ישנה מחויבות חזקה להבטיח שהסטנדרטים יהיו עקביים, שתהיה הפריה הדדית של רעיונות וניסיון, ושבשטח תהיה מחויבות לחדשנות. תוכניות אסטרטגיות נבנות מדי שנה; ההנהלה עורכת ביקורת ביצוע אחת לרבעון; כל דירקטוריון מבצע בדיקת התקדמות חודשית מול קריטריונים בינלאומיים ומקומיים מוסכמים.

קביעת מדיניות והפריה הדדית של רעיונות.  סגנון הניהול של פמיננזה התפתח ובגר עם גדילת האחריות, בצמוד לצורך בסטנדרטים עקביים, יעילות באדמיניסטרציה, עקביות ויעילות בתוצאותינו. נלמדו דברים רבים וחשובים מההתנסות של סניפי פמיננזה השונים ושל שותפים אסטרטגיים. וכך, לאורך שלוש השנים האחרונות פמיננזה ייסדה פורומים בנושא מדיניות, שהונעו על ידי צוות התוכנית, אוישו על ידי נשים מכל המגזרים בעלי ההשפעה, והונחו על ידי יו"ריות פמיננזה. הפורומים כוללים:

 • עבודת חשיבה (פיתוח תוכניות לימוד, תוכן וסטנדרטים להוראה, שיטות ומסגרות להערכה והסמכה של מורות/ים ומובילות/י פרויקטים, וכו').
 •  מתודות, מגוון ויעילות של דרכי חינוך.
 • ערכים, אתיקה, מנהיגות  ושותפויות אסטרטגיות.
 • סטנדרטים ומדיניות משותפים לניהול, מימון, לוגיסטיקה של שיתוף ותכנון, משאבי אנוש, וכו'.
 • תקשורות, פיתוח קשרים, ניהול אירועים, פרסום ועיתונות, פעילויות ברשת.

קבוצות הדיון עשו צעדים משמעותיים המאפשרים למטרות, לעקרונות ולחוקה של פמיננזה לבוא לידי ביטוי באופן עקבי במגוון המערכות החוקיות בעולם, ולייסד מדיניות, נהלים וסטנדרטים של פעולה, שביחד יש להם השפעה ישירה ומוחשית על תוצאות התוכנית. היום אנו יכולות להציג:

 • מבנה אירגוני עקבי, אחריות דיווח פנימי וחיצוני בכל העולם. אלה הקלו מאד על התקשורת ושיפרו העברת ידע ומיומנויות בין, למשל, פמיננזה בהולנד, פמיננזה צפון אמריקה ופמיננזה קניה.
 • שקיפות וזמינות לביקורת ספרים של תוכניות, פעילויות, תהליכי בחירת צוות.
 • אובייקטיביות ורגישות בתהליכי ההוראה וההסמכה שלנו; גישה בוגרת יותר במפגש עם מגוון תרבויות ודתות.
 • שיפורים תמידיים ביעילות עלויות התשתית שלנו, התלכדות של יישומי תוכנות עסקיות ושל תהליכי ניהול פרויקטים. מתנדבות מארצות הברית ומישראל יכולות לעבוד עם עמיתיהן מקניה, תוך שימוש באותם מינוחים, שיטות לסקירת התקדמות וכלים המסייעים בפעילותן.

השתתפות בסדר העדיפויות של פמיננזה.  התפתח מערך להצעת שיפורים ומשוב על כיוון התהליך, המבוסס על העקרונות הבאים:

 • לצוות ולנתרמי הפעילות יש קול בקביעת סדרי העדיפויות שלנו, כשהיקף השינוי או התעדוף מונחה על-ידי מטרותינו ועקרונותינו ובהתאם למשאבים הזמינים.
 • אנו מעודדות חדשנות על-ידי הרצה בקבוצת עבודה קטנה. למנהלות יש חובה חוקתית לנהל תוכניות הרצה אלו בצורה אובייקטיבית.
 • כל השינויים מתוכננים וכפופים לסקר התקדמות.
 • שינויים בעלי משמעות בינלאומית מועברים  באמצעות פורום המדיניות הרלוונטי.
  מדיניות בינלאומית מצריכה הסכמה על לוח הזמנים.

