Feminenza financiert en leidt vier mondiale programma’s:

  • Give a Girl a Chance. Zet zich in voor opvang, revalidatie, onderwijs en begeleiding van meisjes en jonge vrouwen die willen ontsnappen aan een gedwongen huwelijk op jonge leeftijd en aan genitale verminking. Voor het merendeel probeert Feminenza manieren te vinden die vluchtelingen en centra voor herintegratie in staat stellen met microfondsen van Feminenza te werken (zie www.giveagirlachance.org). Feminenza geeft advies, waardoor deze centra hun eigen financiële duurzaamheid kunnen verbeteren en elk jaar minder afhankelijk worden van schenkingen.
  • Feminenza International Development. Bevordert en ondersteunt de ontwikkeling op lange termijn van vrouwen, hun inzicht in zichzelf en hun rol in leiderschap en in de samenleving. Het richt zich ook op een betere samenwerking tussen de genders, dat gezien wordt als een van de belangrijkste sleutels tot het bewerkstelligen van vrede in de ‘minds’ van de mensheid en tot het oplossen van armoede, oorlog, ziekte, terrorisme en vernietiging van het milieu.
  • Provide a Voice. Biedt communicatieve en technologische infrastructuur voor NGO’s en programma’s over de hele wereld zodat ze beter zijn toegerust om hun achterban te ondersteunen, beter in staat zijn hun boodschap over te dragen aan de bredere donorgemeenschap en effectiever zijn in het veiligstellen van directe financiering. Dit kan onder meer betekenen: de levering van computers, het maken van een website, marketing-ondersteuning, of zelfs de fundamentele herziening van een organisatie ten behoeve van haar ontwikkeling.
  • Humanity and GenderAan dit programma ligt de attitude ten grondslag dat één gender de problemen van deze wereld niet alleen kan oplossen, maar dat de samenwerking tussen beide genders die kans vergroot. Wij bieden individuen, bevolkingsgroepen en NGO’s de gelegenheid. met elkaar te communiceren en innovatieve en succesvolle strategieën uit te wisselen ten behoeve van andere gemeenschappen en andere landen. Via dit programma is Feminenza in staat geweest een belangrijke bijdrage te leveren aan wereldwijde inspanningen om vergeving, verzoening, respect tussen de genders en leiderschap te bevorderen.

Iedere organisatie met doeleinden en beginselen die stroken met die van Feminenza kan een beroep doen op en zich verzekeren van ondersteuning van Feminenza’s wereldwijde bron van vaardigheden.