ماری نوبل

 لیسانس باستان شناسی  انسان شناسی جامعه از لندن. لیسانس صلح و مصا لحه از کاونتری.

یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل بین المللی فمی ننزا.

در امور انسان شناسی و باستان شناسی اموزش دیده و هم چنین دوره آموزشی تبدیل تضاد و علوم صلح را گذرانده.

و سالها کارگردانی فرهنگستان را به عهده داشته.

ماری سالها برای پیشرفت معنوی و اراده روحی بانوان تلاش کرده است. و رابطه پویایی بین دو جنس و هم یاری آنان بوجود آورده. و در راه بخشش، آشتی و صلح آوری سازنده بوده.

تمرکز این برنامه روی زنان صلح آور و پیشرفت برنامه آنان می باشد. ماری زمان خود را وقف سمینارها وسخنرانی ها کرده، ودر کارگاه هایی که برای هر دو جنس برگذار می شود با آنان مبادله و کار می کند.

ماری به تمام نقاط جهان با عنوان سفیر فمی ننزا سفر کرده و برنامه دگرگونی رهبری را هر سال بسط می دهد.

فعالییت های ماری عبارتند از: دوره آموزشی بین المللی درک و مدیریت ترس، بخشش.

ماری اعتقاد کا مل دارد که زمان بحرانی کنونی زمان دگرگونی است  و آزادی معنوی بانوان برای آینده زندگی روی کره زمین لازم است.

تعهد ماری برای به وجود آوردن روابط جدید بین دو جنس در راه کمک دادن به همین بعد جدید دگرگونی و پیشرفت می باشد، و تجلی آنرا می توان در سمینارها و سخنرانی ها ی راجع به دو جنس به تمام دید.

در ماه ژانویه سال دو هزارو شش ماری به دعوت فمی ننزا و یونسکو یک کنفرانس چهار روزه برگزار کرد . مکان آن نایروبی و موضوع آن انسانیت و جنس بود.

در این کنفرانس  که از طرف شرکتهای تجاری و ماموران یونسکو برگزار شده بود دویست و پنجاه تن مرد و زن شرکت داشتند و مقر آن در یاچه های افریقایی بود.

در این گرد هم آیی مسایل بنیادی مطرح شده  تساوی حقوق دو جنس، ازدواج اجباری در سنین کودکی، ختنه بانوان، مردان مثبت بین، مبارزه با ایدز و ویروس آن، جنس و خشونت و هم چنین آگاهی دادن به ارزشهای بین دو جنس ،بخشش و آشنی بین دو جنس بود.

مدیریت دگر گون کننده بانوان

ماری در دو هزار و هفت برنامه مدیریت دگرگون کننده بانوان را توسعه داد. شروع این برنامه در سال دو هزارو هشت در مومباسا بود و در آن شست بانوی رهبر شرکت داشتند. آموزش قسمت بعدی که هزینه آن توسط بخش سازمان زنان ملل متحده پرداخت شد شامل آموزش بانوان برای رهبری و کاهش تظاد می باشد که از کشور لبنان تا مزامبیک به آموزش گذاشته شده. 

بخشش و آشتی

در ماه جولای دو هزارو هفت ماری سمیناری سه روزه در نایروتی برگزار کرد که در آن صد نفر شرکت داشتند.

موضوع سمینار بخشش آشتی و صلح بود. برگزار کننده فمی ننزا و اتحادیه یونی لاک (دانشگاه دانشجویان پناهنده از رواندا، بوروندی و کونگو). از آن تاریخ تا کنون کارگاه های آموزشی و سمینارهای متعددی در تمام نقاط دنیا بر گزار شده مثل نیو زی لاند، یونان، اسراییل، ترکیه، انگلیس و ایا لات متحده.

در سال دو هزارو ده – دوهزارو یازده در کنیا برنامه بنیادی آموزش زنان محلی به نام مشاوران بخشش و آشتی در کنیا برگزار شد. هزینه این برنامه را بخش زنان ملل متحد پرداخت کرد. در این زمان تمرکز ماری روی آموزش دادن کاربران بین المللی بود.

بهبودی آسیب

در سال دو هزارو پانزده ماری گارگاه آموزشی بهبودی آسیب را با هم یاری انجمن های جهانی به اجرا گذاشت.در این برنامه رهبرانی از  شست انجمن نایروبی در آن شرکت داشتند. در سال دوهزارو شانزده  هم این برنامه با شرکت  سی دختر جوان که در معرض خشونت جنسی قرار گرفته بودند برگزار شد.  درماه جون سال دو هزارو هفده  نیز کارگاه آموزشی بهبودی آسیب به مدیریت ماری برگزار شد، که در آن بیست و پنج نفر از سالخوردگان شهرستان نارکو در آن شرکت داشتند

هیِیت امنا

ادیت بورست
منشی خیریه
تایسون مریام
خزانه دار

پنی آپوسکیتی
متولی

مونیک وبر
متولی