Feminenza is direct verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van vijf wereldwijde programma’s:

Transformatief Leiderschap

Vrouwen die een leiderschapstaak op zich nemen, moeten zodanige innerlijke kwaliteiten van zelf-leiderschap ontwikkelen dat ze over de noodzakelijke kracht, intactheid en integriteit beschikken om corruptie het hoofd te bieden en ondermijning te weerstaan. Ze zijn bereid hun zusters te ondersteunen en díe kwaliteiten van vrouwelijk leiderschap te tonen die essentieel zijn om een betere en meer gelijkwaardige samenleving te bouwen.

Begrijpen en Hanteren van Angst

Het leven veroorzaakt soms angst bij mensen, dat is een natuurlijke reactie. Sommige angsten zijn nodig om te overleven, met andere moeten we leren omgaan. Angsten houden ons tegen, ongeacht of we ons van die invloed bewust zijn of niet. In de groei naar volwassenheid, waarin we onszelf vormen, leren kennen en beheersen, en waarin we zelfvertrouwen ontwikkelen, is er altijd de uitdaging onze angst te begrijpen en te hanteren. Feminenza biedt een tweedaagse ervaring die diepgaand, veilig en transformerend is.

Vergeving en Verzoening

Op veel plaatsen in de wereld lijdt men intens onder langdurige conflicten en burgeroorlogen. De eerste slachtoffers zijn vaak vrouwen en zij lijden het meest. Toch zijn het vaak de vrouwen in hun eigen omgeving die een sleutelrol vervullen in het oplossen van conflicten en die altijd het initiatief nemen om de harmonie in de eigen gemeenschap te herstellen. Er zijn specifieke wegen om tot vergeving en verzoening te komen. Mensen moeten die leren kennen om de neiging tot wraak en geweld te overstijgen; dat is waar het programma van Feminenza op ingaat.

Trauma Heling

De workshop voor trauma heling, die kernelementen van de programma’s ”Begrijpen en hanteren van angst” en “Vergeving” combineert, rust mannen en vrouwen uit met gereedschap voor innerlijke transformatie om hun leven weer mee op te bouwen en constructievere keuzes te maken voor hun toekomst. Het versterkt de capaciteit van trauma counselors en andere opbouwwerkers om mensen te helpen hun leven weer op te pakken. De workshop heeft bewezen zeer effectief te zijn bij het helpen van mensen die lijden aan trauma en PTSS, zoals bijvoorbeeld slachtoffers en daders van gewapende conflicten, getraumatiseerde meisjes en jonge vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld, en jongeren in kansarme gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor radicalisering en manipulatie dat tot geweld aanzet.

Gender Respect

Een nieuwe visie op wat het betekent man of vrouw te zijn, leidend tot een nieuwe visie op het partnerschap tussen de genders; een visie die de kracht en de rijkdom van elke gender hooghoudt.