Feminenza leder og finansierer fem globale programmer:

Transformerende lederskab

Kvinder, der påtager sig en lederskabsrolle, har brug for at udvikle kvaliteten af deres eget indre selvlederskab til et niveau, hvor de har den fornødne styrke, intakthed og integritet til at kunne modstå korruption og undgå at blive undermineret. Hvor de er rede til at stå sammen om at støtte deres medsøstre, og hvor de på overbevisende vis kan demonstrere de kvaliteter ved et kvindeligt lederskab, som er altafgørende for, at vi alle kan skabe et bedre og mere retfærdigt samfund.

At forstå og håndtere frygt

Frygt er en naturlig reaktion i livet. Nogle former for frygt er nødvendige for vores overlevelse, nogle må vi lære at leve med. Vores frygt lægger bånd på vores liv, hvad enten vi er bevidste om dens påvirkning eller ej. I den livslange opgave, det er at blive voksen og få styr på sig selv og kende og hvile i sig selv med selvtillid, er det at forstå og håndtere frygt en løbende udfordring. Feminenza tilbyder et forløb over to dage, som giver en grundig, forsvarlig og transformerende indsigt.

Tilgivelse og forsoning

I store dele af verden er der i dag mange, der lider som følge af årelange konflikter og borgerkrig. Kvinder er ofte de første ofre og dem, det går hårdest ud over, og alligevel er det kvinder, som ved græsrødderne har spillet en central rolle i at løse konflikter, og som altid har været aktive fortalere for harmoni i lokalsamfundet. Der er specifikke stier, der fører til tilgivelse og forsoning. Stier, folk har brug for at kende, hvis de skal være istand til at vælge en anden vej end hævn og vold, og det er her Feminenza’s program kommer ind.

Traumheling

International forskning viser, at psykiske problemer næsten altid debuterer i teenage- og ungdomsårene. Selvmordsraten blandt unge er høj i Europa. Mobning, misbrug, konflikter, vedvarende nedtrykthed og traumer er stigende. Unge er mere tilbøjelige til at ligge under for gruppepres og ungdomskriminalitet.

Unge med særlige udfordringer og unge flygtninge er særlig udsatte. Risikoen for at udvikle depression, angst, posttraumatisk stress og psykoser er tre gange højere blandt denne gruppe end hos værtslandets øvrige befolkning – med dertil følgende øget risiko for at havne i bandekriminalitet, vold, konflikter, selvmord, menneskesmugling, moderne slaveri, omskæring, tvangsægteskab, intolerance og radikalisering.

I de afrikanske landsbyer, der har været hårdt ramt af AIDS, er stress og angst blevet en del af hverdagen, og det har sat sit præg på velgørenheds- og frivilligsektoren. I et af de seneste projekter, Feminenza har søsat med EU-støtte, har 65% af de tilmeldte deltagere fra diverse NGO’er en forhistorie som primært eller sekundært traumatiserede, og COVID 19 har ikke gjort det bedre. Siden 2020 er mellem en ottendedel og en sjettedel af alle ansatte inden for social- og sundhedssektoren i Storbritannien blevet diagnosticeret med stress, angst, depression eller PTSD.

Feminenza tilvejebringer et omhyggeligt udarbejdet trygt læringsrum, hvor deltagerne har mulighed for at udvikle deres refleksive færdigheder mod en varig indre forandring. Vores workshops har vist sig særdeles effektive i udsatte post-konfliktområder, hvor de har været afprøvet på både dårligt stillede unge, internt fordrevne og familier med komplekse risikofaktorer som en langvarig historik med stress, angst, traumer, konflikter, kønsbaseret vold og undertrykkelse. Vores workshops retter sig også mod ungdomsarbejdere, frivillige og fagfolk, som arbejder inden for disse miljøer.

Workshopsene hjælper deltagerne med at sætte deres angst i bero og træffe nogle livsændrende beslutninger på en forsvarlig måde. De giver deltagerne et varigt fundament for at kunne tilgive sig selv og slutte fred med og frigøre sig fra fortiden. Derigennem styrkes deltagernes egen medfødte indre modstandskraft og deres evne til at modstå gruppepres, hvilket har vist sig at have en markant opbyggelig indvirkning på det omkringliggende samfunds fællesskab og modstandsdygtighed.

Respekt kønnene imellem

Dette arbejde åbner døren til en ny vision om, hvad det vil sige at være mand og kvinde i vor tid, som udkrystalliserer sig i en vision om et kompagniskab imellem de to køn. Et kompagniskab, som værdsætter hvert køns unikke styrker, rigdomme og iboende værdighed.