מה אנחנו עושות

פמיננזה הבינלאומית מממנת ומנהלת באופן ישיר ברחבי העולם חמש תוכניות:

  • מנהיגות מחוללת שינוי
  • הבנה וניהול של פחדים
  • סליחה ופיוס
  • ריפוי טראומה
  • כבוד מגדרי