridt mod at hele op og har vist sig at mindske PTSD-symptomer betragteligt.

Tre dages-proces om tilgivelsens syv søjler:

Med fornyet livsmod og styrke har deltagerne nu mulighed for at forlige sig med deres fortid, give slip, vælge at tilgive, hele op og komme videre.

De lærer at få sig selv og andre væk fra offer/vold-cyklussen ved at se mennesket i modparten og derved føle en voksende empati og  forståelse for dem og genvinde tilliden. I tilfælde med hård vold, seksuelle overgreb og traumer er det ofte de mentale og følelsesmæssige sår, der er længst tid om at hele op. Uden tilgivelsens balsam kan et liv være traumatiseret og lammet. Man fungerer, men lever ikke rigtig.

Hele processen er et internationalt testet system, der har været implementeret og afprøvet i Kenya. Det kan mindske traumer og de kliniske symptomer, der er knyttet til traumer, og gøre lokalmiljøet mere trygt og bringe unge kvinder og teenagere på fode igen, så de kan trives og genstarte deres liv.

Tilgangen er blevet blåstemplet gennem uafhængige psyko-sociale undersøgelser af første- og andenhåndsdeltagere.

Programmet giver også traume-rådgivere og andre lokale samfundsstøtter større kapacitet til at hjælpe mennesker med at komme videre i livet.

USA’s statslige agentur for udviklingsbistandagenturs USAID Theory of Change, som dette fem dages-kursus er baseret på, skal bygge fredsbroer indefra og ud og skabe en gennemgående bevidsthedsændring. På længere sigt hjælper det også med at danne varige relationer, først mellem deltagerne selv, hvilket så udvides til deres familier og lokalsamfund, for at “genskabe den sociale struktur på græsrodsniveau og understøtte længerevarende fred”.

Det har også vist sig effktivt i at hjælpe teenagepiger og unge kvinder, der har været ofre for kønsbaseret vold, arbejder som prostituerede eller generelt mangler et socialt sikkerhedsnet, med at håndtere den isolation, som er et alvorligt problem for dem alle, men især for unge gifte kvinder. Efterhånden som pigernes håb for fremtiden og deres selvværd vokser, begynder andre i lokalsamfundet måske at opfatte dem anderledes, hvilket kan være med til at forandre den generelle stigmatisering af piger. De føler nu, at de kan begynde at acceptere og integrere deres fortid og traumer i deres nye livshistorie, frem for  1) hele tiden prøve at skjule det og 2) gentage den samme smertecyklus om og om igen. De begynder at se, at de traumatiske oplevelser ikke kun er slemme og smertefulde, men at de kan vendes til en historie om modstandskraft, overleverlse og større ukuelighed i fremtiden.

Et meget almindeligt resultat af denne workshop er en stærk  følelese af fornyet håb op optimisme hos deltagerne og et udtalt ønske om at bringe nogle af disse nye forståelser og indsigter tilbage til deres lokalsamfund.

Denne følelse af styrke og ny energi afspejler også den kendsgerning, at heling af traumer/PTSD giver overleverne (både tidl. ofre og tidl. gerningsmænd) mulighed for at leve et mere beslutsomt liv i alle aspekter, inklusive at tage nye initiativer til at forbedre deres egne livsvilkår.

I modsætning til Maslows behovspyramide, der påstår, at behandling af mentale problemer ikke bør finde sted, så længe grundlæggende behov som ernæring og sikkerhed ikke er opfyldt, viser vores resultater, også fra vores tidligere pilotprojekt i 2010-11, at overleverne selv ser deres mentale sundhed som det vigtigste. Det, at de fungerer mentalt, opleves som en forudsætning for, at de kan udvikle de nødvendige personlige tanke- og handlereskaber til at få dækket deres grundliggende behov.

For mere informationer om programmet, kontakt venligst: monique.weber@feminenza.org


FRYGT ÅH FRYGT

Du har gjort mig til slave, åh frygt

Du har skabt mig mange fjender

Jeg har ingen fred i mig selv

Ingen nåde inden i mig selv

Du bad mig om at hade andre, åh frygt

At skade andre

At altid blive i smerten

Vreden og hævntørsten

Men, beklager, åh frygt

Jeg har fundet mine evner til at besejre dig, frygt

Jeg har opdaget, at jeg er stærk, er modig, er mægtig

Jeg kan sejre over dig

Ja, det kan jeg

Frygt, åh, frygt

Jeg har opdaget, at jeg har selvkontrol, kærlighed, tro, medmenneskelighed, fred

Og forsoning

Frygt ej, ingen frygt

Det ved jeg nu

Øje for øje vil med tiden gøre hele verden blind

Min religion er sandhed, kærlighed og at tjene Gud og menneskeheden

Ingen bliver født til at hade andre

på grund af hudfarve, baggrund og religion.

Frygt, åh, frygt

Jeg holder med sandheden, lige meget hvem der fortæller den

Jeg ved, at hvis jeg ønsker fred, taler jeg ikke med venner, men fjender

Jeg er forandringen

Frygt åh frygt

Jeg har forstået det

Uden tilgivelse er der ingen forståelse

Uden tilgivelse er der ingen frihed

Uden tilgivelse kan sår ikke hele

Uden tilgivelse bliver livet koldt

Uden tilgivelse forkmindskes vi alle

Uden tilgivelse er der intet håb

Uden tilgivelse er der ingen fortsættelse

Jeg går ind for øjeblikkelig tilgivelse.

(Feminenza traumehelingsworkshop, Nakuru, juni 2017)

Charles Mukanga

[1] UNICEF (2001). The state of the world’s children 2001. New York, NY.

[2] Feminenza’s 5 day Trauma Counselling/Healing Workshop, for USAID’s Kenya Tuna Uwezo Program, 8-12 and 15-19 June 2015, and Feminenza’s 5 day Trauma Counselling/Healing Workshop for Global Communities DREAMS Initiative, 13-17 June 2016

[3] USAID (2010). Theories of Change and Indicator Development in Conflict Management and Mitigation.

[4] Glover, J.A., (2011) Rebuilding Lives

[5] Schauer, M., Neuner, F., Elbert, T.( 2011). Narrative Exposure Therapy. New York, NY: Hogreffe Publishing.

[6] Weber, M. (2017) Feminenza’s 5-day Trauma Counselling/Healing Workshop – Final Report

 

[6] Weber, M. (2017) Feminenza’s 5-day Trauma Counselling/Healing Workshop – Final Report