אסטרטגיה וסקירת ביצועים.  האסטרטגיה מנוסחת פעם בשנה והיא תוצאה של תהליך התייעצות (פנימית – עם הנתרמים והתורמים) הנמשך 4 חודשים. האסטרטגיה מקצה משאבים וכוללת לוחות זמנים ומדדי התקדמות לכל דירקטוריון.
מנהלות תוכנית נדרשות להגיש את תוכניתן דרך מנהלת התאגיד.

 • ההתקדמות נסקרת אחת לרבעון ברמת חבר המנהלות, ומדי חודש ברמת התוכנית והדירקטוריון.
 • תוכניות בינלאומיות נסקרות על-ידי פמיננזה אינטרנשיונל אחת לשישה חודשים, ועוברות ביקורת ספרים כל 3 שנים, כמנגנון בטיחות.
 • בסמכות הדירקטוריונים לקבל כל החלטה נדרשת וזאת בהתאם לתקציבם המאושר ותוכנית הפעולה.
 • כל ממונה בפועל משתתפת בסקירה שנתית בה מנוטרים יעדיה האישיים ויעדי הארגון.
 • סקירות חבר המנהלות משמשות שלוש מטרות עיקריות:  (1) קביעת אסטרטגיה והקפדה על התקדמות לפי כיוון אסטרטגי שהוגדר בברור; (2) הגבלת סיכונים; (3) הדרכת הדירקטוריונים.

שיקול מיוחד בניהול התוכנית.  מבנים ארגוניים סטנדרטים אינם תואמים היטב את הגדרות ניהול התוכנית. לכן, ניהול תוכנית בפמיננזה מכוסה על-ידי מסגרת העבודה הבאה:

 • לגבי כל תוכנית פעולה המשלבת כישורים רב-תחומיים, בעלי-עניין רבים, פיקוח על פעילויות בארצות שונות, שפות זרות, מטבעות וערכי קהילה זרים, יש לשקול שימוש בטכניקות ניהול תוכנית PRINCE .
 • כלי הניהול PRINCE הם חובה במקרים בהם (1) הפרויקט מערב יותר מדירקטוריון אחד ו/או (2) קיימת שותפות עם סוכנות אחרת אשר הופכת ניהול ארגוני רגיל לבלתי מעשי.
 • כל הפרויקטים בתוכנית PRINCE מדווחים דרך מנהלת התאגיד אשר לה הזכות להתערב ברמת חבר המנהלות של תוכנית PRINCE.
 • מנהלת החינוך ומנהלות השיווק והתקשורת ספקיות שירותים לתוכניות PRINCE ופועלות על פי הקריטריונים של הפרויקט.
 • כאשר פמיננזה היא בעלת-עניין מינורית בפרויקט, על הפרויקט לקבל את אישורה ועליה לוודא שהנהלים שלו תואמים את המדיניות והנהלים של פמיננזה.

מדיניות גלובלית וסטנדרטים לתמיכה בפתרונות גלובליים.  הפורום הבינלאומי של פמיננזה מתייעץ וקובע את הסטנדרטים והמדיניות העולמית של פמיננזה. המדיניות מגדירה את תחומי המיקוד שלנו מדי שנה; הסטנדרטים ותשתית ההשקעות קובעים את האופן בו משאבים משותפים מגויסים, מאורגנים ומועברים לתוכניותינו השונות – המקומיות ואלו שבחו"ל.  הפורום מספק גם את התהליכים הרגילים הנדרשים כדי להבטיח שכל מסייעות הקידום של פמיננזה מוערכות באופן קבוע ומוסמכות לפי אותם סטנדרטים בכל רחבי העולם, וכדי להבטיח כי הערכים, המטרות והעקרונות עקביים בכל השפות והארצות.  אנו מעודדות ללא הרף חדשנות מקומית, ובמיוחד רבגוניות תרבותית, כדי להבטיח שכבוד חוצה גבולות לאומיים ואתניים ימשיך להיות מאפיין מתפתח של עבודתנו.

תהליך גלובלי של שיתוף-פעולה במחקר, פיתוח, ייצור ובקרת איכות בין נשים המחויבות כל אחת לאחד מתחומי ההתמחות הוביל לפיתוח התוכן החינוכי בו אנו משתמשות.