FN’s verdensmål nr. 5 er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders muligheder, især hvad angår kvinder i ledende roller.

Lad os se lidt nærmere på det mål. FN’s generalforsamling har tilsyneladende anerkendt, at kvinder over hele verden bør spille en mere fremtrædende rolle inden for lederskab og beslutningstagning. Men hvad skal der til for at bringe det til virkelighed? For at påtage sig ledende roller må kvinder udvikle deres indre lederskabskvaliteter til et punkt, hvor de har den fornødne styrke, ubestikkelighed og integritet til at kunne modstå korruption og undergravning og være parat til at stå sammen om at bakke deres medsøstre op og utvetydigt demonstrere de feminine lederskabskvaliteter, som er afgørende for opbygningen af et bedre og mere ligestillet samfund.

Det er vores holdning, at man for at skabe en virkelig forandring selv må påtage sig en indre udviklings- og justeringsproces sideløbende med, at man engagerer sig i en formålstjenelig sag. Det er de to ingredienser, der danner grundlaget for selvledelse.

De færdigheder, en sådan proces fordrer, er ikke noget, alle nødvendigvis er født med. Men de kan læres, og de er altafgørende for enhver kvinde, der har sin gang i det komplekse, pressede miljø, man ser inden for civiladministration, parlamentarisme, virksomhedsledelse eller den tredje sektor.

Hovedudfordringen er, hvordan man bedst muligt udstyrer en generation af kvinder med den rette indstilling og de færdigheder og den personlig udvikling, der skal til, for at levere “transformativ ledelse” i regeringer, foretningsverdenen eller den tredje sektor. Transformativt lederskab omfatter her den naturlige evne hos et individ til at kunne tyde sin støttekreds’ mål og ønsker og være i stand til at give den muligheden for trygt at kunne tilnærme sig disse mål.

Feminenzas bidrag til Verdensmål 5

Vi agter at skabe en skare af selvbevidste, udviklingsorienterede, ansvarsbevidste kvindelige ledere, som gennem en række vel planlagte undervisningsforløb bliver i stand til at:

  • udvikle en sund forståelse for de udfordringer og kvaliteter, som deres mål og ønsker i sagens natur fordrer.
  • tilegne sig den nødvendige viden og udvikle den indstilling og de færdigheder og evner, de har brug for, for at kunne håndtere disse udfordringer.
  • samarbejde med deres støttekreds om at levere de påkrævede holdningsmæssige og strategiske ændringer.

Lande og Fokus

Efter gode resultater med dette arbejde i USA og Europa og et pilotprojekt i Mombasa i Kenya har vi valgt at sætte størstedelen af vores kræfter ind i regionen ved Afrikas Store Søer med udgangspunkt i Kenya. I første omgang tager vi imod ansøgninger fra kvinder, der stiler efter eller allerede arbejder inden for statsapparatet, civiladministrationen, foretningsverdenen eller den tredje sektor, uafhængig af deres baggrund, uddannelse, eller hvor de kommer fra i Kenya, Rwanda, Burundi og Congo.

  • Lederaspiranter
  • Mellemledere i civiladministrationen, menighedsforstandere, samfunds-primus motorer, ledende NGO-arbejdere eller kandidater til disse stillinger
  • Parlamentarikere eller parlamentariker-aspiranter.

Specifikke projektmål

  • At gøre det muligt for kvinder at blive indført i en lederskabstræning, som gør dem i stand til at forstå og tackle deres indre og ydre udviklingsmæssige udfordringer på lang sigt. Her taler vi ikke bare om oplysning om rettigheder: Det er et skræddersyet kursus, designet til kvinder med det formål at give dem værktøjerne til at holde ud og føre langsigtede løsninger ud i livet.
  • At etablere et team af undervisere, som er i stand til at forestå og formidle denne indføring og træning til en overkommelig pris.