Door Kira Andersen en Malene Maxon, Denmark

Denemarken, April 2015


Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerden Feminenza en Oesthuset de conferentie van Sisters of the World. Oesthuset is een centrum voor jongeren en vrouwen in Denemarken, dat werkt met projecten, evenementen en activiteiten voor kinderen, jeugd en hun ouders. Dit jaarlijkse evenement biedt vrouwen een mogelijkheid elkaar te ontmoeten en belangrijke onderwerpen die relevant zijn voor hun gemeenschappen te bespreken. Dit jaar lag de focus op begrip, één van de ingangen voor vergeving. Vergeving heeft geen vruchtbare grond om in te groeien, als we de aard en aanleg van ons aller mens zijn niet begrijpen.

De conferentie werd ondersteund door plaatselijke maatschappelijke vertegenwoordigers. Kira Andersen, project leider bij Oesthuset en een van de organisatoren van de conferentie, vertelde dat een priester uit de omgeving onlangs zei dat het werk dat gedaan wordt met de vrouwen in de omgeving een positief effect heeft op de kinderen, hun families en de gemeenschap als geheel. Hij vindt ook dat het heel belangrijk is om aandacht te blijven besteden aan wat we met elkaar gemeen hebben in plaats van wat ons verdeelt.

Als deel van het programma belichtte Feminenza’s CEO Mary Noble in haar speech de kern van deze bijeenkomst: ‘Als we de aard en aanleg van ons aller mens zijn niet begrijpen, heeft vergeving geen vruchtbare grond om in te groeien.’

Er ontstaan wereldwijd steeds meer conflicten. Rapporten over opkomend geweld en misbruik zijn inmiddels algemeen bekend. Allerlei landen, ook Denemarken, hebben te maken met de ingrijpende effecten van geweld in families, tussen vrienden en collega’s en in onszelf. In de context van vergeving en verzoening vroegen deelnemers zich af ‘Hoe het beste met deze ervaringen om te gaan? Kan vergeving geleerd worden? Kan je je verzoenen met het verleden?’

Op deze dag waren vijf en zestig vrouwen samen met hun familie aanwezig. Ze kwamen uit verschillende landen: Denemarken, Somalië, Irak, Syrië, Palestina, Libanon en Turkije. Om de deelname te vergemakkelijken waren vertalers aanwezig. Het bood iedereen een unieke gelegenheid om vrouwen uit verschillende landen te ontmoeten. In elke workshop waren er presentaties, praktische oefeningen en levendige discussies over wat vrouwen tegenkomen wanneer ze van familie en land gescheiden zijn. Een belangrijk onderwerp dat aan de orde kwam was vergeving op het moment dat familieleden ver weg wonen. Uit het gesprek kwam niet een eenduidige oplossing, maar door in een groep deze situaties te bespreken, vonden vrouwen strategieën die hen en hun familieleden kunnen helpen, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Een van de dames zei: ’Ik voel me gesterkt door vrouwen te ontmoeten die met dezelfde situaties te maken hebben als ik.’ Een andere dame merkte op: ‘Het belangrijkste voor mij is de warmte van zusterschap te voelen, die hier vandaag aanwezig was – het helpt sommige wonden in mij te helen.’

Kenmerkend voor deze conferentie was dat iedereen mee kon doen en dat men samenwerkte. Oudere dochters van de Feminenza dames verzorgden een babysitkamer zodat moeders met jonge kinderen ook mee konden doen. De lunch werd een feestelijke maaltijd waar verschillende deelnemers aan hadden bijgedragen. Het was voor iedereen een inspirerende en versterkende dag. Dat we allemaal mens zijn, was een sterk gedeeld gevoel gedurende de conferentie en het was een startpunt voor de vrouwen om hun verschillende uitdagingen onder ogen te zien.

De conferentie richtte zich ook op de rol die vrouwen spelen bij vergeving en verzoening, soms als mentor, vrijwilligster of als persoon. Door onze ervaring te delen en te begrijpen, kregen de vrouwen de mogelijkheid onderwerpen en waarden te openen die ze met elkaar deelden. In één van de workshops onderzochten de deelnemers waar basisbehoeften liggen en ze kwamen tot de volgende drie gebieden:

  1. Levensonderhoud en rust
  2. Educatie in familiedynamieken en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden
  3. Verlangen naar een diep spirituele verbinding met zichzelf en hun families, nu en in de toekomst.

Na de workshop, deelde men met elkaar de uitwerking die het proces had.

Een dame zei, ‘ik heb echt genoten van de praktische toepassingen en ik voelde dat het mogelijk was met iedereen verbinding te maken – we hadden allemaal precies dezelfde behoeften.

Aan het eind van de dag, las iemand van alle  aanwezige landen in de eigen taal het volgende voor:

Onthoud dat wat jij voelt, anderen voelen;
wat jij nodig hebt, anderen nodig hebben;
en dat waar jij naar verlangt anderen naar verlangen.
Dit vertelt ons allen in ere te houden waarin we gelijk zijn
en de rijkdom van onze verschillen te vieren.

(Uit de Zeven Expressies van Menselijkheid, World copyright © Philosophical Framework 2006-2015)

Sisters of the World komt elk jaar bijeen, mede ook om iedere keer weer aan de sterke verbinding te denken die alle vrouwen, ‘zusters over de wereld’, met elkaar hebben.

Kira Andersen heeft onlangs een digitaal boek gepubliceerd over ‘Women Days in the East House’ met het boeiende verslag, in beeld en woord, van al diegenen die bijdragen aan de Oesthuset activiteiten. Als je geïnteresseerd bent in het boek, kan je een mail sturen naar: ranke@ard.dk

Conferentie ‘Sisters of the World’