ترس یکی از واکنش های طبیعی انسان در زندگی است. بعضی از این ترسها  برای زنده ماندنمان سودمند هستند و با برخی بایستی ساخت و زندگی کرد. این ترسها  آگاهانه ویا نا خودآگاه روی زندگی تاثیر دارند. در زندگی برای رشد و بلوغ، گرد آوردن تجربه وآموختن چگونگی زندگی و متکی به خود بودن، شناخت  و حفظ  خود، درک و مدیریت ترس یک چالش مستمر زندگی است.

به خصوص در زنان ترس خود را در افسردگی، نگرانی، اضطراب،  نگرانی نسبت به ظاهر خود، بی میلی به ترک یک رابطه مخرب و البته در درگیری، نشان میدهد.  گاهی زندگی با یک حرکت یا ترس راکد میشود.

خبر خوب این است که انسان توانایی این را دارد که مدیرت زندگیش را خودش به عهده بگیرد.

” اختلاف بین دو جنس مرد و زن به طور عمده در بسیاری از اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب و آسیب های جسمی رخ می دهد. این اختلالات،  که  زنان نسبت به آن مستعد هستند،  از هر سه نفر حدودا  یک نفر در جامعه بشری  را تحت تاثیر قرار میدهند  و این یک مشکل عمده سلامتی عمومی محسوب میشود.” (WHO, 2012)

“ترس یک نیروی محرکه بسیار مهم است، که افراد یا گروه ها را تحت تاثیر قرارمیدهد. ترس هم علت و هم نتیجه درگیریها است.” ( گزارش فمیننزا Feminenza به زنان سازمان ملل متحد، سال دوهزارویازده)

پروسه درک و مدیریت ترس یک تجربه دو روزه است، بر اساس مجموعه ای از دانش توسعه یافته توسط تیم  موضع ارغوانی Position Purple دراسرائیل با نتایج عالی برای پرسنل نظامی و غیرنظامی. فمیننزا Feminenza در سال دوهزاروهشت تا دوهزارویازده با قربانیان درگیری های مسلحانه به طورگسترده کار می کرد، در شرایطی که  شوک استرس پس از سانحه (PTSD) رایج بود. زمانی که جوامع هنوز هم در معرض خطر مرگبار بودند. در سال دوهزارودوازده این پروسه درک و مدیریت ترس به طور گسترده دوباره نویسی وتجدید شد   تا بتواند منعکس کننده شواهد موجود باشد و همینطوراطمینان حاصل شود که ترس هر دو جنس زنانه و مردانه به طور موثر  خطاب و نشان داده شد است.

این فرایند ابزاری است که زنان و مردان بتوانند:

  • ترس خود را شناسایی کنند،
  • یاد بگیرند چگونه ترس خود را متوقف کنند،
  • اکتساب درک  و بینش عمیق تر نسبت به خویش، تا کمتر تحت تآثیر ترس قرار بگیرند
  • به دست آوردن وسیله ای برای مدیریت ترسهای جاری بصورتی آرام و قاطعانه
  • حرکت کنند، دوباره انتخاب کنند، شروع دوباره وجود خود- تصمیم گرفته.

در این پروسه ها لازم نیست که راجع به زندگی خود صحبت کنید. با این که این گرد هم آیی به صورت کارگاهی است و دیگران در آن شرکت دارند. آنچه انجام می گیرد کاملا خصوصی و بسیارموثر است.

گردانندگان این پروسه ها آموزش دیده اند و می دانند چگونه این جلسات را برگزار کنند.

تجربه

این جلسات معمولا دو روز هستند. نصف روز اول مختصری است از آنچه خواهد گذشت. این کمکی است برای درک  اینکه چگونه، و چرا، ترس  بر ذهن منطقی غلبه میکند، حواس و احساسات  را در بر میگیرد – اغلب – منجر به از دست دادن  کنترل بر اعمالمان  میشود. سپس   مقدمه یک  تجربه سه مرحله ای  با راهنما ئی های خصوصی و بازتابی  دنبال میشود.

  • اولین مرحله یک پروسه ای ا ست که  فرد  راهنمایی میشود تا  ترسها یی را که روی او اثر دارند را شناسائی کند.
  • دومین مرحله شرکت کننده را قادر میسازد که بر   تاثیرات درونی او در زندگی اش شناخت پیدا کند مثل:  نقاط قوت، حسنها و موفقییت ها .
  • آخرین مرحله این است که به صورت منظم زندگی خود را تا آن لحظه بررسی می کنند و تصمیم می گیرند چگونه با آینده روبرو شوند. این تصمیمات ساده هستند. کارآیی دارند. و بایستی قابل دسترسی باشند.

بازتابی از تجارب برخی از افراد در این گرد همایی ها

برای اطلاعات بیشتر 

default image

UMF Workshop, Kenya

مهم نیست که بر ما چه گذشته، گرچه بسیار بوده است، با این همه میدانم اگر بخواهیم هر کاری شدنی است.  این مسئله که با چیزی چنین ساده و پر قدرت می توان به دیگران کمک کرد، به من توانایی و قدرت میدهد.

برای اطلاعات بیشتر یا اگر می خواهید در جلسات شرکت کنید و یا قابلییتهای خود را در اختیار گروههایی که دارای احتیاجات ویژه هستند به گذارید با این آدرس تماس بگیرید:   fear.management@feminenza.org