Tilgivelse og forsoning

 

[ilc-slider]
United Nations Security Council Resolution 1325 and Millenium Development Goal 3
UN Security Council Resolution 1325 (Oct. 2000) understreger den centrale rolle, som kvinder må hjælpes til at spille i forebyggelsen og løsningen af konflikter og i skabelsen af fred. UNDP erklærer at ’specielle anstrengelser må gøres for at sikre, at kvinder bestyrkes som dynamiske deltagere i konfliktforebyggelse og skabelse af fred, for at styrke kvinders sikkerhed og rettigheder, for at give ny plads til kvindelige ledelsesroller og for at sikre, at regeringer lever op til deres forpligtelser over for kvinder.’ To af de anerkendte prioriteter i at nå MDG 3 er at styrke kvinders rolle i ledelse og at bekæmpe vold mod kvinder og piger.

Mange dele af verden i dag lider enormt pga. langvarige konflikter og borgerkrig. Kvinder er tit de første ofre og dem der lider mest, og dog er det ofte kvinderne i græsrødderne, som har spillet en hovedrolle i konfliktløsninger og som altid har været aktive fortalere for harmoni i samfundet. Gennem deres vigtige moderrolle er fredskulturen i en stor del af historien blevet sået i børnene som et fundament for et fredeligt liv i familier, samfundet og klanen. Men i dag, i regioner med konflikt er disse familier blevet revet fra hinanden og kvinder har brug for hjælp til at genoptage deres rolle som fredsskabere i deres samfund

Tilgivelses- og Forsoningsrådgiver Træningsprogram
Der er specifikke veje til tilgivelse og forsoning som folk har brug for at kende for at være i stand til at bevæge sig udover hævn og vold, og vi har brug for at udvikle disse strategier i krigshærgede områder. Det er her Feminenza-programmet kommer ind. Det tager op til fire år at færdiggøre træningen og er en fuldstændig anderledes proces end enhver anden slags rådgivning, det er en indre træning af sindet, hjertet, viljen. Feminenza’s arbejde med tilgivelse blev lanceret i 2006 på en 4-dages international konference i FN’s hovedkvarter i Nairobi, med titlen ’Menneskelighed & Køn’. I 2007 udgav vi  ‘The Seven Pillars of Forgiveness‘ og på basis heraf blev en opfølgende konference, ’At Finde Tilgivelse, Forsoning og Fred’ holdt i Nairobi i juli 2007 for flygtninge fra Rwanda, Burundi og DRC med meget opmuntrende resultater.

I 2008-2010 blev videre arbejde udført i Grækenland, Israel, Storbritannien og USA. Med nogen økonomisk støtte fra UN WOMEN, trænede vi i 2009 26 kvinder, superviserede 13 projekter og udrullede det første af et fireårigt program i Kenya, målrettet de lokaliteter, som havde oplevet 87 % af dødsfaldene og traumerne i 2008 efter volden, der fulgte i kølvandet på valget. Arbejdet blev godt modtaget.

For mere information download the UN WOMEN pilot project report.

En fortsat professionel udviklingsproces er nu tilgængelig i USA og Canada, Danmark, Norge, Holland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Grækenland, Tyrkiet, Israel og Kenya. Kvinder bliver trænet og individuelt vejledt til at tage en aktiv rolle i at nedtrappe konflikter, at bekæmpe vold (specielt mod piger og kvinder), fremme rehabilitering og bedring, etablere forsoning.

Hvem træner vi?
Lærere, politiet, kvindelige ledere, socialarbejdere, omsorgspersoner, politikere, offentligt ansatte. For det meste kvinder med et ægte projekt, med handlekraft og trang til at styrke menneskelighed, at hjælpe andre overvinde frygt, at fremelske tilgivelse, forsoning, genvinde retfærdighed. Og ja, vi opmuntrer også mænd til at engagere sig i dette arbejde. Med denne træning, med de to køns samarbejde vil det ofte føre til forbedret engagement og forbedrede resultater.