Projektmål

At udvikle forkæmpere, kvinder og mænd, for afskaffelsen af al vold.

På linje med FN’s verdensmål 3 er dette mål vigtigt på lang sigt. Men i første omgang er projektmålet at samarbejde med NGO’er i regionen ved Afrikas store søer, at pleje de ingredienser, der kan understøtte en ny vision om, hvad det betyder at være mand eller kvinde, at levendegøre visionen om et kompagniskab mellem kønnene: en vision, der anerkender den styrke, rigdom og ædelhed, der er iboende i begge.

Inden for sådanne rammer er der ingen plads til kønsbaseret vold. Udfordringen er derfor ikke at oversvømme samfund med fakta og tal om fordelene ved lighed og bedre forhold kønnene imellem, men at hjælpe både mænd og kvinder med at udvikle deres forståelse til et punkt, hvor de kan skatte begge køn højt og indse, at forståelse og kompagniskab er mere effektivt i det lange løb end fortsat uvidenhed og brutalitet.

Projektet indeholder derfor en pakke med uddannelse og træning (for begge køn), som:

Opmuntrer til gensidig anerkendelse og respekt.

Går i kødet på de dybt rodfæstede samfundshindringer, som altid optræder, hvor man finder kønsbaseret vold, ulighed og væbnet konflikt.

Vores strategi – som omfatter (i) at søge løsninger som første princip frem for at udvande indsatsen ved at påpege skyld (ii) forberede både mænd og kvinder på problemerne, (iii) demonstrere hvordan samfundet kan sikre positive forandringer omkostningsfrit og (iv) gøre mænd til en del af løsningen – har vist sig at være meget mere virkningsfuldt end gængse løsningsmodeller.

Resultaterne er til at tage og føle på: I 2006 udførte NGO’er i Kisii i det vestlige Kenya, med Feminenzas hjælp, et projekt i forskellige landsbyer for at få mænd til at gennemgå alle opgaver, der blev udført i dagligdagen i deres landsbyer og bevidne (for hver opgave), om det var mænd eller kvinder, der historisk set var blevet pålagt at udføre disse opgaver. I slutningen af forløbet  indså mændene, at kvinderne bar en meget større byrde. De reagerede ved at gå med til at lave mere af markarbejdet og så for første gang vigtigheden af at have en brønd i landsbyen for at lette kvindernes hverdag. Efter disse processer oplevede man straks en nedgang i voldtægter, vold i hjemmet, alkoholmisbrug og ungdomskriminalitet.

Det kan godt lade sig gøre!