top of page

Feminenza Tyskland

Bestyrelsesmedlemmer

Heike Stamm
Medformand   af Feminenza Tyskland

Fem_homeage1.jpg

Brunhild Dickreiter

Stol   af Feminenza Tyskland

BrunhildDickreiter-300x370.jpg
BirgitWalkemeier-300x370.jpg
Birgit Walkemeier
Kasserer

Feminenza Deutschland e.V. is registered in 53719 Siegburg/ Germany with the reference number VR 3307 

Hvor der ikke er tilgivelse, kan sår ikke heles"

Tilgivelsens syv søjler

Feminenza Deutschland e. V. blev registreret som en non-profit organisation i 2014. Indtil videre har aktiviteter fundet sted i Berlin, Köln, Nürnberg og Westerwald, og der er internationale udvekslinger med andre Feminenza-organisationer og NGO'er. Disse omfatter regelmæssige møder og Zoom-møder, hvor der udvikles nye projekter.  

Alle værker og aktiviteter af Feminenza Deutschland eV udføres på frivillig basis og pro bono. Medlemskontingenter og donationer giver en regelmæssig indtægtskilde, hvormed vi kan finansiere vores aktiviteter, projekter og programmer.

 

Feminenza-værkstederne er blandt andet baseret på troen på, at forskellige dele er aktive i forskellige faser i enhver kvindes liv. At forstå disse dele af os selv bevidst kan hjælpe os til at træffe beslutninger på en ny måde og skabe mere balance og en øget følelse af velvære.

Følgende emner er blandt andet blevet tilbudt som workshops, seminarer og webinarer:

  • Tilgivelse som grundlag for ny gensidighed

  • At være i fred med mig selv – give slip og give plads til noget nyt

  • Forståelse og håndtering af frygt

  • Mekanismen med at "tage alt personligt" - hvordan kan det gøres anderledes?

  • Partnerskab mellem kvinde og mand – hvad skal der til for at få succes?

  • At leve selvbestemt og tage stilling

  • At være hjemme i mig selv – finde veje til mig selv, igen og igen

  • Kvinders fire indre liv

  • Kvalitet i stedet for kvantitet – fylder mit liv med værdier og kvaliteter

  • Billeder af kvinder – hvad bestemmer billedet af kvinder, og hvordan påvirker det mig?

 

Germany_field.jpg
bottom of page