Feminenza leder og finansierer fem globale programmer:

Transformerende lederskab

Kvinder, der påtager sig en lederskabsrolle, har brug for at udvikle kvaliteten af deres eget indre selvlederskab til et niveau, hvor de har den fornødne styrke, intakthed og integritet til at kunne modstå korruption og undgå at blive undermineret. Hvor de er rede til at stå sammen om at støtte deres medsøstre, og hvor de på overbevisende vis kan demonstrere de kvaliteter ved et kvindeligt lederskab, som er altafgørende for, at vi alle kan skabe et bedre og mere retfærdigt samfund.

At forstå og håndtere frygt

Frygt er en naturlig reaktion i livet. Nogle former for frygt er nødvendige for vores overlevelse, nogle må vi lære at leve med. Vores frygt lægger bånd på vores liv, hvad enten vi er bevidste om dens påvirkning eller ej. I den livslange opgave, det er at blive voksen og få styr på sig selv og kende og hvile i sig selv med selvtillid, er det at forstå og håndtere frygt en løbende udfordring. Feminenza tilbyder et forløb over to dage, som giver en grundig, forsvarlig og transformerende indsigt.

Tilgivelse og forsoning

I store dele af verden er der i dag mange, der lider som følge af årelange konflikter og borgerkrig. Kvinder er ofte de første ofre og dem, det går hårdest ud over, og alligevel er det kvinder, som ved græsrødderne har spillet en central rolle i at løse konflikter, og som altid har været aktive fortalere for harmoni i lokalsamfundet. Der er specifikke stier, der fører til tilgivelse og forsoning. Stier, folk har brug for at kende, hvis de skal være istand til at vælge en anden vej end hævn og vold, og det er her Feminenza’s program kommer ind.

Traumheling

Traumeheling-workshoppen, som forener nøgleelementer fra arbejdet med at forstå og håndtere frygt og arbejdet med tilgivelse, udruster mænd og kvinder med nogle indre transformerende redskaber til at genopbygge deres eget liv og foretage mere konstruktive valg omkring deres fremtid og forbedre rådgivere og socialarbejderes evne til at hjælpe folk med at komme videre i livet. Workshoppen har vist sig at være meget effektiv i at hjælpe mennesker, der er traumatiseret og lider af PTSD – det være sig ofre og overgrebsmænd fra væbnede konflikter, kvinder og unge piger, der er ofre for kønsbaseret vold, eller unge mennesker fra dårligt stillede samfund, som er sårbare over for radikalisering og manipulation, der kan føre til voldshandlinger.

Respekt kønnene imellem

Dette arbejde åbner døren til en ny vision om, hvad det vil sige at være mand og kvinde i vor tid, som udkrystalliserer sig i en vision om et kompagniskab imellem de to køn. Et kompagniskab, som værdsætter hvert køns unikke styrker, rigdomme og iboende værdighed.