Het leven wekt vaak angst op bij de mens, en dat is een heel natuurlijke reactie. Sommige angsten helpen om te overleven; met andere moeten we leren leven. Angsten beperken ons, ongeacht of we de invloed ervan nu bewust zijn of niet. In de reis naar volwassenwording, waarin we onszelf vormgeven, leren kennen en richting geven, en zelfvertrouwen ontwikkelen – is de uitdaging onze angsten te begrijpen en te beheersen, altijd aanwezig.

Angsten tonen zich vooral in symptomen als depressie, onrust, bezorgdheid om het uiterlijk, weerstand om met een destructieve relatie te breken en natuurlijk in conflicten. Soms raken we verstijfd, door een gebeurtenis, een angst, een moment.

“Verschillen tussen de genders worden vooral zichtbaar in de meest voorkomende mentale stoornissen, zoals depressie, angsten en somatische klachten. Deze stoornissen, die het vaakst bij vrouwen voorkomen, treffen ongeveer 1 op de 3 mensen in onze samenleving en ze vormen een serieus probleem voor de Volksgezondheid.” (WHO, 2012).

“Angst is voor individuen en groepen die er door beheerst worden, een beslissende en drijvende kracht en is zowel de oorzaak als het gevolg van een conflict.” (Feminenza Report aan UN WOMEN, 2011)

Goed nieuws is dat we het leven “in eigen hand” kunnen nemen. De cursus Angst begrijpen en ermee omgaan is een tweedaagse training,  die oorspronkelijk in Israel werd ontwikkeld door Position Purple. In 2008-2011 werkte Feminenza intensief met slachtoffers van gewapende conflicten in omstandigheden waarin Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) veel voorkwam en de gemeenschappen nog steeds doodsangsten uitstonden. In 2012 is de training uitgebreid vernieuwd zodat actuele inzichten opgenomen zijn en de angsten van zowel de mannelijke gender als de vrouwelijke gender herkend en benaderd kunnen worden.

Het proces verschaft vrouwen en mannen de middelen om:

  • eigen angsten vast te stellen
  • angsten tot stilstand te brengen
  • dieper inzicht in en begrip over zichzelf te verwerven, zodat ze minder door angst beheerst worden
  • met bestaande angsten kalm en vastberaden om te gaan
  • vooruit te bewegen, weer keuzemogelijkheid te krijgen, en opnieuw het eigen bestaan te gaan bepalen

Ofschoon het een workshop is waar je samen met anderen doorheen gaat, is het niet nodig iets van je eigen leven te delen met andere deelnemers.
Speciaal opgeleide en officieel erkende trainers begeleiden het proces.

De Ervaring


De training duurt twee dagen en begint met een halve dag durende inleiding waarin men leert begrijpen waarom angst het rationele verstand onderdrukt, de zintuigen en het gevoelsleven overneemt en hoe je daardoor de controle kwijt raakt over hoe je vervolgens handelt. Daarna volgt een proces in drie fasen, die reflectief en persoonlijk van aard zijn.

  • De eerste fase is een proces waarbij de deelnemers geholpen worden om de angsten die hen beïnvloeden, vast te stellen.
  • De tweede fase stelt de deelnemers in staat over de andere innerlijke invloeden in hun leven na te denken, zoals hun sterke punten, kwaliteiten en prestaties.
  • In de derde en laatste fase overdenken de deelnemers, op een gestructureerde manier, het spoor van hun leven tot nu toe en nemen dan beslissingen over hoe ze hun toekomst tegemoet willen treden. Deze beslissingen zijn eenvoudig, praktisch en haalbaar.

Reacties

default image

UMF Workshop, Kenya

Wat we ook hebben meegemaakt, en dat was veel, ik voel nu dat we, als we willen, alles kunnen. Het sterkt me om te leren hoe je iemand kunt helpen met zoiets eenvoudigs en krachtigs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Angst begrijpen en ermee omgaan, of als u een workshop wilt volgen waarin u dit werk zelf ervaart, of als u uw competenties wilt verbeteren als begeleider van van een specifieke doelgroep, dan kunt u een email sturen naar: fear.management@feminenza.org

Presentatie Folder Angst Definitief