هدف توسعه هزاره ای سازمان ملل شماره ۳ ارتقاء برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و اولویت او تقویت نقش زنان در رهبری است.

بیایید در مورد آن فکر کنیم. به نوعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشخیص داد كه ، در سراسر جهان ، زنان باید نقش برجسته تری در رهبری كشور خود ایفا کنند. اما برای تحقق این امر چه چیزی لازم است؟

زنانی که وظیفه رهبری را بر عهده دارند ، باید خصوصیات خود -رهبری درونی خود را رشد دهند تا جایی که از قدرت ، کمال و صداقت لازم برخوردار بشوند. تا بتوانند در مقابل فساد مقاومت کنند ، در برابر ضعف مقاومت کنند ،  در آمادگی باشند ، ایستاده در کنار یکدیگر و از خواهران خود حمایت کنند. و قدرتمندانه ویژگی های رهبری زنانه را نشان دهد ، ویژگیهای رهبری زنانه ای که برای ایجاد جامعه ای بهتر و عادلانه تر ضروری است.

استدلال ما این است كه برای ایجاد تحول ، باید  فرآیندهای از رشد و هم ترازی درونی ایجاد و انجام شود. مسلما همراه با یک تعهد مستمر برای پیوستن به هدفی بهتر.

این دو عنصر، پایه و اساس خود رهبری را تشکیل می دهند.

مهارت این فرآیندها لزوماً ذاتی نیست. آنها می توانند آموخته شوند؛ با این حال ، آنها برای زنانی  که در یک محیط پیچیده و تحت فشار یک اداره مدنی ، عهده دار نقش پارلمانی ،تجارتی یا در سطح رهبری بخش سوم ( نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی) به سر میبرند ، بسیار حیاتی هستند.

چالش اصلی این است که چگونه به بهترین وجه ،  نسلی از زنان را با نگرش ، مهارت و رشد لازم  آماده سازی کرد تا ارائه کننده  “رهبری تحول آمیز” در دولت ، تجارت ها و بخش سوم( نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی) شوند.

رهبری تحول گرا به معنای یکپارچگی  گنجایش طبیعی یک فرد ، برای مشخص کردن اهداف انتخاب شده خود و در  اختیار گرفتن خصوصیاتی که ارائه کننده فرصتها ، به موسسه  خود است و همچنین ایجاد یک پیشرفت مطمئن به سمت  آن اهداف.

اعطای  فمیننزا به سازمان ملل  هزاره ای شماره۳

قصد ما این است که حوضه ای از رهبران زن که دارای یک ذهنیت  آگاه و رشد داده هستند ایجاد کنیم ،

زن رهبران که پاسخگوی مسئولیت هستند و بدر ستی سیر آموزشهای زیرا دنبال میکنند :

ایجاد رشد درک طبیعی و صحیحی از چالش ها و خصوصیاتی را که با مقصود یا اهداف آنها همراه است .

بدست آوردن  دانش ، برقرار کردن  نگرش ها  و پرورش دادن  مهارت ها و کیفیت های لازم برای برابر شدن با آن چالش ها .

کار کردن با موسسه خود  و ارائه نگرش و  استراتژی  مورد نیاز.

کشورها و کانونها

پس از موفقیت این کار در آمریکا و اروپا و یک برنامه آزمایشی اولیه در ممباسای کنیا ، ما تصمیم گرفتیم تا بخش عمده سرمایه گذاری خود را در منطقه دریاچه های بزرگ متمرکز و از کنیا شروع کنیم.

در ابتدا ، ما درخواست زنانی را قبول میکنیم که  مشتمل بر دولت ، دولت مدنی ، تجارت یا بخش سوم ( نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی) هستند  صرف نظر از سوابق ، تحصیلات و یا محل اقامت آنها در كنیا ، رواندا ، بوروندی و كنگو :

رهبران مشتاق

مدیریت مدنی پیشرفته ، بزرگان جامعه ، مروج جامعه ، افسران ارشد سازمان های غیردولتی یا نامزدهای چنین پستهای

نمایندگان مجلس یا نمایندگان مشتاق پارلمان.

اهداف خاص پروژه

این امکان را برای زنان فراهم می کند که به یک چارچوب اثبات شده از آموزش رهبری دسترسی پیدا کنند.

چهار چوبی  که به شرکت کننده کمک میکند به طور مداوم چالش های رشد بلند مدت درونی و بیرونی  خود را بشناسد. این فراتر از توجیهی در مورد حقوق است:  هدف  این دوره تخصصی که برای زنان طراحی شده است ، ارائه ابزارهایی برای استقامت و راهنمایی راه حل های طولانی مدت است.
ایجاد یک هیئت از مربیان که از راه مقرون به صرفه  قادر به ارائه چنین آموزش و راهی خواهند بود.