מנהיגות יוצרת שינוי

נשים הלוקחות על עצמן את התפקיד של מנהיגות צריכות לפתח  את איכויות ההנהגה העצמית שלהן עד לנקודה בה יתקיימו בהן החוסן, היושרה והנחישות הנחוצים כדי לעמוד כנגד שחיתות וחתרנות, הנכונות לעמוד יחדיו ולתמוך באחיותיהן, והיכולת להדגים בעוצמה את האיכויות של מנהיגות נשית החיוניות לבנייה של חברה טובה ושיוויונית יותר.

לפירוט ראו הדף באנגלית