מטרות הפרויקט

לגדל ולטפח תומכים, נשים וגברים, למען מניעת והפסקת אלימות

לפרויקט זה ישנה חשיבות ארוכת טווח,  בקנה אחד עם יעד 3 לפיתוח המילניום של האו"ם. עם זאת, מטרת הפרויקט בתחילה היא לעבוד עם ארגונים לא ממשלתיים באזור האגמים הגדולים באפריקה, לחמם את המרכיבים שיכולים לתמוך בחזון חדש לגבי המשמעות של להיות גבר או אישה, לגבש חזון של שותפות בין מגדרים: המכבד את החוזק, העושר והאצולה הטמונה בשניהם.

אין מקום לאלימות מגדרית בגישה כזו.

האתגר הוא לא להעמיס על קהילות עובדות ומספרים אודות היתרונות של שוויון ויחסי מגדר טובים יותר; אלא להאיר את הטמון בעזרה של גברים ונשים כאחד לפתח את תפיסתם עד כדי כך שהם יכולים להוקיר את שני המגדרים ולזהות שהבנה ושותפות יעילים יותר מאשר המשך בורות ואכזריות לטווח הרחוק.

הפרויקט מספק חבילת חינוך והכשרה (לשני המגדרים במטרה:

  • לעודד ערך וכבוד זה לזה,
  • להתמודד עם המכשולים הקהילתיים המושרשים עמוק, אשר הראיות מדגימות כי הם מופיעים בעקביות בכל מקום בו ניתן למצוא התעללות מגדרית, אי שוויון מגדרי וקונפליקט מזוין.

האסטרטגיה שלנו כוללת (i) חיפוש דרכי ריפוי כעקרון ראשון, במקום לדלל את המאמצים על ידי חלוקת האשמה (ii) היברת מידע ןהכנת הקרקע הפנימית לגברים ונשים כאחד בנידון, (iii) הדגמה כיצד הקהילה יכולה להבטיח שינוי חיובי ו (iv) ) הכללת הגברים בריפוי – הוכחה הרבה יותר אפקטיבית מהדעה הרווחת.

התוצאות הן מוחשיות: בשנת 2006 ערך ארגון לא ממשלתי בקיסיי שבמערב קניה בסיוע פמיננזה, תוכנית בכפרים מסוימים על מנת לגרום לגברים לבחון את כל המשימות המתבצעות יום – יום בכפרים שלהם, ולזהות (עבור כל משימה) אם גברים או נשים נדרשו לבצע את המשימות הללו מבחינה היסטורית. בסוף התהליך הגברים הבינו שנשים נושאות בנטל הרבה יותר גדול; הם השיבו בכך שהסכימו לטפל יותר בנטל החקלאי, ולראשונה הבינו ברצינות את הצורך בבאר בכפר, כדי להקל על העומס של הנשים. בעקבות הפגישות הללו חלה הפחתה ישירה באונס, אלימות בבית, שימוש באלכוהול ובעבריינות נעורים.

כן – זה אפשרי!