פמיננזה (ישראל) נרשמה כעמותה ב-2018, ופועלת בשיתוף פעולה עם פמיננזה הבינלאומית בכל פעילויותיה.

העקרונות המאחדים של פמיננזה 

1.      פמיננזה מאמינה שקיומם של שני המגדרים מציע שותפות למען משהו טוב יותר.  האיחוד שלהם מיועד ליצור משהו המהווה צעד קדימה לאנושות.

2.      ישנו צורך במרפא ואיזון-מחדש, לא כתגובה נגד העבר, אלא למען העתיד, אשר בו יש עדיין הרבה מה להבין על-אודות שני המגדרים.

3.      אנו מאמינות שבנות המגדר הנשי נקראות כעת ללמוד ולגדול כדי לפגוש את צרכי ההווה, להיות פתוחות לעתיד, ולמלא את תפקידן בצעד הבא של אבולוציה ועדכון של שני המגדרים.

4.      אנו מעלות על נס את הערכים המוקירים את הייחוד והקדושה של החיים כולם ואת המגוון והטבע של התרבויות השונות.

5.      כאזרחיות העולם, שכולן חלק של אנושות אחת, אנו מחויבות לגלות ולבסס את התפיסות המאחדות והערכים המגשרים על ההבדלים בין כל האנשים. 

המטרות של פמיננזה

1.      לקדם הבנה חדשה בין המגדרים, ולמסד שותפות המבוססת על הוקרה וכבוד ביחסי-הגומלין שבין טבע המגדר הנשי וטבע המגדר הגברי, הנובעת מתובנה עמוקה יותר וחוכמה, המקדמות את המיטב שבכל אחד.

2.      לסייע לשקם את הכבוד ואת המטרה הייחודית של המגדר הנשי בזמן הזה, על ידי שיתוף בידע קיים וידע חדש למען קידום הבנה טובה יותר של הטבע האמיתי והפוטנציאל של המגדר הנשי.

3.      לעזור לנשים ולנערות המחפשות גם הן אחר תשתית טובה יותר וכלים טובים יותר להתקדם בעזרתם בחיים, מתי וככל שניתן, בכל דרך או בכל חלק של העולם, וככל שהתנועה והמימון מאפשרים, על ידי הענקת סיוע במונחים של תמיכה, חינוך ואחווה נשית.

4.      לקדם מארג בינלאומי של חוסן, אנושיות, תמיכה ואחדות בין נשים ובין נשים וגברים בזמן הזה.

5.      לעזור להתפתחות אנושית, על ידי קידום הבנות אלה דרך עבודה חובקת-עולם והיישום של פמיננזה.